045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Je hebt een huis gekocht. Vol enthousiasme ben je begonnen met klussen. Maar dan kom je erachter dat de woning verborgen gebreken heeft. Hier had je geen rekening mee gehouden. Je wilt de verkoper dan ook aansprakelijk stellen. Op deze pagina lees je hier meer over.

Verborgen gebreken, inhoudsopgave

 1. Wat zijn verborgen gebreken?
 2. Onderzoeksplicht
 3. Mededelingsplicht
 4. Wie is aansprakelijk voor verborgen gebreken?
 5. Ouderdomsclausule, ouderdom komt met gebreken
 6. Klachtplicht, wanneer moet je verborgen gebreken melden?
 7. Verborgen gebreken bij aankoop woning. Wat nu?

Wat zijn verborgen gebreken?

Vaak zijn gebreken aan de woning duidelijk zichtbaar. Denk hierbij aan rotte kozijnen. Dit kun je tijdens de bezichtiging duidelijk zien. Je kunt hier bij het onderhandelen over de prijs van de woning rekening mee houden. Het wordt anders als de gebreken pas aan het licht komen als je de woning al hebt gekocht. Gebreken die je niet kon zien, maar die pas later worden ontdekt worden verborgen gebreken genoemd.

Verborgen gebreken huis voorbeelden

 • Lekkage
 • Problemen met de elektriciteit
 • Rotte dakconstructie
 • Scheuren in muren die niet zichtbaar waren
 • Asbest
 • Boktor
 • Houtrot
 • Vloerbalken
 • Bodemverontreiniging, olietank
 • Gebrekkige riolering/ riolering verzakt
 • Sterk vervuilde grond
 • Slechte fundering

Heb je gebreken ontdekt en wil je de verkoper aansprakelijk stellen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Dan vertellen we wat we voor jou kunnen betekenen.

Neem contact op met onze juriste mr. Chantalle Tholen voor een gratis intakegesprek

Bel 045 - 511 26 57
of stuur een e-mail

Onderzoeksplicht

Als koper heb je een onderzoeksplicht. Gaat het om gebreken die zichtbaar waren (bijvoorbeeld lekkagesporen op de muren) of die je had kunnen ontdekken met een (bouwkundig) onderzoek? Bijvoorbeeld door een bouwkundig rapport op te laten stellen? Dan kan het zijn dat je de verkoper hier niet meer aansprakelijk voor kan stellen.

Je moet als koper wel kunnen afgaan op de mededelingen van de verkoper. Als de verkoper bijvoorbeeld zegt dat er nooit een lekkage is geweest, hoef je hier geen extra onderzoek naar te doen.

Mededelingsplicht

Niet alleen jij als koper hebt plichten. Ook de verkoper moet zich aan bepaalde regels houden. Zo is de verkoper verplicht om jou op de hoogte te stellen van verborgen gebreken als hij hiermee bekend is. Dit wordt de mededelingsplicht genoemd. Doet de verkoper dit niet?  Dan kun je de verkoper aansprakelijk stellen. Je moet natuurlijk wel kunnen aantonen dat de verkoper op te hoogte was van de betreffende gebreken.

Wie is aansprakelijk voor verborgen gebreken

In de meeste koopovereenkomsten staat dat je de woning koopt in de staat waarin de woning zich op dat moment bevindt. Dat wil zeggen inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken.

In principe komen verborgen gebreken dus voor rekening van de koper, tenzij:

 • sprake is van een ernstig gebrek dat het normaal gebruik van de woning in weg staat. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een rottend dak of een ondeugdelijke fundering. Of de verkoper hiervan op de hoogte was is niet belangrijk.
 • de verkoper bekend was met het gebrek en dit ten onrechte niet heeft gemeld

Ouderdomsclausule, ouderdom komt met gebreken

Als je een oude woning koopt weet je van tevoren dat de kans op verborgen gebreken groter is. Bij de koop van een oude woning worden dan ook hogere eisen gesteld aan de onderzoeksplicht van de koper.

Vaak is in het koopcontract van een oude woning ook een ouderdomsclausule opgenomen.

Kort gezegd komt zo’n ouderdomsclausule erop neer dat de verkoper niet aansprakelijk is voor gebreken die te maken hebben met de ouderdom van de woning. Staat zo’n bepaling in jouw koopovereenkomst? Dan is jouw onderzoeksplicht en de bouwkundige keuring extra belangrijk.

Heb je een (vrij) nieuw huis gekocht? Dan zal de verkoper eerder aansprakelijk zijn. Van een nieuwbouwwoning mag je immers meer verwachten dan van een jaren 30-woning.

Klachtplicht, wanneer moet je verborgen gebreken melden?

Heb je verborgen gebreken geconstateerd? Zorg dan dat je dit zo snel mogelijk kenbaar maakt bij de verkoper. In de wet staat namelijk dat je verplicht bent de gebreken binnen bekwame tijdaan de verkoper te melden. Dit wordt ook wel de klachtplicht genoemd.

Binnen welke termijn moet je de gebreken melden? Dit is afhankelijk van de omstandigheden. Over het algemeen wordt een termijn van 2 maanden redelijk gevonden. Het is dan ook belangrijk om snel te handelen.

Tip: heb je meer tijdig nodig voor onderzoek of om de schade te kunnen bepalen? Meld dan in ieder geval schriftelijk binnen twee maanden aan de verkoper dat je verborgen gebreken hebt geconstateerd. En dat je bezig bent met verder onderzoek.

Verborgen gebreken bij aankoop woning. Wat nu?

 • Meld de gebreken op tijd aan de verkoper
  Je moet de gebreken tijdig melden bij de verkoper. Over het algemeen geldt dat een termijn van twee maanden als tijdig wordt gezien. 
 • Geef verkoper de kans om verborgen gebreken te herstellen
  Je moet de verkoper schriftelijk de kans geven om de gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen. Dit wordt een ingebrekestelling genoemd. De verkoper heeft het recht om dit zelf te doen of om hiervoor een bedrijf in te schakelen naar keuze.
 • Probeer de schade zelf zoveel mogelijk te beperken
  In het kader van de schadebeperkingsplicht moet je de (gevolg)schade zoveel mogelijk beperken. Doe je dit niet? Dan loop je het risico dat een deel van de schade voor eigen rekening blijft.
 • Win zo snel mogelijk juridisch advies in
  Heb je verborgen gebreken ontdekt? Win dan zo snel mogelijk juridisch advies in. Het is belangrijk dat snel wordt gehandeld en de juiste standpunten worden ingenomen. Recht op Juristen in Heerlen kan jou hierbij helpen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Ons telefoonnummer is 045 – 511 26 57.

Neem contact op 

 

Heb je een rechtsbijstandsverzekering?

 • Wij controleren gratis of er dekking is
 • Laat je zaak gratis door ons behandelen. Of vraag een gratis second opinion aan.
 • Verzekeraar betaalt onze kosten
Kosten: gratis Meer informatie

Gratis intake. Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie