045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Ontslag op staande voet is de meest ingrijpende vorm van ontslag. Je krijgt per direct ontslag en hebt geen inkomen meer. Waneer is een ontslag op staande voet rechtsgeldig? En kun je het ontslag aanvechten? Op deze pagina lees je hier meer over.

Ontslag op staande voet, inhoudsopgave

 1. Wat is ontslag op staande voet?
 2. Ontslag op staande voet redenen
 3. Gevolgen ontslag op staande voet
 4. Bezwaar ontslag op staande voet

Wat is ontslag op staande voet?

De term ontslag op staande voet komt niet voor in de wet. In juristentaal wordt dit een ontslag wegens dringende reden genoemd. Je krijgt dan per direct ontslag. Je werkgever hoeft geen rekening te houden met een opzegtermijn.

Ook hoeft je werkgever geen toestemming te vragen aan het UWV of naar de kantonrechter te stappen.

Is het ontslag terecht? Dan heb je geen recht op een uitkering. Omdat een ontslag op staande voet zo’n grote gevolgen heeft, is het belangrijk om altijd bezwaar te maken tegen het ontslag.

Ontslag op staande voet redenen

Dringende reden

Een ontslag op staande voet is alleen aan de orde als sprake is van een zogeheten dringende reden. De wet kent geen definitie van het begrip dringende reden. Wel staan in de wet een aantal voorbeelden van gedragingen die een dringende reden kunnen opleveren

Voorbeelden van een dringende reden zijn:

 • diefstal
 • fraude
 • verduistering
 • mishandeling van collega’s
 • dronkenschap
 • hardnekkige werkweigering
 • schending van geheimhoudingsplicht

Als het bijvoorbeeld gaat om diefstal, fraude of mishandeling van een collega, dan is duidelijk dat er sprake is van een dringende reden. Ontslag zal dan meestal gerechtvaardigd zijn. Je werkgever moet de redenen voor ontslag natuurlijk wel kunnen bewijzen. Dit blijkt in de praktijk vaak lastig te zijn. Alleen een vermoeden is niet voldoende.

In veel gevallen is een ontslag op staande voet niet zo zwart/wit. Dit mag alleen worden gegeven als jouw handelen zo ernstig is dat van je werkgever niet kan worden verlangd jou nog langer in dienst te houden. Met ander woorden: een “normale” ontslagprocedure kan niet worden afgewacht.

Onze ervaring is dat werkgevers te snel overgaan tot het geven van ontslag op staande voet. Vaak is er helemaal geen dringende reden aanwezig. Of de dringende reden kan niet worden bewezen. Neem contact met ons op via 045 – 511 26 57. We beoordelen graag jouw situatie. Het eerste gesprek is gratis en zonder verplichtingen.

Neem direct contact op met onze arbeidsrecht jurist mr. Milad Rahnama’i voor een gratis intakegesprek.

Bel 045 - 511 26 57
of stuur een e-mail

Onverwijlde opzegging

Alleen een dringende reden is niet voldoende voor een geldig ontslag. Er moet ook sprake zijn van een onverwijlde opzegging. Dat betekent dat je werkgever jou direct moet ontslaan op het moment dat de dringende reden zich voordoet. Je werkgever mag dus niet afwachten en jou bijvoorbeeld een paar dagen later alsnog ontslaan.

Non-actiefstelling
Wel mag je werkgever de tijd nemen om een gedraging te onderzoeken om vast te stellen of er inderdaad aanleiding is om jou op staande voet te ontslaan. Tijdens dit onderzoek wordt je in de meeste gevallen op non-actief gesteld. Tijdens de non-actiefstelling (ook wel schorsing genoemd) mag je geen werkzaamheden verrichten. Maak altijd schriftelijk bezwaar tegen een non-actiefstelling. In de meeste gevallen is een non-actiefstelling namelijk een voorbode voor ontslag.

Ben je op non-actief gesteld en heb je vragen hierover? Neem dan contact met ons op via 045 – 5112657.

Onverwijlde mededeling

Ten slotte moet er sprake zijn van een onverwijlde mededeling. Dat betekent dat je werkgever direct moet aangeven waarom je bent ontslagen. Op deze manier kun je verweer voeren tegen het ontslag. De reden die in de ontslagbrief wordt genoemd is van groot belang. Deze kan namelijk niet meer worden aangepast of aangevuld. De rechter beoordeelt of het ontslag op staande voet terecht is aan de hand van de reden zoals vermeld in de ontslagbrief.

Gevolgen ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet heeft grote gevolgen. Je verliest per direct je baan en dus ook je inkomen. In sommige gevallen moet je zelfs een schadevergoeding aan je werkgever betalen.

Maar de gevolgen gaan nog verder. Je hebt namelijk in beginsel geen recht op een WW-uitkering. Dit is alleen anders als jou geen verwijt kan worden gemaakt van het ontslag. Deze situatie doet zich zelden voor. Dit is bijvoorbeeld het geval als je op staande voet bent ontslagen vanwege een alcohol- of drugsverslaving. Dan kan het onder omstandigheden zo zijn dat het ontslag op staande voet terecht is, maar dat jou geen verwijt kan worden gemaakt. Dit omdat de verslaving dan wordt gezien als een ziekte.

Hoewel je werkgever degene is die het ontslag heeft gegeven, is het UWV degene die beslist of je recht hebt op een WW-uitkering. Heb je geen bezwaar gemaakt tegen het ontslag?Dan kan het UWV hieruit de conclusie trekken dat het ontslag op staande voet terecht is. Je hebt dan geen recht op WW.

Bezwaar ontslag op staande voet

Ons advies is dus om altijd bezwaar te maken tegen een ontslag op staande voet. Ook als je denkt dat het ontslag terecht is. Als je bezwaar maakt tegen het ontslag creëer je namelijk een onderhandelingspositie. Vaak is het mogelijk een regeling met je werkgever aan te gaan, zodat je in ieder geval recht hebt op een WW-uitkering.

 • Stuur een aangetekende brief
  Stuur op de eerste plaats een aangetekende brief naar je werkgever waarin je bezwaar maakt tegen het ontslag. Geef hierin aan dat je beschikbaar bent voor werk en dat je aanspraak maakt op doorbetaling van je salaris.
 • Procedure kantonrechter
  Vervolgens moet je binnen twee maanden na je ontslag een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. Je kunt de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te herstellen. Kans is echter groot dat de relatie met je werkgever door het ontslag op staande voet ernstig is verstoord en dat je zelf ook niet meer terug wilt. Andere optie is dan ook om je neer te leggen bij het ontslag en schadevergoeding in plaats van herstel te vorderen. Mogelijk kun je ook aanspraak maken op een transitievergoeding en/of een billijke vergoeding.
 • Wacht niet te lang
  Het is belangrijk dat je de termijn van twee maanden niet laat verstrijken. Na twee maanden staat het ontslag vast. Je hebt dan geen mogelijkheden meer om het ontslag aan te vechten.

We kunnen je helpen bij het maken van bezwaar bij ontslag op staande voet. Wij hebben veel ervaring op het gebied van ontslagrecht en ontslag op staande voet zaken. Neem contact met ons op via 045 – 511 26 57. Het eerste gesprek is gratis en zonder verplichtingen. Tijdens dit gesprek bekijken we de mogelijkheden en bespreken we de vervolgstappen.

Neem contact op voor gratis intake

Heb je een rechtsbijstandsverzekering?

 • Wij controleren gratis of er dekking is
 • Laat je zaak gratis door ons behandelen. Of vraag een gratis second opinion aan.
 • Verzekeraar betaalt onze kosten
Kosten: gratis Meer informatie

Gratis intake. Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie