045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Zelf ontslag nemen tijdens burn out. Wel of niet doen?  Veel mensen met een burn out komen tot het besef dat zij niet meer kunnen of willen terugkeren naar eigen werk. Het lijkt dan ook aantrekkelijk om ontslag te nemen. In dit artikel leg ik je uit waarom je dit niet moet doen.

Zelf ontslag nemen tijdens burn out. Wat zijn de gevolgen?

Als je een burn out hebt ben je arbeidsongeschikt. Jouw werkgever is wettelijk verplicht om tijdens de eerste twee ziektejaren jouw salaris door te betalen. Ook geldt er een opzegverbod tijdens ziekte. Dat betekent in dit geval dat je niet mag worden ontslagen omdat je een burn out hebt.

 • Geen recht op een Ziektewetuitkering van het UWV

  Als je zelf ontslag neemt doe je afstand van jouw wettelijk recht op loondoorbetaling. Het UWV ziet dit dan ook als een benadelingshandeling. Gevolg is dat je geen recht hebt op een ziektewetuitkering als je zelf ontslag neemt

 • Geen recht op een WW-uitkering

  Je hebt ook geen recht op een WW-uitkering als je zelf ontslag neemt althans je kunt hier geen aanspraak op maken. Je mag namelijk niet verwijtbaar werkloos zijn geworden. En dat ben je doorgaans wel als je zelf ontslag neemt. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen op de regel. Zo oordeelde de Centrale Raad van Beroep (CRvB) dat het UWV de WW-uitkering niet geheel had mogen weigeren omdat de behandeld psycholoog van de werknemer had geadviseerd om zo spoed mogelijk ontslag te nemen. In deze situatie kon de werknemer niet in overwegende mate worden verweten dat hij zelf ontslag had genomen.

  Hoofdregel is echter: als je zelf ontslag neemt ben je verwijtbaar werkloos en heb je geen recht op WW.

  Bovendien ben je ziek en voldoe je niet aan de voorwaarde dat je beschikbaar moet zijn voor arbeid. Om aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering moet je namelijk voldoen aan de zogeheten sollicitatieplicht.

 •  Geen recht op een transitievergoeding

  Als je zelf ontslag neemt heb je ook geen recht op een transitievergoeding. Deze is namelijk alleen verschuldigd als het initiatief tot ontslag bij je je werkgever rust. Het is natuurlijk zonde om hier afstand van te doen. Zeker als je al langere tijd in dienst bent.

Neem direct contact op met onze burn out jurist mr. Chantalle Tholen voor een gratis intakegesprek.

Bel 045 - 511 26 57
of stuur een e-mail

Zelf ontslag nemen tijdens burn out niet altijd mogelijk

Als je een burn out hebt kun je niet altijd zelf ontslag nemen. Of ontslag nemen tijdens een burn out mogelijk is, is afhankelijk van jouw contract. Heb je een vast contract? Dan kun je in principe ontslag nemen. Je moet daarbij wel de wettelijke of overeengekomen opzegtermijn in acht nemen.

Heb je een tijdelijk contract? Dan geldt in beginsel dat je de arbeidsovereenkomst niet tussentijds kan opzeggen. Dit kan alleen als in het contract staat dat je tussentijdse opzegging mogelijk is. Staat er in jouw tijdelijke contract geen tussentijds opzegbeding en neem je toch zelf ontslag? Dan kan je werkgever jou aansprakelijk stellen en een schadevergoeding vorderen.

Burn out en ontslag met vaststellingsovereenkomst

Veel werkgevers zijn een werknemer met een burn out liever kwijt dan rijk. Vaak wordt het voorstel gedaan om met een vaststellingsovereenkomst ontslag te nemen. Voorwaarde is dan wel dat je je beter moet melden, zodat je recht hebt op een WW-uitkering. Probleem is echter dat je helemaal niet beter bent en dus ook niet kunt werken. Je loopt dan ook het risico dat je geen aanspraak kan maken op een WW-uitkering omdat je niet in staat bent om te werken en solliciteren.

Een ontslag met een vaststellingsovereenkomst bij een burn out is dan ook alleen een optie die je in overweging moet nemen als je zelf ook weg wilt. En je verwacht dat je op korte termijn zal herstellen.

Ga echter nooit zomaar akkoord met een ontslag met wederzijds goedvinden. Ook niet als je zelf weg wilt.

Meestal valt er meer te halen uit jouw ontslag, zoals een hogere ontslagvergoeding. Of een latere einddatum waarbij je in de tussentijd wordt vrijgesteld van werk en/of re-integratieverplichtingen, zodat je je kunt richten op je herstel.

Wil je financieel zoveel mogelijk uit je ontslag halen? Dan is het belangrijk om een goede onderhandelingspositie te creëren. We kunnen je hierbij helpen.

Wat kan Recht op Juristen voor mij betekenen?  

1 reactie

Oprecht betrokken.

Lef, oplossingsgericht en creatief.

Meer over ons

Gratis intake.

Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie