045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

VDL Nedcar ontslagen

Er worden momenteel maar liefst een paar duizend werknemers ontslagen bij Nedcar. Dit omdat het contract met de opdrachtgever BMW in maart 2024 afloopt. Hierdoor worden circa 2000 medewerkers boventallig. Een ontslag kan ingrijpende gevolgen hebben. Op deze pagina lees je meer informatie over die gevolgen van de VDL ontslagen.

Ontslag bij Nedcar via een vaststellingsovereenkomst het UWV

Vaststellingsovereenkomst

VDL Nedcar zal eerst proberen om met de werknemer een beëindigingsregeling te treffen. Er worden dan afspraken gemaakt over onder de beëindiging van het dienstverband, zoals de einddatum, de ontslagvergoeding, vrijstelling van werk, eindafrekening, post-contractuele bedingen etc. De gemaakte afspraken worden vervolgens vastgelegd in een zogeheten vaststellingsovereenkomst.

Het is belangrijk om deze vaststellingsovereenkomst door een ontslagspecialist te laten controleren. Je stemt namelijk vrijwillig in met jouw ontslag. Het is dan ook belangrijk dat je weet wat jouw rechten zijn en dat je krijgt waar je recht op hebt conform het sociaal plan.

VDL Nedcar adviseert haar werknemers ook om juridisch advies in te winnen en heeft hiervoor een budget ter beschikking gesteld.

Wist je dat je meestal een vergoeding krijgt voor een juridische check van de vaststellingsovereenkomst?

UWV procedure

Let op, je bent niet verplicht om een vaststellingsovereenkomst te tekenen. Ga je niet akkoord met de vaststellingsovereenkomst, dan zal VDL Nedcar een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. Het UWV zal dan beoordelen of sprake is van een geldige reden voor ontslag. Je wordt in deze procedure in de gelegenheid gesteld om verweer te voeren. Indien het UWV tot het oordeel komt dat sprake is van een geldige reden voor ontslag, dan kan VDL Nedcar de arbeidsovereenkomst opzeggen met inachtneming van de voor jou geldende opzegtermijn en met uitbetaling van de ontslagvergoeding conform het sociaal plan. De proceduretijd bij het UWV wordt dan in mindering gebracht op de opzegtermijn, met dien verstande dat de opzegtermijn minimaal 1 maand bedraagt.

Ontslagvergoeding VDL Nedcar

In het sociaal plan van VDL Nedcar is een aparte regeling opgenomen voor wat betreft de ontslagvergoeding. Werknemers ontvangen een ontslagvergoeding die is gebaseerd op de transitievergoeding met een correctiefactor C, die is gebaseerd op het aantal dienstjaren.

De ontslagvergoeding VDL Nedcar wordt dan ook als volgt berekend: A x B x C x 1/3 (transitievergoeding = 1/3 maandsalaris per dienstjaar)

A= Aantal dienstjaren

B= Bruto maandsalaris inclusief vaste emolumenten

C= Correctiefactor

Neem direct contact op met onze arbeidsrecht jurist mr. Milad Rahnama’i voor een gratis intakegesprek.

Bel 045 - 511 26 57
of stuur een e-mail

Begeleiding naar een nieuwe baan

Als jouw ontslag is aangezegd kun je gebruikmaken van een begeleiding van Werk-naar werk bij een door VDL Nedcar gekozen outplacementbureau. Het budget dat VDL Nedcar hiervoor ter beschikking stelt is € 2.500,- exclusief btw. Voor werknemers boven de 45 jaar wordt dit budget met € 1.500,- verhoogd. Je mag ook een eigen outplacementbureau kiezen. In dat geval bedraagt het budget € 2.000,- exclusief btw.

Het budget kan ook worden gebruikt voor scholing en opleiding, gericht op het vinden van ander werk.

Begeleiding van werk naar werk bevat het volgende:

 • begeleiding door een loopbaancoach
 • training gericht op het verbeteren van sollicitatie- en onderhandelingsvaardigheden
 • begeleiding bij het opstellen van het CV
 • gebruik van sociale media
 • dagelijks vacatureaanbod
 • toegang tot digitale platforms van waaruit netwerkcontacten worden gelegd en webinars worden gevolgd. 

Juridische controle en advies betaald door VDL Nedcar

VDL Nedcar adviseert werknemers om de vaststellingsovereenkomst voor te leggen aan een ontslagspecialist. De kosten hiervan worden door VDL Nedcar vergoed. Wij zijn gespecialiseerd in ontslagrecht en kunnen de vaststellingsovereenkomst voor jou nakijken.

Bij het beoordelen van de vaststellingsovereenkomst kijken wij onder meer naar de volgende punten:

 • Is er een correcte einddatum opgenomen?
 • Is de juiste opzegtermijn in acht genomen?
 • Is er sprake van vrijstelling van werk? Met of zonder behoud van salaris?
 •  Is de tekst zo opgesteld dat je in aanmerking komt voor een WW-uitkering?
 • Is de aangeboden ontslagvergoeding conform sociaal plan?
 • Zijn de overige voorwaarden in overeenstemming met het sociaal plan?
 • Is er sprake van een correctie eindafrekening? Worden vakantiedagen uitbetaald.
 • Wat wordt er afgesproken over de postcontractuele verplichtingen, zoals het concurrentiebeding, relatiebeding en geheimhoudingsverplichting
 • Wordt er een positief getuigschrift verstrekt en/of positieve referenties gegeven?
 • Is er een vergoeding opgenomen voor een juridische check van de vaststellingsovereenkomst?

Wil je de vaststellingsovereenkomst door ons laten beoordelen? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier of bel 045 – 511 2657. 

 

1 reactie

Oprecht betrokken.

Lef, oplossingsgericht en creatief.

Meer over ons

Gratis intake.

Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie