045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Veel mensen zijn ontevreden over hun rechtsbijstandverzekering, maar weten niet wat hun rechten zijn. Wist je bijvoorbeeld dat je het recht hebt om jouw eigen advocaat of jurist te kiezen? Of dat je recht hebt op een gratis juridische second opinion. Op deze pagina leggen we uit hoe dit werkt.

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die juridische hulp biedt bij juridische problemen in de vorm van advies of bijstand. Bijvoorbeeld als je wordt ontslagen. Of een huis hebt verkocht en aansprakelijk wordt gesteld voor verborgen gebreken.

Bekende rechtsbijstandverzekeraars zijn DAS, ARAG, SRK, Stichting Achmea Rechtsbijstand. Je kunt een rechtsbijstandverzekering rechtstreeks bij de verzekeraar afsluiten. Vaak gebeurt dit via een tussenpersoon.

Voor een rechtsbijstandverzekering betaal je maandelijks een bedrag aan premie. De hoogte hiervan is onder meer afhankelijk van de dekking die je kiest. Hoe meer je wil verzekeren, hoe hoger de premie. Ook de gezinssamenstelling is van belang. Als je alleenstaand bent is een rechtsbijstandverzekering goedkoper dan wanneer je inwonende kinderen hebt. Deze zijn namelijk meeverzekerd.

Hoe werkt een rechtsbijstandverzekering?

Heb je een juridisch probleem? Dan moet je de zaak zo snel mogelijk aanmelden bij je rechtsbijstandverzekeraar. In eerste instantie krijg je hulp van een medewerker van jouw rechtsbijstandverzekeraar.

Als de zaak op een gegeven moment voor de rechter komt heb je het recht op vrije advocaatkeuze. Dit is geregeld in de

Vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering

Het recht op vrije advocaatkeuze houdt in dat je zelf een advocaat of jurist mag kiezen die jouw zaak behandelt. Dit heeft het Europese Hof van Justitie in 2013 bepaald. Hier kun je de uitspraak lezen.

Wil je in een gerechtelijke procedure door ons kantoor worden bijgestaan? Dan kun je een beroep doen op de vrije advocaatkeuze. Jouw verzekeraar is dan verplicht om onze kosten te betalen. Onze juridische hulp is voor jou dus gratis.

Let op: er geldt vaak een maximum voor de kosten die door een verzekeraar worden betaald voor een externe advocaat of jurist. Ook kan het zijn dat je een eigen risico moet betalen. Wij kunnen dit gratis voor jou controleren.

Second opinion rechtsbijstand

Onze ervaring is dat veel mensen niet tevreden zijn over de manier waarop hun zaak door de medewerkers van de verzekeraar wordt behandeld. Het komt vaak voor dat DAS, ARAG, SRK, Centraal Beheer Achmea niets voor jou wilt doen omdat zij vinden dat je geen zaak hebt. Probleem is dat verzekeraars dit vaak al snel zeggen, omdat zij liever niet willen procederen.

Het is dan ook verstandig om altijd een juridische second opinion aan te vragen. Een onafhankelijke advocaat of jurist beoordeelt dan (de aanpak van) jouw zaak. Dit kost jou helemaal niets. Jouw verzekeraar moet deze kosten betalen. Dat staat in de polisvoorwaarden. Het oordeel van deze onafhankelijke jurist of advocaat is bindend.

Let op, je mag niet op eigen houtje een second opinion aanvragen. Dit moet altijd in overleg met jouw verzekeraar.

Wij worden vaak gevraagd voor een juridische second opinion en weten precies hoe dit werkt. Wij zullen dit dan ook verder oppakken met jouw verzekeraar zodat je zelf niets hoeft te doen.

Wil je door ons kantoor worden bijgestaan? Of een second opinion laten uitvoeren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op 

Oprecht betrokken.

Lef, oplossingsgericht en creatief.

Meer over ons

Gratis intake.

Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie