045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Tesla ontslaat wereldwijd circa 10% van het personeel om op deze manier kosten te besparen. Ben je ook boventallig verklaard en kom je voor ontslag in aanmerking? Kans is groot dat je een vaststellingsovereenkomst hebt ontvangen of zult ontvangen. Omdat een ontslag grote gevolgen kan hebben, lees je op deze pagina meer informatie over het verloop van de ontslagprocedure.

Vaststellingsovereenkomst Tesla ontslagen

Tesla zal eerst proberen om met haar werknemers onderling tot een akkoord te komen. Er worden dan afspraken gemaakt over onder meer de einddatum van de arbeidsovereenkomst, de beëindigingsvergoeding, wel of geen vrijstelling van werk, de eindafrekening, post-contractuele bedingen zoals een concurrentiebeding en/of relatiebeding. Deze afspraken worden vervolgens vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, ook wel een vaststellingsovereenkomst genoemd.

Het is raadzaam om deze vaststellingsovereenkomst door een arbeidsrechtjurist te laten controleren. Met deze overeenkomst stem je namelijk vrijwillig in met jouw ontslag. Deze overeenkomst is bindend en definitief. Laat je dan ook adviseren over jouw rechten en plichten.

UWV-procedure
Als er geen onderling akkoord wordt bereikt, dan zal Tesla toestemming moeten vragen aan het UWV om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Het UWV zal dan inhoudelijk beoordelen of sprake is van een geldige reden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. In deze procedure word je in de gelegenheid gesteld om verweer te voeren. Komt het UWV tot het oordeel dat sprake is van een geldige reden voor ontslag, dan kan Tesla het dienstverband opzeggen. Tesla dient hierbij wel de geldende opzegtermijn in acht te nemen. De proceduretijd bij het UWV wordt vervolgens in mindering gebracht op de opzegtermijn, waarbij er minimaal een opzegtermijn van 1 maand overblijft.

Wist je dat je meestal een vergoeding krijgt voor een juridische check van de vaststellingsovereenkomst?

Vaststellingsovereenkomst laten controleren

Tesla adviseert werknemers om de vaststellingsovereenkomst te laten controleren door een arbeidsrechtjurist. Tesla heeft hiervoor een budget ter beschikking gesteld ter hoogte van
€ 500,-.

De juristen van Recht op Juristen zijn gespecialiseerd in ontslagrecht en kunnen de vaststellingsovereenkomst voor jou controleren:

Wij kijken onder meer naar de volgende punten:

  • Is er een juiste opzegtermijn gehanteerd?
  • Is er sprake van vrijstelling van werk? Met of zonder behoud van salaris?
  • Zijn jouw WW-rechten veiliggesteld?
  • Is de beëindigingsvergoeding reëel of is er nog ruimte voor onderhandeling?
  • Is er sprake van een juiste eindafrekening? Worden verlofdagen bijvoorbeeld uitbetaald?
  • Hoe zit het met de postcontractuele verplichtingen, zoals het concurrentiebeding, relatiebeding en geheimhoudingsverplichting? Komen deze te vervallen of blijven deze in stand?
  • Wordt er een positief getuigschrift verstrekt en/of positieve referenties gegeven?

Wil je de vaststellingsovereenkomst door ons laten beoordelen? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier of bel 045 – 511 2657. 

Oprecht betrokken.

Lef, oplossingsgericht en creatief.

Meer over ons

Gratis intake.

Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie