045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Een tijdelijk contract (contract voor bepaalde tijd) is een arbeidscontract waarin een einddatum staat vermeld. Er is veel veranderd rondom ontslag bij een tijdelijk contract. Dit komt door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid. Op deze pagina lees je hier meer over.

Ontslag bij tijdelijk contract, inhoudsopgave

 1. Is ontslag bij een tijdelijk contract toegestaan?
 2. Vaststellingsovereenkomst contract bepaalde tijd
 3. Ontslagvergoeding tijdelijk contract
 4. Werkgever wil tijdelijk contract niet verlengen

Is ontslag bij een tijdelijk contract toegestaan?

In principe is een ontslag bij een tijdelijk contract niet toegestaan. Zowel werknemer als werkgever kunnen een tijdelijk contract niet tussentijds opzeggen.

Soms staat er in de arbeidsovereenkomst een tussentijds opzegbeding. In de arbeidsovereenkomst staat dan het volgende vermeld: “Deze arbeidsovereenkomst kan tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.”

Staat in de arbeidsovereenkomst een tussentijds opzegbeding? Dan is tussentijdse opzegging van het contract wel mogelijk. Je werkgever moet dan wel een goede reden hebben om het contract tussentijds op te zeggen. Let op: deze reden moet altijd eerst door het UWV of de kantonrechter worden getoetst. Dit geldt echter niet voor jou als werknemer. Jij kunt het contract gewoon tussentijds opzeggen. Maar alleen als er een tussentijds opzegbeding in het contract staat. Je moet dan wel rekening houden met de opzegtermijn. Deze staat in je contract of cao.

Situaties waarin je met een tijdelijk contract ontslagen kunt worden

 • Proeftijd
  Je werkgever ontslaat je in de proeftijd.Let op, een proeftijdbeding is niet altijd geldig!
 • Ontslag op staande voet
  Je hebt je ernstig misdragen. Denk hierbij aan diefstal, fraude, mishandeling of werkweigering. Je krijgt ontslag op staande voet.
 • Niet verlenging contract
  Je werkgever besluit je tijdelijke contract niet te verlengen.
 • Goede reden voor ontslag
  Je werkgever heeft een goede reden voor ontslag. Je werkgever moet dan wel eerst toestemming krijgen van het UWV om het tijdelijke contract tussentijds te beëindigen. Of je werkgever moet een procedure starten bij het UWV

Bij een tijdelijk contract mag je werkgever jou dus niet zomaar ontslaan. Doet je werkgever dit toch en blijkt dit onterecht? Dan moet je werkgever een flinke schadevergoeding aan jou betalen. Deze schadevergoeding bestaat uit het salaris dat je normaal had gekregen tot de einddatum van je contract.

Wij zijn gespecialiseerd in ontslagrecht. Wij beoordelen graag je situatie, vertellen je wat de mogelijkheden zijn en wat je het beste kunt doen. Wacht niet te lang en neem contact met ons op. Het eerste gesprek is altijd gratis en zonder verplichtingen.

Neem direct contact op met onze arbeidsrecht juriste mr. Chantalle Tholen voor een gratis intakegesprek.

Bel 045 - 511 2657
of stuur een e-mail

Vaststellingsovereenkomst contract bepaalde tijd

Heb je een contract voor bepaalde tijd? En heb je een vaststellingsovereenkomst gekregen? Let op: dit kan gevolgen hebben voor je recht op een WW-uitkering. Hierbij zijn twee mogelijkheden.

 1. Tussentijds opzegbeding in contract

  Staat in jouw arbeidscontract een tussentijds opzegbeding? Dan kun je een vaststellingsovereenkomst tekenen als je zelf ook eerder weg wilt. Je hebt dan direct na het einde van je arbeidscontract recht op een WW-uitkering. Voorwaarde is wel dat in de vaststellingsovereenkomst rekening is gehouden met de opzegtermijn. En dat de vaststellingsovereenkomst WW- proof is opgesteld.

 2. Geen tussentijds opzegbeding in contract

  Is er geen tussentijds opzegbeding in het arbeidscontract opgenomen? Dan heeft dit gevolgen voor je recht op een WW-uitkering. Je hebt dan pas recht op WW zodra de oorspronkelijke einddatum verstrijkt.  Als je met de werkgever in de vaststellingsovereenkomst afspreekt dat je eerder uit dienst gaat, dan moet je de tussenliggende periode financieel overbruggen.

Heb je een vaststellingsovereenkomst gekregen? Laat deze dan altijd controleren door onze arbeidsrecht specialisten. We kijken direct voor je na of alles goed op papier staat. Ook controleren we of je recht hebt op WW.

Wist je dat je meestal een vergoeding krijgt voor een juridische check van de vaststellingsovereenkomst?

Ontslagvergoeding tijdelijk contract

Ook werknemers met een tijdelijk contract hebben recht op een ontslagvergoeding, ook wel transitievergoeding genoemd. Voorwaarde is wel dat je onvrijwillig ontslag krijgt. Bovendien mag je niet ernstig verwijtbaar hebben gehandeld.  Voorheen moest je minimaal twee jaar in dienst zijn wilde je bij ontslag aanspraak kunnen maken op de transitievergoeding. Sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 geldt deze eis niet meer. Je hebt dus ook recht op een transitievergoeding als je bijvoorbeeld in de proeftijd wordt ontslagen. De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar.

Tip: veel mensen weten niet dat over de hoogte van de ontslagvergoeding kan worden onderhandeld. Vaak is de transitievergoeding de minimale ondergrens. Wij kunnen je dan ook helpen een hogere vergoeding te krijgen. Wij doen dagelijks niets anders.

Werkgever wil tijdelijk contract niet verlengen

Aanzegplicht

Je werkgever is verplicht om jou tijdig te laten weten of je contract wel of niet wordt verlengd. Dit wordt de aanzegplicht genoemd. Deze verplichting is in het leven geroepen zodat werknemers op tijd op zoek kunnen gaan naar een andere baan.

De aanzegging moet schriftelijk gebeuren (kan ook per e-mail) en uiterlijk één maand voor de einddatum van je contract.

Geen aanzegverplichting

In de volgende gevallen geldt er geen aanzegplicht:

 • Je hebt een tijdelijk contract voor korter dan 6 maanden
 • Er staat geen specifieke einddatum in je contract
 • Je hebt een uitzendcontract met uitzendbeding

Let op: de aanzegverplichting geldt ook als je werkgever van plan is om je contract wel te verlengen!

Aanzegboete

Heeft je werkgever het ontslag niet (tijdig) aangezegd? Dan moet je werkgever een aanzegboete betalen. De aanzegboete bedraag maximaal één bruto maandsalaris (zonder vakantiegeld). Als je werkgever het ontslag te laat aanzegt, heb je recht op een vergoeding naar rato.

Heeft je werkgever het ontslag niet (tijdig) aangezegd? Neem dan direct contact met ons op. Er gelden namelijk korte termijnen. Gaat je werkgever niet vrijwillig over tot betaling van de aanzegvergoeding? Dan moet er binnen twee maanden een verzoekschrift bij de kantonrechter zijn ingediend. Laat je deze termijn verlopen? Dan heb je geen recht meer op een aanzegvergoeding. Wacht dan ook niet te lang.

Ik wil de aanzegboete claimen 

Heb je een rechtsbijstandsverzekering?

 • Wij controleren gratis of er dekking is
 • Laat je zaak gratis door ons behandelen. Of vraag een gratis second opinion aan.
 • Verzekeraar betaalt onze kosten
Kosten: gratis Meer informatie

Gratis intake. Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie