045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Ontslag door corona. Mag dit? We krijgen veel vragen over het coronavirus en ontslag. Op deze pagina lees je hier meer over.

Kan ik ontslagen worden omdat ik het coronavirus heb?

Nee, je werkgever mag jou niet ontslaan omdat je het coronavirus hebt. Er geldt namelijk een opzegverbod tijdens ziekte. Je werkgever is verplicht om jouw salaris tijdens ziekte door te betalen. Je werkgever mag je dus ook niet verplichten om bijvoorbeeld verlof op te nemen.

Ontslag door coronacrisis

Ontslag door coronacrisis mogelijk? Ja, Je kunt mogelijk wel je baan verliezen door de gevolgen van de corona crisis. Veel bedrijven worden economisch geraakt door het coronavirus. Werkzaamheden vallen plotseling weg en omzetten dalen drastisch. De regels van het ontslagrecht zijn echter niet veranderd door het coronavirus. Als je werkgever jou wil ontslaan dan moet je werkgever de juiste procedure volgen.

Ontslag door corona in de proeftijd

Ben je pas aan het werk en is er een proeftijd afgesproken? Dan kun je in beginsel per direct worden ontslagen in de proeftijd. Je werkgever hoeft geen opzegtermijn in acht te nemen en hoeft niet eerst naar de rechter of het UWV. Voorwaarde is wel dat het proeftijdbeding voldoet aan de wettelijke eisen. Zo mag een proeftijd bijvoorbeeld niet worden afgesproken bij een tijdelijk contract van 6 maanden of korter. Werkgevers houden zich niet altijd aan de wettelijke regels. Het is dan ook belangrijk om altijd goed te controleren of er wel een geldige proeftijd is afgesproken.

> meer informatie over ontslag in de proeftijd en de voorwaarden voor een geldig proeftijdbeding

Ontslag in proeftijd door corona kan mogelijk leiden tot schadeplichtigheid
De proeftijd is bedoeld om partijen met elkaar te laten kennismaken. Dus niet om werknemers te ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen, zoals het wegvallen van werk/omzet door de uitbraak van het corona-virus.

Staat in je ontslagbrief vermeld dat je in de proeftijd bent ontslagen vanwege corona (of woorden van soortgelijke strekking)? Dan kan het zomaar zijn dat je werkgever een schadevergoeding is verschuldigd. Of je recht hebt op een schadevergoeding is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Hierbij kan bijvoorbeeld van belang zijn of je werkgever aanspraak maken op de NOW-regeling, maar desondanks toch kiest voor een ontslag in de proeftijd.

Mijn contract wordt niet verlengd door corona. Kan dit zomaar?

Heb je een tijdelijk contract dat bijna afloopt? Dan staat het jouw werkgever in principe vrij om jouw tijdelijke contract niet te verlengen. Let op, het niet verlengen van een tijdelijk contract is niet hetzelfde als het tussentijds opzeggen van een tijdelijk contract. Tussentijds opzeggen van een tijdelijk contract is niet mogelijk zonder toestemming van het UWV.

Heeft je werkgever besloten om jouw tijdelijke contract niet te verlengen? Dan moet je werkgever dit tijdig aangeven (schriftelijk), dat wil zeggen minimaal 1 maand voor de einddatum van jouw contract. Voldoet je werkgever niet aan deze zogeheten aanzegverplichting? Dan is jouw werkgever een boete verschuldigd van maximaal 1 maandsalaris.

Niet verlengen van contract door corona soms niet toegestaan
In sommige gevallen mag je werkgever niet besluiten om jouw tijdelijke contract niet te verlengen. Bijvoorbeeld als jou een vast contract is beloofd of een verlenging van jouw contract is toegezegd. Je moet deze belofte c.q. toezegging natuurlijk wel kunnen bewijzen, bijvoorbeeld door middel van een brief, een e-mailbericht of een gespreksverslag. Jouw werkgever zou een beroep kunnen doen op onvoorziene omstandigheden en/of  de eisen van redelijkheid en billijkheid, namelijk het uitbreken van het coronavirus. Of een dergelijk beroep zal slagen is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Ontslag door corona bij vast contract: toestemming nodig van het UWV

Heeft je werkgever door het coronavirus te kampen met een structurele werkvermindering Dan kan je werkgever een ontslagaanvraag indienen bij het UWV op grond van bedrijfseconomische redenen. Je werkgever zal dan moeten aantonen dat sprake is van een bedrijfseconomische reden voor ontslag en dat herplaatsing niet mogelijk is.

Tijdelijke Noodmaatregel voor Overbrugging Werkbehoud (NOW-regeling)
Het kabinet wil natuurlijk voorkomen dat er veel ontslagen vallen. Om banen en inkomens te beschermen voor de gevolgen van de coronacrisis heeft het kabinet een noodmaatregel getroffen, de zogeheten Tijdelijke Noodmaatregel voor Overbrugging Werkbehoud.

Met behulp van deze regeling kan je werkgever tijdelijk een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten (maximaal 90% van de loonsom) als de omzet erg terugloopt door het coronavirus (minimaal 20%).

> meer informatie over de NOW-regeling

Ondanks deze regeling verwacht ik dat er veel ontslagen zullen vallen.  Niet elk bedrijf komt in aanmerking voor de NOW-regeling. Bovendien moeten werkgevers nog altijd een deel van de loonkosten zelf betalen. Voor sommige werkgevers is dit alsnog te veel. We zien dat werkgevers dan toch liever kiezen voor ontslag of het niet verlengen van tijdelijke contracten om vervolgens na de crisis weer opnieuw mensen in dienst te nemen.

Neem direct contact op met onze arbeidsrecht juriste mr. Chantalle Tholen voor een gratis intakegesprek.

Bel 045 - 511 2657
of stuur een e-mail

Ontslag door corona met een vaststellingsovereenkomst

Kans is groot dat je een vaststellingsovereenkomst krijgt aangeboden. Bij een vaststellingsovereenkomst stem je vrijwillig in met je ontslag. Goed om te weten is dat je niet verplicht bent om een vaststellingsovereenkomst te tekenen. Ga je niet akkoord? Dan zal je werkgever een ontslagvergunning moeten aanvragen bij het UWV. Dit geldt niet bij een tijdelijk contract. Een tijdelijk contract eindigt op de afgesproken datum.

In sommige gevallen kan het verstandig zijn om wel akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst. Bijvoorbeeld als de kans groot is dat het UWV de ontslagvergunning zal verlenen en je een hogere vergoeding meekrijgt als je vrijwillig instemt met je ontslag.

Het kan ook zijn dat je zelf ook liever weg wilt, omdat je bijvoorbeeld een conflict hebt met je werkgever. We zien door de coronacrisis een toename in het aantal arbeidsconflicten op het werk.

Heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Raadpleeg dan altijd een arbeidsrechtjurist. Wij kunnen je adviseren over wat te doen. Het laatste dat je nu wil is een beslissing nemen die financieel nadelig is voor jou.

vaststellingsovereenkomst laten nakijken

Ook bij ontslag door corona heb je recht op een transitievergoeding

Wordt je tijdens de corona-crisis ontslagen dan heb je gewoon recht op een transitievergoeding. Het maakt daarbij niet of hoe lang je in dienst bent en of je een tijdelijk contract of een vast contract hebt. Je hebt dus ook recht op een transitievergoeding als je contract door de corona crisis niet wordt verlengd.

Je hebt alleen geen recht op een transitievergoeding als je zelf ontslag neemt, je werkgever failliet is verklaard, je jonger bent dan 18 jaar en minder werkt dan 12 uur, je ernstig verwijtbaar hebt gehandeld of als je ontslag krijg omdat je met pensioen gaat. De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar.

Heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Dan is de transitievergoeding vaak de minimale ondergrens. Wij kunnen je helpen een hogere ontslagvergoeding te krijgen. Dit doen wij op basis van “no cure, no pay”. Lukt het ons niet een hoger vergoeding eruit te slepen, dan hoef je ons ook niets te betalen. Voor meer informatie neem, contact met ons op

Zelf ontslag nemen tijdens corona

Geen recht op transitievergoeding en WW-uitkering
Als je zelf ontslag neemt heb je geen recht op een transitievergoeding. Ook heb je in beginsel geen recht op een WW-uitkering. Als je zelf ontslag neemt ben je namelijk verwijtbaar werkloos. Het is dan ook verstandig om pas ontslag te nemen vals je al een andere baan hebt gevonden voor een periode van minimaal 26 weken. Afhankelijk van de branche waarin je werkt, kan dit tijdens de corona-crisis een moeilijke opgave zijn.

Zelf ontslag nemen tijdens corona niet altijd mogelijk
Goed om te weten is dat je ook niet altijd zelf ontslag kán nemen. Heb je een vast contract? Dan kun je in principe zelf ontslag nemen. Je moet daarbij wel de opzegtermijn in acht nemen. Dat betekent dat je gedurende de opzegtermijn moet uitwerken. Is er geen opzegtermijn overeengekomen? Dan geldt de wettelijke opzegtermijn van 1 maand. Je moet altijd tegen het einde van de maand opzeggen. Neem je bijvoorbeeld op 15 juli ontslag, dan eindigt de arbeidsovereenkomst op 1 september (bij een opzegtermijn van 1 maand).  Heb je een tijdelijk contract? Dan geldt in beginsel dat je de arbeidsovereenkomst niet tussentijds kan opzeggen. Dit kan alleen als in het contract staat dat tussentijdse opzegging mogelijk is. Staat in jouw tijdelijke contract geen tussentijds opzegbeding en neem je toch zelf ontslag? Dan kan je werkgever jou aansprakelijk stellen en een schadevergoeding vorderen.

Concurrentie – of relatiebeding
Verder moet je rekening houden met andere afspraken die in jouw contract kunnen staan,  zoals een concurrentiebeding of relatiebeding. Dan mag je na jouw ontslag niet voor een concurrent of relatie van jouw werkgever werken, Doe je dit toch? Dan moet je vaak een boete aan jouw werkgever betalen.

Zelf ontslag nemen tijdens corona kan dus grote gevolgen hebben. In de meest gevallen is ons advies om niet zelf ontslag te nemen. Vaak kan het ontslag in overleg met jouw werkgever worden geregeld met een vaststellingsovereenkomst. Zeker als jouw werkgever jou ook liever ziet vertrekken. In een vaststellingsovereenkomst kan worden afgesproken dat je wel recht hebt op een transitievergoeding en dat een eventueel concurrentiebeding of relatiebeding komt te vervallen. Ook kun je dan gewoon aanspraak blijven maken op een WW-uitkering. Wij kunnen je helpen om met jouw werkgever afspraken te maken over jouw ontslag.

Ontslag door corona wat nu?

Ben je ontslagen of dreigt ontslag door corona? Neem dan contact op met een arbeidsrecht jurist. Deze kan jou adviseren over wat te doen.

Oprecht betrokken.

Lef, oplossingsgericht en creatief.

Meer over ons

Gratis intake.

Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie