045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Als je een nieuwe baan krijgt staat er vaak een proeftijdbeding in je contract. Dat is een kennismakingsperiode waarin jij en je werkgever aan elkaar en aan het werk kunnen wennen. Bevalt het niet? Dan is het voor beide partijen mogelijk om het contract direct te beëindigen. Op deze pagina lees je meer informatie over ontslag tijdens proeftijd.

Ontslag tijdens proeftijd, inhoudsopgave

 1. Kun je ontslagen worden tijdens de proefperiode?
 2. Ontslag tijdens proeftijd niet altijd geldig
 3. Wanneer is een proeftijd nietig?
 4. Ontslag tijdens proeftijd en WW-uitkering

Kun je ontslagen worden tijdens de proefperiode?

Tijdens de proefperiode kan je ontslagen worden. Je werkgever hoeft tijdens de proeftijd geen rekening te houden met een opzegtermijn. Je werkgever hoeft ook niet eerst naar het UWV of de kantonrechter te stappen om je ontslag aan te vragen. Ook de wettelijke opzegverboden zijn niet van toepassing. Dat betekent dat je werkgever je tijdens de proeftijd ook kan ontslaan als je ziek of zwanger bent.

Kortom: tijdens de proeftijd heb je geen ontslagbescherming!

Ontslag tijdens proeftijd niet altijd geldig

Toch is een ontslag tijdens de proeftijd niet altijd een uitgemaakte zaak. Zo mag je niet worden ontslagen wanneer sprake is van discriminatie. Je mag in de proeftijd wel worden ontslagen als je ziek of zwanger bent, maar dit mag niet de reden zijn van ontslag.

Je moet natuurlijk wel kunnen bewijzen als bijvoorbeeld sprake is van discriminatie. Je werkgever moet je laten weten waarom je wordt ontslagen. Daar heb je recht op. Vraag daarom ook altijd om een schriftelijke verklaring

Een proeftijdbeding is niet altijd geldig. Juist omdat je weinig rechten hebt tijdens de proeftijd gelden er allerlei regels voor een geldig proeftijdbeding. Als je werkgever zich niet aan deze regels houdt, dan is de proeftijd nietig. Dat betekent dat je werkgever je niet “zomaar” kan ontslaan.  Gebeurt dit toch? Dan moet je werkgever een flinke vergoeding betalen.

Neem direct contact op met onze arbeidsrecht jurist mr. Milad Rahnama’i voor een gratis intakegesprek.

Bel 045 - 511 26 57
of stuur een e-mail

Wanneer is een proeftijd nietig?

In de volgende gevallen is een proeftijd nietig:

 • De proeftijd is niet schriftelijk overeengekomen. De proeftijd staat altijd in de arbeidsovereenkomst of cao. Is de proeftijd mondeling afgesproken? Dan is de proeftijd nietig.
 • De proeftijd is niet gelijk voor werkgever en werknemer.
 • Je hebt een tijdelijk contract van  6 maanden of korter.

Wettelijke proeftijd

De proeftijd is geregeld in van het Burgerlijk Wetboek. De maximale wettelijke proeftijd is afhankelijk van de duur van je contract:

 • Heb je een contract van 6 maanden of korter? Dan mag je geen werkgever in het contract geen proeftijd opnemen
 • Heb je een contract tussen de zes maanden en twee jaar? Dan mag je proeftijd maximaal één maand zijn.
 • Heb je een tijdelijk contract van 2 jaar of langer of een vast contract? Dan mag je proeftijd maximaal twee maanden zijn.

In de cao staan soms afwijkende afspraken over de duur van je proeftijd.  De proeftijd mag in ieder geval nooit langer zijn dan twee maanden.

Is in je contract een langere proeftijd opgenomen dan de wettelijke proeftijd? Dan is het proeftijdbeding nietig. Dat betekent dat de proeftijd niet geldig is en dat jullie dus feitelijk geen proeftijd zijn overeengekomen.

Proeftijd tijdelijk contract

Heb je een tijdelijk contract voor de duur van 6 maanden of korter? Dan mag je werkgever geen proeftijd bedingen. In de praktijk zien we dat het hier vaak mis gaat. Heb je toch een contract getekend waarin een proeftijd staat? Dat maakt niet uit! De wet bepaalt namelijk dat de proeftijd dan nietig is.

Geschiktheid

Een proeftijd is ook nietig wanneer je werkgever al op de hoogte is van jouw geschiktheid. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als je eerder als uitzendkracht bij je werkgever werkzaam was in dezelfde functie. Of als je een verlenging van je contract hebt gekregen en bij de verlenging opnieuw een proeftijd in het arbeidscontract staat. Dit is alleen toegestaan als je andere werkzaamheden gaat verrichten.

Misbruik van bevoegdheid en goed werkgeverschap

In sommige situaties kan sprake zijn van misbruik van bevoegdheid en/of strijd met goed werkgeverschap. Dat is bijvoorbeeld het het geval als je in de proeftijd wordt ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen zoals een reorganisatie en je werkgever bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst bekend was met deze bedrijfseconomische redenen. Je kunt dan een schadevergoeding vorderen omdat je werkgever zich niet als goed werkgever heeft gedragen. Het is dus belangrijk hoe je werkgever het ontslag heeft omschreven.

Ontslag tijdens proeftijd en WW-uitkering

Neem je zelf ontslag tijdens de proeftijd? Dan kom je niet in aanmerking voor een WW-uitkering. Je kiest dan zelf voor ontslag. Het UWV vindt dan dat je verwijtbaar werkloos bent.

Als je werkgever jou ontslaat tijdens de proeftijd, heb je misschien wel recht op een WW-uitkering. Dit is afhankelijk van de reden van ontslag. Heb je het ontslag aan jezelf te danken omdat je bijvoorbeeld niet bent komen opdagen? Dan kan je recht op WW hiermee in gevaar komen.

Heb je een rechtsbijstandsverzekering?

 • Wij controleren gratis of er dekking is
 • Laat je zaak gratis door ons behandelen. Of vraag een gratis second opinion aan.
 • Verzekeraar betaalt onze kosten
Kosten: gratis Meer informatie

Gratis intake. Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie