045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Ben je ontslagen of dreigt er ontslag? Dan vraag je je waarschijnlijk af: wat zijn mijn rechten bij ontslag? Op deze pagina lees je hier meer over.

Rechten bij ontslag

Op het moment dat je wordt ontslagen heb je doorgaans recht op een WW-uitkering. Daarnaast heb je sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) mogelijk recht op de transitievergoeding na ontslag. Op het moment dat jij en jouw werkgever een overeenkomst sluiten om jouw contract te beëindigen, is er meestal sprake van een vaststellingsovereenkomst. Voor wat betreft het instemmen met een vaststellingsovereenkomst geldt er een in de wet vastgelegde bedenktermijn. Dit betekent dat indien je het toch niet eens bent met de in de vaststellingsovereenkomst overeengekomen voorwaarden je hierop terug kunt komen.

Recht op WW na ontslag

Je hebt recht op een WW-uitkering op het moment dat je:

  • Verzekerd bent voor werkloosheid. Op het moment dat je werkzaam bent als werknemer en de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt ben je veelal verzekerd voor werkeloosheid.
  • 5 of meer arbeidsuren per week kwijtraakt en er geen recht bestaat op doorbetaling van die arbeidsuren.
  • Onmiddellijk inzetbaar bent voor betaalde arbeid.
  • Minimaal 26 weken hebt gewerkt in de 36 weken voorafgaand aan het moment waarop werkloos bent geworden (referte-eis).
  • Niet onder 1 van de uitsluitingsgronden valt (zoals staat beschreven in artikel 19 Werkeloosheidswet).
  • Niet door eigen toedoen werkloos bent geworden of zelf ontslag hebt genomen. Met andere woorden: je mag niet verwijtbaar werkloos zijn. In sommige uitzonderingssituaties kun je toch een WW-uitkering ontvangen als je zelf ontslag hebt genomen.

Voor meer informatie over een WW-uitkering verwijzen we jou graag naar het UWV.

Recht op transitievergoeding bij ontslag

Als jouw werkgever het initiatief heeft genomen om jou te ontslaan of jouw contract niet wil verlengen heb je recht op transitievergoeding. In uitzonderlijke gevallen heb je ook recht op een transitievergoeding als je zelf ontslag hebt genomen. Dit bedrag is oorspronkelijk bedoeld om jou financieel te compenseren gedurende de transitie, de overgang naar een nieuwe baan. Je bent echter vrij om te bepalen waaraan je dit bedrag besteedt. Je kunt de transitievergoedig bijvoorbeeld ook gebruiken om als zelfstandige te starten.

De transitievergoeding wordt berekend aan de hand van de tijd die jij als werknemer in dienst bent geweest. In sommige gevallen kun je ook aanspraak maken op een transitievergoeding bij een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Heb jij hulp nodig bij het berekenen van jouw transitievergoeding of wil jij jouw werkgever aansporen tot het betalen van een (hogere) transitievergoeding? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem direct contact op met onze arbeidsrecht jurist mr. Milad Rahnama’i voor een gratis intakegesprek.

Bel 045 - 511 26 57
of stuur een e-mail

Bedenktermijn bij ontslag via een een vaststellingsovereenkomst

Op het moment dat jij en jouw werkgever een overeenkomst sluiten om jouw contract te beëindigen is er meestal sprake van een vaststellingsovereenkomst. Dit noemt men een beëindiging met wederzijds goedvinden. In de vaststellingsovereenkomst wordt vastgelegd onder welke voorwaarden deze beëindiging plaats zal vinden. Het is verstandig om te onderzoeken of jij het eens bent met de voorwaarden van deze vaststellingsovereenkomst. Het komt vaak voor dat een werkgever jou een (te) lage ontslagvergoeding biedt. In schrijdende gevallen kan een negatieve bepaling in een vaststellingsovereenkomst er zelfs voor zorgen dat jij je recht op een WW-uitkering verspeeld.

Op het moment dat jij de vaststellingsovereenkomst hebt ondertekent, heb je het recht om de goedkeuring van de overeenkomst binnen 14 dagen, zonder opgave van reden, in te trekken.

Ben jij het niet eens met de voorwaarden in een vaststellingsovereenkomst? Hoop jij een hogere ontslagvergoeding te ontvangen ? Of wil jij de goedkeuring van de vaststellingsovereenkomst intrekken? Recht op Juristen is gespecialiseerd in de onderhandeling omtrent vaststellingsovereenkomsten. Ook in het geval dat jij de vaststellingsovereenkomst (nog) niet getekend hebt en jij behoefte hebt aan advies, staan wij jou graag bij.

Opzegtermijn en opzegverboden

Er zijn nog een aantal andere rechten die jou beschermen bij ontslag. Zo zorgt het opzegverbod ervoor dat jouw werkgever jou in bepaalde situaties niet mag ontslaan, bijvoorbeeld tijdens ziekte. Met de opzegtermijn is vastgelegd hoeveel tijd er moet zitten tussen de opzegging en het einde van jouw arbeidsovereenkomst.

Juridisch advies: wat zijn mijn rechten bij ontslag?

Wij zijn gespecialiseerd in ontslagrecht. We krijgen dagelijks telefoontjes van mensen die zijn ontslagen. Bij (dreigend) ontslag is het belangrijk dat er snel wordt gehandeld. Wacht niet te lang en neem contact met ons op. Wij kunnen je adviseren over wat te doen. Het eerste intakegesprek is kosteloos en zonder verplichtingen.

1 reactie

Oprecht betrokken.

Lef, oplossingsgericht en creatief.

Meer over ons

Gratis intake.

Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie