045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Een (dreigend) ontslag grijpt diep in op je persoonlijke leven. Je hebt waarschijnlijk allerlei vragen. Kan ik wel ontslagen worden? Hoe verloopt de procedure? Heb ik recht op een transitievergoeding? En heb ik recht op een WW-uitkering? Op deze pagina lees je hier meer over.

Ontslag informatie voor werknemers

 1. Wanneer kun je ontslagen worden?
 2. Hoe verloopt een ontslagproces?
 3. Heb ik recht op een vergoeding bij ontslag?
 4. Heb ik recht op een WW-uitkering na ontslag?
 5. Ik ben ontslagen, wat nu?

 Mag je zomaar ontslagen worden?

Heb je een Dan kun je niet zomaar ontslagen worden. Dit komt omdat je als werknemer ontslagbescherming hebt. Je werkgever moet dus een goede reden hebben om je te kunnen ontslaan. En je werkgever moet deze reden ook kunnen aantonen.

Redenen voor ontslag

Hieronder tref je een overzicht aan van veelvoorkomende ontslagredenen:

 • Bedrijfseconomische redenen/reorganisatie
 • Onvoldoende functioneren
 • Verstoorde arbeidsrelatie/arbeidsconflict
 • Regelmatig ziekteverzuim
 • Langdurige arbeidsongeschiktheid
 • Verwijtbaar handelen of nalaten
 • Ontslag op staande voet
 • Van rechtswege bij een tijdelijk contract

Hoe verloopt een ontslagproces?

Hoe het ontslagproces verloopt is afhankelijk van de vraag of je er met je werkgever onderling uitkomt. Kom je er onderling uit? Dan volgt een ontslag met wederzijds goedvinden. Kom je er met je werkgever niet uit? Dan kan je werkgever een ontslagproces bij het UWV of de kantonrechter starten.

Ontslag met wederzijds goedvinden

In de meeste gevallen probeert je werkgever eerst om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Dit is namelijk de snelste oplossing. Je maakt dan samen met je werkgever afspraken over de beëindiging van je contract. De gemaakte afspraken staan dan op papier in een zogeheten vaststellingsovereenkomst. Hierin staat bijvoorbeeld vermeld wanneer je stopt met werken, welke ontslagvergoeding daar tegenover staat en hoeveel vakantiedagen worden uitbetaald.

Heb je een vaststellingsovereenkomst gekregen?  Laat deze dan altijd controleren door een ontslag specialist. Wij kunnen voor jou controleren of je krijgt waar je recht op hebt. Ook kunnen we met je werkgever in onderhandeling treden.

> meer informatie over ontslag met vaststellingsovereenkomst 

Neem direct contact op met onze arbeidsrecht jurist mr. Milad Rahnama’i voor een gratis intakegesprek.

Bel 045 - 511 26 57
of stuur een e-mail

Niet akkoord met ontslag

Lukt het niet om tot een regeling te komen? En ben je dus niet akkoord met je ontslag? Dan kan je werkgever een procedure starten bij het UWV of de kantonrechter. Welke procedure moet worden gevolgd is afhankelijk van de reden waarom je wordt ontslagen.

Bij bedrijfseconomische redenen (bijvoorbeeld reorganisatie) of langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan 2 jaar ziek), moet je werkgever een procedure bij het UWV starten.Voor alle overige ontslagredenen moet je werkgever naar de kantonrechter. Denk hierbij aan disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie.

Heb ik recht op een vergoeding bij ontslag?

Heb ik recht op een vergoeding bij ontslag? Dat is een van de meest voorkomende vragen. Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid heb je recht op een vergoeding als je langer dan twee jaar in dienst bent en onvrijwillig wordt ontslagen. Dit wordt de transitievergoeding genoemd. In de meeste gevallen staat de hoogte van deze vergoeding niet vast. Deze is onderhandelbaar. Wij kunnen je helpen een hogere vergoeding bij ontslag te krijgen.

> meer informatie over de transitievergoeding

Heb ik recht op een WW-uitkering na ontslag?

Een WW uitkering na ontslag is geen vanzelfsprekendheid. Of je recht hebt op een WW uitkering is afhankelijk van een aantal factoren. Het UWV is de instantie die dit beoordeelt.

Voorwaarden WW uitkering

Je hebt als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. Werkloos 
  Je moet natuurlijk op de eerste plaats werkloos zijn geworden.
 2. Wekeneis
  Je voldoet aan de zogeheten wekeneis. Dit houdt in dat je in de 36 weken voorafgaand aan je ontslag, minimaal 26 weken moet hebben gewerkt.
 3. Niet verwijtbaar werkloos
  Je mag niet verwijtbaar werkloos zijn geworden. Dat is bijvoorbeeld wel het geval als je zelf ontslag neemt of als je op staande voet wordt ontslagen. Je hebt dan geen recht op een WW-uitkering.

Recht op WW bij ontslag met wederzijds goedvinden

Maar hoe zit het als je zelf akkoord gaat je ontslag? Heb je recht op WW bij ontslag met wederzijds goedvinden? In principe wel. Voorwaarde is wel dat de vaststellingsovereenkomst goed is opgesteld. Het UWV beoordeelt namelijk aan de hand van dit document of je verwijtbaar werkloos bent geworden.

Ik ben ontslagen, wat nu?

Een ontslag is altijd vervelend en brengt onzekerheid met zich mee. Wij zijn er voor je en kunnen je begeleiden bij het ontslag. Wij zijn gespecialiseerd in ontslagrecht en hebben ruime ervaring op het gebied van adviseren, onderhandelen én procederen. Een dure advocaat inschakelen is dus helemaal niet nodig.

Ons kantoor is gevestigd in Heerlen, Zuid-Limburg maar wij nemen zaken uit het hele land aan. Wacht niet te lang en neem contact met ons op. Dan vertellen we direct wat we voor je kunnen betekenen.  Het eerste gesprek is altijd gratis en zonder verplichtingen.

Ik wil een gratis intake

Heb je een rechtsbijstandsverzekering?

 • Wij controleren gratis of er dekking is
 • Laat je zaak gratis door ons behandelen. Of vraag een gratis second opinion aan.
 • Verzekeraar betaalt onze kosten
Kosten: gratis Meer informatie

Gratis intake. Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie