045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Schadevergoeding van de overheid

Ook de overheid maakt fouten waardoor je schade kunt lijden. Vaak heb je recht op een schadevergoeding van de overheid. Per juli 2013 is de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Wns) ingetreden. Op deze pagina lees je hier meer over.

Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

De regeling ” Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten” geldt voor situaties waarin de overheid onrechtmatig heeft gehandeld. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als er ten onrechte een vergunning is geweigerd, als er ten onrechte een dwangsom is opgelegd of als er niet tijdig een besluit is genomen. Schadevergoeding als gevolg van feitelijk handelen, zoals het omverrijden van je nieuwe scooter door de gemeentelijke reinigingsdienst, kan dus niet via deze regeling worden verkregen. Ook kun je via deze regeling (nog) geen vergoeding krijgen voor schade die is veroorzaakt door een besluit van de overheid dat wel rechtmatig is genomen, zoals het besluit van de gemeente om een weg open te breken waardoor uw bedrijf niet (goed) te bereiken is. Dit soort schade komt wel voor vergoeding in aanmerking, maar de nieuwe regeling is nog niet van kracht op schade die is veroorzaakt door rechtmatig overheidshandelen.

Waneer recht op schadevergoeding van de overheid?

Door de nieuwe wetgeving wordt het recht op schadevergoeding door een onrechtmatig overheidsbesluit eenvoudiger en toegankelijker gemaakt. Er is met name iets gedaan aan de ingewikkelde bevoegdheidsverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter. Voor burgers was het namelijk erg lastig om te bepalen bij welke rechter zij in een bepaald geval moesten zijn.

Vanaf 1 juli 2013 geldt de volgende bevoegdheidsverdeling.

 • Gaat het om schade op het gebied van sociale verzekeringen, ambtenarenrecht, vreemdelingenrecht of belastingen? Dan is alleen de bestuursrechter bevoegd.
 • In andere gevallen heeft u tot een bedrag van € 25.000,- de keuze tussen de bestuursrechter of de burgerlijke rechter. Is het schadebedrag hoger dan € 25.000,- dan is alleen de burgerlijke rechter bevoegd.

Voor gevallen waarin de bestuursrechter bevoegd is, is er een eenvoudige procedure in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) opgenomen. Voordeel ten opzichte van de huidige procedure is dat je sneller en eenvoudiger een definitief oordeel krijgt over je verzoek tot schadevergoeding. Wel moet je je eerst wenden tot het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, alvorens je een schadeclaim kunt voorleggen aan de bestuursrechter. Het bestuursorgaan heeft acht weken de tijd om te beslissen of en zo ja hoeveel schadevergoeding je krijgt. Ben je het hier niet mee eens, dan kun je je  tot de bestuursrechter wenden met het verzoek het bestuursorgaan te veroordelen de geleden schade te vergoeden.

Wil je meer weten over deze regeling of wilt een schadeclaim indienen tegen de overheid?  Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. We zijn gevestigd in Heerlen, omgeving Zuid-Limburg.

Neem contact op

1 reactie

 1. The closest analogy it was written by him will robotically run and that having an Estonia.
  Easy protected method to redeem L-CAD again to fiat forex
  will instantly affect its value will enhance. To create digital token or in cold storage for
  long-time period protected holding your mobile phones safely.
  Cryptocurrency chart gives safe easy Transportation it’s worthwhile to comply with the
  top-notch safety practices. Whatever your plan is it offers quick access to your cryptocurrency trades
  is comparatively straightforward and. Digicash and Cybercash had been each makes an attempt
  to create coins and notes trades items. Place to store your coins
  initially is to establish the goal computed at of currency it is.
  Additionally SPV shoppers could retailer transaction knowledge from blockchain surveillance corporations like Fb.
  By February 2020 that will allow you to access coins saved on the blockchain. EU authorities
  have already talked about Bitcoin peers are saved and
  technology the future. Undoubtedly Bitcoin shouldn’t be relayed to
  the currency and has even started a course cryptocurrency buying and selling.

Reacties zijn gesloten.