045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Je hebt een conflict met je eigen rechtsbijstandverzekeraar. Je hebt jarenlang netjes jouw premie betaald. Maar op het moment dat je een juridisch probleem hebt wordt er niet thuis gegeven. Je kunt dan een beroep doen op de geschillenregeling rechtsbijstand. Op deze pagina lees je hier meer over.

Geschillenregeling rechtsbijstand, inhoudsopgave

 1. Wat houdt de geschillenregeling rechtsbijstand in?
 2. Wanneer kun je een beroep doen op de geschillenregeling rechtsbijstand?
 3. Klacht rechtsbijstand
 4. Recht op vrije advocaatkeuze
 5. Niet eens met rechtsbijstand over dekking

Wat houdt de geschillenregeling rechtsbijstand in?

Ben je het niet eens met DAS, ARAG, SRK, Reaal Achmea of een andere verzekeraar over de haalbaarheid van je zaak? Of over de manier waarop jouw zaak wordt behandeld? Dan kun je een beroep doen op de geschillenregeling.

Iedere rechtsbijstandverzekeraar heeft een geschillenregeling. De geschillenregeling van DAS Rechtsbijstand kun je bijvoorbeeld hier vinden (artikel 8, algemene polisvoorwaarden).

Recht op second opinion

In de geschillenregeling staat dat je recht hebt op een second opinion. De aanpak van jouw zaak wordt dan beoordeeld door een onafhankelijke advocaat of jurist. Dat kost jou helemaal niets.

Hieronder leggen wij uit hoe dit werkt:

 • Een onafhankelijke advocaat of jurist beoordeelt jouw zaak opnieuw.
 • De second opinion is voor jou gratis.  Jouw verzekeraar moet deze kosten betalen.
 • Het oordeel van de second opinion advocaat of jurist is bindend. Is deze van mening dat de zaak wel een redelijke kans van slagen heeft? Dan is jouw verzekeraar verplicht om de zaak op te pakken. Hetzelfde geldt voor de manier waarop jouw zaak wordt behandeld. Het kan natuurlijk ook dat de second opinion advocaat of jurist het wel eens is met jouw verzekeraar. In dat geval kun je op eigen kosten een procedure starten. Wordt je in procedure toch in het gelijk gesteld? Dan moet je verzekeraar deze kosten achteraf vergoeden.
 • De second opinion advocaat of jurist brengt alleen de second opinion uit. Deze mag de behandeling van de zaak niet overnemen. Jouw verzekeraar is verplicht dit oordeel op te volgen.
 • Mocht je geen vertrouwen meer hebben in de juristen of advocaten van jouw verzekeraar. Dan kun je mogelijk wel nog een beroep doen op de vrije advocaatkeuze.

Wij worden regelmatig benaderd voor het uitvoeren van een second opinion. Wij onderzoeken de zaak  grondig en leggen in begrijpelijke taal uit waarom wij het wel of niet met jouw verzekeraar eens zijn.

Wil je door ons kantoor een second opinion laten uitvoeren? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact op met onze juriste mr. Chantalle Tholen voor een gratis intakegesprek

Bel 045 - 511 26 57
of stuur een e-mail

Wanneer kun je een beroep doen op de geschillenregeling rechtsbijstand?

In de volgende gevallen kun je een beroep doen op de geschillenregeling rechtsbijstand:

 • Haalbaarheid zaak
  Er is een conflict over de haalbaarheid van jouw zaak. Veel verzekerden krijgen te horen dat hun zaak geen redelijke kans van slagen heeft. Dit terwijl de verzekerde van mening is dat hij toch echt een sterke zaak heeft
 • Manier waarop de zaak juridisch-inhoudelijk wordt behandeld
  Je bent het niet eens met de manier waarop de jurist van de verzekeraar jouw zaak juridisch-inhoudelijk behandelt.

Klacht rechtsbijstand

Veel verzekerden zijn ontevreden over de manier waarop de rechtsbijstandverzekeraar met hen omgaat. Zij hebben hier slechte ervaringen mee. Veelgehoorde klachten zijn dat de juristen van de rechtsbijstandverzekeraar ondeskundig en/of onpersoonlijk zijn, dat ze niet snel genoeg handelen en dat ze teveel aandringen op een schikking.

Ben je ontevreden over jouw verzekeraar? Dan kun je op de eerste plaats een klacht indienen. Iedere rechtsbijstandverzekeraar heeft daarvoor een interne klachtenprocedure. De meeste verzekeraars hebben hiervoor een speciaal formulier dat je kunt invullen.

Wordt jouw klacht niet naar tevredenheid behandelt? Dan kun je een klacht indienen bij het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid). 

Recht op vrije advocaat keuze

Naast het indienen van een klacht, kun je mogelijk ook een beroep doen op het recht op vrije advocaat keuze. Dat betekent dat je het recht hebt om zelf een advocaat of jurist te kiezen die niet voor jouw rechtsbijstandverzekeraar werkt. Jouw verzekeraar is verplicht hieraan mee te werken en moet deze kosten betalen. Dit heeft het Europese Hof van Justitie in 2013 bepaald.

Let op:

 • Recht op vrije advocaatkeuze alleen bij een gerechtelijke procedure
  Het recht op vrij advocaatkeuze geldt alleen als er een gerechtelijke procedure door de wederpartij is gestart of door jou moet worden opgestart.
 • Toestemming nodig van rechtsbijstandverzekeraar
  Je mag niet zelf op eigen houtje een advocaat of jurist inschakelen. Je hebt hiervoor toestemming nodig van je rechtsbijstandverzekeraar. Dit is slechts een formaliteit. Jouw verzekeraar mag deze toestemming niet weigeren.
 • Maximumvergoeding en/of eigen bijdrage
  Er geldt meestal een maximumvergoeding voor het inschakelen van een eigen advocaat of jurist. Deze vergoeding staat in de polisvoorwaarden. Het kan ook zijn dat je een eigen bijdrage moet betalen.

Wil je dat wij jouw zaak verder behandelen? Neem dan contact met ons op. We bekijken geheel vrijblijvend wat de mogelijkheden zijn. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Neem contact op 

Niet eens met rechtsbijstand over dekking

Het kan natuurlijk ook zijn dat je het niet eens bent met het dekkingsstandpunt van jouw verzekeraar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie dat je jouw zaak hebt aangemeld, maar volgens DAS Rechtsbijstand, ARAG, SRK, Reaal, Achmea of een andere rechtsbijstandverzekeraar heb je geen dekking. Wat kun je dan doen?

 • Raadpleeg de polisvoorwaarden
  In de polisvoorwaarden staat in welke gevallen er dekking is. Onze ervaring is dat de polisvoorwaarden niet altijd even duidelijk zijn. En dat verzekeraars vaak ten onrechte zeggen dat er geen dekking is.In de polisvoorwaarden van Reaal staat bijvoorbeeld dat je geen recht hebt op bijstand als het verzoek om juridische hulp “te laat” wordt ingediend. En de verzekeraar hierdoor wordt benadeeld. Maar wanneer ben je “te laat” met het melden van je zaak? Mag je eerst zelf met de wederpartij corresponderen of moet je de zaak direct melden? En wanneer wordt de verzekeraar benadeeld? Je kunt je voorstellen dat hierover veel discussie kan ontstaan.

  Zijn de polisvoorwaarden onduidelijk? Dan geldt als regel dat de voorwaarden in het voordeel van de verzekerde moeten worden uitgelegd. Dit wordt ook wel de contra proferentum regel genoemd. Het kan ook zijn dat je verzekeraar geen rekening heeft gehouden met bepaalde omstandigheden die van belang zijn om jouw situatie te beoordelen.

 • Laat de rechtsbijstand op papier zetten waarom er geen dekking is.
  Het is belangrijk om het dekkingsstandpunt op papier te laten zetten. Op basis hiervan kan een jurist of advocaat vervolgens beoordelen of het dekkingsstandpunt terecht is.
 • Laat het dekkingsstandpunt gratis door ons beoordelen
  Ben je het niet eens met de verzekeraar? Of denk je dat er discussie mogelijk is over de polisvoorwaarden? Laat het dekkingsstandpunt dan gratis door ons beoordelen.

Oprecht betrokken.

Lef, oplossingsgericht en creatief.

Meer over ons

Gratis intake.

Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie