045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Als je wordt ontslagen krijg je waarschijnlijk (eerst) een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst staan de voorwaarden op basis waarvan jij en je werkgever het ontslag regelen. Op deze pagina lees je hier meer over.

Vaststellingsovereenkomst, waar moet je op letten?

 1. Wat is een vaststellingsovereenkomst?
 2. Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?
 3. Transitievergoeding en vaststellingsovereenkomst
 4. Vaststellingsovereenkomst bij ziekte
 5. Vaststellingsovereenkomst en WW

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

In het arbeidsrecht is een vaststellingsovereenkomst een overeenkomst waarin jij en je werkgever het ontslag onderling regelen. Deze vorm van ontslag komt in de praktijk het meeste voor. Jij en je werkgever maken samen afspraken over het ontslag. Deze afspraken worden vervolgens op papier gezet in een vaststellingsovereenkomst. Dit wordt ook wel een VSO of beëindigingsovereenkomst genoemd. Er hoeft dus geen procedure bij de rechtbank of het UWV te worden opgestart. Deze vorm van ontslag (= ontslag met wederzijds goedvinden) is meestal de meest prettige manier om ontslagen te worden.

Een vaststellingsovereenkomst is bindend. Heb je getekend? Dan heb je twee weken bedenktijd. Daarna is het in principe niet meer mogelijk om het ontslag terug te draaien.

Juist omdat een vaststellingsovereenkomst definitief is, is het belangrijk dat de afspraken goed op papier staan. Laat je beëindigingsovereenkomst dan ook altijd controleren door een arbeidsrecht jurist.

Neem direct contact op met onze arbeidsrecht juriste mr. Chantalle Tholen voor een gratis intakegesprek.

Bel 045 - 511 2657
of stuur een e-mail

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

In een vaststellingsovereenkomst staan de afspraken die je met je werkgever maakt over je ontslag. Dit kan over van alles gaan. Maar een aantal onderwerpen komen in bijna alle beëindigingsovereenkomsten terug.

 • Einddatum

In de VSO staat de einddatum van je contract. Het is belangrijk om bij het afspreken van de einddatum rekening te houden met de opzegtermijn die voor jouw situatie geldt. Doe je dit niet? Dan krijg je niet meteen een WW-uitkering van het UWV. Deze gaat dan pas een of enkele maanden later in.

 • Ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding is meestal het belangrijkste onderdeel van de vaststellingsovereenkomst. Heeft je werkgever een goede reden voor ontslag? Dan wordt meestal aansluiting gezocht bij de transitievergoeding. Heeft je werkgever geen goede ontslagreden? Dan is de ontslagvergoeding onderhandelbaar.

 • Eindafrekening

Er moeten ook afspraken worden gemaakt over de uitbetaling van vakantiedagen en vakantietoeslag. Hetzelfde geldt voor het variabele salaris, zoals een dertiende maand, bonussen.

 • Studiekosten

Heb je op kosten van je werkgever een studie gevolgd? En staat in de arbeidsovereenkomst of in de studieovereenkomst dat je de opleidingskosten bij ontslag moet terugbetalen? Dan is het belangrijk hier afspraken over te maken. Worden de studiekosten kwijtgescholden? Of moet je nog iets terugbetalen?

> meer informatie over terugbetalen opleidingskosten

 • Vrijstelling van werk

Is het de bedoeling dat je tot einde dienstverband gewoon blijft werken? Het is gebruikelijk dat je tijdens de opzegtermijn wordt vrijgesteld van werk met behoud van salaris. Maar het kan ook zijn dat je tot einde dienstverband moet blijven werken. Of dat je het werk eerst moet overdragen aan een collega.

 • Concurrentiebeding

Staat in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding of relatiebeding? Dan is het belangrijk om hier duidelijke afspraken over te maken. Komt het concurrentiebeding te vervallen? Als je werkgever het ontslag heeft voorgesteld, is het gebruikelijk om af te spreken dat het concurrentiebeding komt te vervallen. Een andere optie is om het concurrentiebeding om te zetten in een relatiebeding.

 • Geheimhoudingsbeding

Vaak staat in de vaststellingsovereenkomst een geheimhoudingsbeding. Dat betekent dat je de inhoud van de vaststellingsovereenkomst niet met anderen (bijvoorbeeld collega’s) mag bespreken.

 • Inleveren van bedrijfseigendommen

Heb je spullen van je werkgever in je bezit? Zoals kleding, sleutels, laptop, auto van de zaak, mobiele telefoon etc.? Dan staat in de vaststellingsovereenkomst meestal wanneer je deze moet inleveren.

 • Positief getuigschrift en referenties

In de vaststellingsovereenkomst kan worden opgenomen dat je werkgever een positief getuigschrift en positieve referenties moet geven.

 • Finale kwijting

Aan het einde van de vaststellingsovereenkomst staat dat partijen elkaar “finale kwijting” verlenen. Dit houdt in dat je met je wekgever afpreekt dat jullie geen andere vorderingen meer op elkaar hebben, buiten de gemaakte afspraken. Het is dan ook belangrijk om alle zaken die je geregeld wilt hebben in de VSO op te nemen.

Wist je dat je meestal een vergoeding krijgt voor een juridische check van de vaststellingsovereenkomst?

Transitievergoeding en vaststellingsovereenkomst

Geen transitievergoeding bij vaststellingsovereenkomst

Veel mensen denken dat dat zij bij een ontslag met wederzijds goedvinden sowieso recht hebben op een transitievergoeding. Dit is echter niet het geval. Je hebt volgens de wet alleen recht op een transitievergoeding als je onvrijwillig ontslag krijgt.

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden is geen sprake van onvrijwillig ontslag. Je stemt immers zelf in met je ontslag. Je hebt officieel dan ook geen recht op een transitievergoeding bij een vaststellingsovereenkomst. Wel kunnen jij en je werkgever afspreken dat jij een ontslagvergoeding ontvangt. Of je een ontslagvergoeding krijgt en hoe hoog deze zal zijn, bepalen jullie dus zelf. Dit is afhankelijk van de vraag hoe graag de werkgever jou weg wilt hebben en hoe goed jouw onderhandelingspositie is.

Hoewel je officieel geen recht hebt op een transitievergoeding wordt hier in de praktijk wel aansluiting bij gezocht. Waarom zou je anders akkoord gaan met je ontslag als je werkgever niet bereid is om jou minimaal de transitievergoeding te betalen?  

Kantonrechtersformule

Afhankelijk van jouw specifieke situatie kan eventueel aansluiting worden gezocht bij de kantonrechtersformule. Dat is een formule ontwikkeld door kantonrechters die voorheen (vóór de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2015) werd gebruikt om de hoogte van de ontslagvergoeding te berekenen. De ontslagvergoeding berekend met de kantonrechtersformule is een stuk hoger dan de transitievergoeding.

Vaststellingsovereenkomst gekregen?

Heb je een vaststellingsovereenkomst gekregen?  Wij controleren graag de inhoud van de overeenkomst. We kijken dan onder andere naar de opzegtermijn. Of de datum van de beëindiging reëel is en of er een eerlijke ontslagvergoeding is opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. We kijken ook of zaken als een concurrentiebeding voor jou geen belemmering vormen in het vinden van een nieuwe baan. Ook checken we of je met deze vaststellingsovereenkomst nog steeds in aanmerking komt voor een ww-uitkering. In de meeste gevallen is deze controle voor jou gratis en kunnen we dit in rekening brengen bij je werkgever.

Onze ervaring is dat je in veel gevallen een hogere vergoeding kunt krijgen. Wij zijn uitstekende onderhandelaars en helpen je hier graag bij.

 

Ik wil mijn vaststellingsovereenkomst laten nakijken

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Als je ziek bent heb je ontslagbescherming. Dat betekent dat je de eerste twee jaar in principe niet ontslagen kunt worden. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk zoals een ontslag op staande voet of een reorganisatie.

Toch komt het vaak voor dat werkgevers zieke werknemers willen ontslaan met een vaststellingsovereenkomst. Hoewel werknemers tijdens de eerste twee ziektejaren ontslagbescherming hebben, willen zij zelf ook vaak weg. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een arbeidsconflict of bij burn-out klachten.

Ben je ziek en heb je een vaststellingsovereenkomst gekregen? Of wil je zelf weg? Laat je altijd adviseren door een ontslagjurist. Het tekenen van een vaststellingsovereenkomst bij ziekte kan namelijk gevolgen hebben voor je uitkering. Afhankelijk van de omstandigheden zijn verschillende oplossingen mogelijk. Wij adviseren je graag.

Vaststellingsovereenkomst en WW

Met de vaststellingsovereenkomst kun je naar het UWV om een uitkering aan te vragen. Het UWV kijkt dan of je recht hebt op een WW-uitkering. Je moet dan aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag je niet verwijtbaar werkloos zijn. Het UWV kijkt dus naar de reden van je ontslag. Wat staat hierover in de vaststellingsovereenkomst? Het is belangrijk dat het initiatief voor ontslag bij je werkgever ligt.

Het UWV kijkt ook naar de opzegtermijn. Bij het ontslag moet rekening worden gehouden met de opzegtermijn. Deze staat in de arbeidsovereenkomst of cao. Als je werkgever niet de juiste opzegtermijn hanteert, dan krijg je niet meteen na je ontslagdatum een uitkering. Je krijgt dan pas een of enkele maanden na je ontslag een WW-uitkering.

Oprecht betrokken.

Lef, oplossingsgericht en creatief.

Meer over ons

Gratis intake.

Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie