045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

We vinden het belangrijk duidelijkheid te geven over de manier waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan. Op deze pagina lees je meer informatie over de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen, voor welk doel en hoe wij hiermee omgaan. 

Download hier onze privacy- en cookieverklaring 

Over ons

Recht op Juristen
Kerkraderweg 13
6416 CC Heerlen

KvK-nummer 14121503

Toepasselijkheid

Deze verklaring is van toepassing op alle personen van wie Recht op Juristen persoonsgegevens verwerkt, waaronder (potentiële) klanten, bezoekers van de website en alle personen die contact opnemen met Recht op Juristen. Door onze website te bezoeken en/of gebruik te maken van onze diensten ga je akkoord met de inhoud van deze verklaring.

Persoonsgegevens

We verwerken (mogelijk) onder meer de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens (adres, postcode, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke gegevens. Bij bedrijven wordt ook de bedrijfsnaam en het KvK-nummer verwerkt.
Recht op Juristen verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op onze website of door naar ons te bellen of mailen). 

Doelen

Zoals elk bedrijf heeft Recht op Juristen persoonsgegevens nodig voor haar bedrijfsvoering. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat persoonsgegevens een noodzakelijk onderdeel zijn van de diensten die wij leveren. De wet stelt voorwaarden aan de verwerking van persoonsgegevens. Hierbij is rechtmatigheid een belangrijk uitgangspunt. Recht op Juristen verwerkt persoonsgegevens alleen als een van de grondslagen van toepassing is die in de wet worden genoemd.

Overeenkomst

Een van deze grondslagen is het uitvoeren van de overeenkomst. Vrijwel alle persoonsgegevens worden door Recht op Juristen in het kader van een (goede) uitvoering van de overeenkomst of als voorbereiding voor het sluiten van een overeenkomst. Denk hierbij aan het verwerken van gegevens voor het opnemen van contact naar aanleiding van een verzoek, vraag of opdracht, voor het opstellen van een offerte, voor het daadwerkelijk uitvoeren van de overeenkomst, voor de facturatie van geleverde diensten en de incasso hiervan etc.

Bij het behandelen van jouw dossier verwerken we ook gegevens van personen die geen contact met ons hebben genomen. Denk hierbij aan de gegevens van de wederpartij. We bewaren vooral de gegevens die nodig zijn om contact op te nemen en we bewaren uiteraard ook het dossier (bv brieven en e-mailberichten).

Reacties op onze website

Als je een reactie achterlaat op onze website bijvoorbeeld onder een blogpost dan verwerken we jou gegevens zoals getoond in het reactieformulier en mogelijk ook je portretfoto wanneer je gebruik maakt van Gravater. Deze gegevens worden publiekelijk zichtbaar nadat we jouw reactie hebben goedgekeurd, met uitzondering van het e-mailadres. Deze gegevens blijven publiekelijk zichtbaar  totdat we de post verwijderen of je bij ons een verzoek om verwijdering hebt ingediend. 

Bewaringstermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De gegevens die we verwerken om de overeenkomst uit te voeren bewaren we gedurende de looptijd van de overeenkomt en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken. Offertes, facturen, betaalgegevens en dergelijke bewaren wij 7 jaar. Dit in verband met de wettelijke bewaarplicht

Dienstverlening door derden

Bij onze dienstverlening maken wij gebruik van de diensten van andere partijen. Met deze bedrijven die jouw gegevens in onze opdracht verwerken hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen. 

We delen jouw gegevens met onder meer de volgende derden:

  • Hosting van onze website
  • WordPress
  • CMR-systeem
  • Boekhouder
  • Boekhoudsysteem
  • Mailservers

Verstrekking aan derden

Recht op Juristen verstrekt jouw gegevens in principe niet aan derden, tenzij je hier toestemming voor hebt gegeven, dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval als de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Beveiliging

We hebben passende maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies of onrechtmatige verkrijging.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het telefoonnummer 045 511 26 57 of per mail via info@rechtopjuristen.nl

Jouw rechten

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om inzage, correctie of verwijdering van jouw gegevens te vragen. Je kunt een overzicht van jouw persoonsgegevens bij ons opvragen en ons verzoeken deze gegevens te wijzigen of verwijderen door een e-mail te sturen naar: info@rechtopjuristen.nl of een brief te sturen naar het volgende adres:

Recht op Juristen
Kerkraderweg 13
6416 CC Heerlen

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je bezwaar maakt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct markering, dan zullen we jouw persoonsgegevens hier niet meer voor gebruiken.

Toestemming intrekken

Als we jouw persoonsgegevens voor een bepaald doel hebben gekregen middels jouw toestemming, dan kun je deze toestemming ook altijd weer intrekken.

Klachten

Recht op Juristen zal jouw gegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen. Ben je niet tevreden over hoe wij met jouw gegevens omgaan, dan kun je dit aangeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Recht op Juristen maakt gebruik van cookies om de website zo goed mogelijk te laten werken. Een cookie is een klein tekstbestand met informatie over jouw gedrag op de website. Bijvoorbeeld welke pagina’s je hebt bezocht en welke gegevens je hebt ingevuld. Deze informatie wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of telefoon. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website worden teruggestuurd wanneer je deze opnieuw bezoekt. 

Facebook, LinkedIn en instagram

We willen het jou zo makkelijk mogelijk maken om de inhoud van onze website te delen via social media. We hebben dan ook een aantal social media-knoppen op onze website geplaats. Lees goed hoe deze bedrijven met jouw privacy omgaan.

Google analytics

We willen graag weten hoe onze bezoekers onze website gebruiken. Recht op Juristen maakt dan ook gebruik van Google Analytics. Dit brengt met zich mee dat via onze website  analytische cookies van Google worden geplaatst. Deze cookies worden door Google Analytics 50 maande bewaard. We hebben alle gegevens anoniem gemaakt.

Gravater

Als je een reactie op onze website plaatst, bijvoorbeeld onder een blogpost, dan staat hier ook een foto van jou bij als je gebruikmaakt van Gravater. Lees hier het beleid van Gravater op het gebied van privacy.

Cookies uitschakelen of verwijderen

Als je de cookies wilt uitschakelen of verwijderen, dan kun je dit veranderen in jouw browserinstellingen. Weet je niet hoe dit moet? Raadpleeg dan de help-functie van je browser.

Externe links

Op de website van Recht op Juristen wordt gelinkt naar websites van derden. Door op deze links te klikken ga je naar een andere website. Het kan zijn dat deze bedrijven gebruikmaken van cookies. Raadpleeg dan ook de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze pagina voor de meest actuele privacyverklaring.

Vragen?

Als je vragen hebt over ons privacybeleid of over je privacy, neem dan gerust even contact met ons op via het telefoonnummer 045- 511 26 57 of per mail: info@rechtopjuristen.nl