045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Ben je zonder waarschuwing ontslagen? Neem dan direct contact op met een ontslagjurist. In het algemeen geldt namelijk dat je niet zomaar kan worden ontslagen en dat je eerst 1 of meerdere keren moet zijn gewaarschuwd. Op deze hoofdregel bestaan natuurlijk uitzonderingen. Sommige gedragingen zijn immers zo ernstig dat iedere werknemer wel weet dat het gedrag echt niet door de beugel kan. In die gevallen kun je als werknemer zonder waarschuwing ontslagen worden. Het gaat dan om gedragingen die reden kunnen zijn voor een ontslag op staande voet. Denk hierbij aan diefstal of het toepassen van geweld op de werkvloer.

Neem direct contact op met onze arbeidsrecht jurist mr. Milad Rahnama’i voor een gratis intakegesprek.

Bel 045 - 511 26 57
of stuur een e-mail

Ontslag en officiële waarschuwing

Voor andere verwijtbare gedragingen geldt dus de regel dat een werkgever eerst 1 of meerdere waarschuwingen moet geven voordat tot ontslag kan worden overgegaan.Voorbeelden van dergelijke verwijtbare gedragingen zijn:

  •  herhaaldelijk te laat op het werk verschijnen
  • ongeoorloofd verzuim (ziekte of verlof),
  • niet naleven van werkinstructies,
  • buitensporig privé bellen tijdens werk,
  • stelselmatig privégebruik van de bedrijfsauto,
  • grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van collega’s.

Hierbij is ook van belang of er protocollen of voorschriften zijn, waarin staat vermeld dat bepaald gedrag niet is toegestaan. In die gevallen is soms geen of “slechts” één waarschuwing nodig. Het gaat er immers in de kern om dat voor een werknemer duidelijk is wat wel en wat niet is toegestaan.

Hoeveel officiële waarschuwingen voor ontslag?

De officiële waarschuwing is nergens in de wet geregeld. Er zijn dan ook geen wettelijke regels over de vaag wanneer de werkgever een schriftelijke waarschuwing kan geven en hoeveel waarschuwingen er nodig zijn voor ontslag.

Een misverstand is dat er 3 officiële waarschuwingen moeten worden gegeven, voordat je kan worden ontslagen. Dit staat nergens vermeld in de wet en is dan ook niet waar. Een ander misverstand is dat een waarschuwing na een bepaalde periode vervalt. Ook dit is niet waar. Hoe recent een bepaalde waarschuwing is, kan uiteraard wel van belang zijn bij de totale afweging. Hierbij geldt in het algemeen dat een waarschuwing van 10 jaar geleden minder relevant is dan een waarschuwing van enkele weken terug.

Hoeveel officiële waarschuwingen nodig zijn voor ontslag, is dus sterk aanhankelijk van de omstandigheden van het geval. Werkgevers zijn vaak van mening dat de overtredingen die een werknemer heeft begaan ernstig genoeg zijn om een werknemer zonder of met een enkele waarschuwing te ontslaan. In de praktijk blijkt vaak dat een dergelijk ontslag geen standhoudt. Zo heeft de kantonrechter Rotterdam geoordeeld dat een werknemer die een collega heeft uitgemaakt voor “nazi” niet kan worden ontslagen, omdat de werknemer er niet nadrukkelijk op is gewezen dat dergelijke uitlatingen niet worden getolereerd. De rechter heeft het ontbindingsverzoek dan ook afgewezen.

Ben je zonder waarschuwing ontslagen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De juristen van Recht op Juristen hebben jarenlange ervaring op het gebied van ontslagrecht

1 reactie

Oprecht betrokken.

Lef, oplossingsgericht en creatief.

Meer over ons

Gratis intake.

Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie