045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

In de meeste situaties eindigt een arbeidsovereenkomst op dezelfde manier als waarop deze is begonnen, namelijk door een onderling akkoord. Zelfs als de arbeidsrelatie niet meer optimaal verloopt en de werkgever wil overgaan tot ontslag, is het mogelijk om met een vaststellingsovereenkomst in goed overleg uit elkaar te gaan.

Wat is een ontslag in onderling akkoord?

Een ontslag in onderling akkoord, ook wel bekend als een ontslag met wederzijds goedvinden, is een situatie waarbij zowel de werkgever als de werknemer overeenstemming bereiken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dit gebeurt meestal via een schriftelijke overeenkomst, de vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst worden de voorwaarden van het ontslag vastgelegd, zoals de datum van beëindiging, eventuele ontslagvergoeding en andere afspraken. Het belangrijkste kenmerk van een ontslag in onderling akkoord is dat het vrijwillig is en dat beide partijen ermee instemmen. Hierdoor wordt een kostbare procedure vermeden bij het UWV of de kantonrechter.

Let op, een vaststellingsovereenkomst is definitief en bindend. Het is dan ook verstandig om deze te laten controleren door een arbeidsrechtspecialist voordat je tekent.

Wist je dat je meestal een vergoeding krijgt voor een juridische check van de vaststellingsovereenkomst?

Ontslag onderling overleg en uitkering

Bij een ontslag in onderling akkoord heb je in principe recht op een WW-uitkering (werkloosheidsuitkering) als alles goed is geformuleerd en je voldoet aan de algemene voorwaarden voor het ontvangen van een WW-uitkering, zoals een voldoende arbeidsverleden en beschikbaarheid  voor werk. Van belang is dat het ontslag plaatsvindt op initiatief van de werkgever en dat geen sprake is van verwijtbare werkloosheid.

Het UWV kijkt ook naar de opzegtermijn. Bij het ontslag moet rekening worden gehouden met de opzegtermijn. Deze staat in de arbeidsovereenkomst of cao. Als je werkgever niet de juiste opzegtermijn hanteert, dan krijg je niet meteen na je ontslagdatum een uitkering. Je krijgt dan pas een of enkele maanden na je ontslag een WW-uitkering.

Ontslag onderling akkoord en vergoeding

Bij een ontslag in onderling overleg kunnen werkgever en werkgever onderling afspraken maken over het ontvangen van een vergoeding en de hoogte hiervan. Deze zogeheten beëindigingsvergoeding wordt vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst die beide partijen ondertekenen.

De hoogte van de vergoeding kan variëren en hangt af van verschillende factoren, zoals de duur van het dienstverband, de reden van ontslag en de onderhandelingsruimte.

Indien gewenst kunnen we met jouw werkgever onderhandelen over de voorwaarden van jouw ontslag, waaronder de hoogte van de ontslagvergoeding. We zijn uitstekende onderhandelaars. Onze ervaring is dat wij in de meeste gevallen een hogere vergoeding voor jou kunnen regelen.

Neem direct contact op met onze arbeidsrecht jurist mr. Milad Rahnama’i voor een gratis intakegesprek.

Bel 045 - 511 26 57
of stuur een e-mail

Ontslag onderling akkoord en ziekte

Ben je ziek? Ga dan nooit zomaar akkoord met een ontslag in onderling akkoord. Als zieke werknemer heb je namelijk ontslagbescherming. Dat betekent dat je tijdens de eerste twee jaar van ziekte niet kan worden ontslagen. Ga je toch akkoord met je ontslag in onderling akkoord door middel van een vaststellingsovereenkomst? Dan heb je mogelijk geen recht meer op een uitkering. Zie ook het artikel van mr. Tholen over de .

Het is verstandig om bij ziekte juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat jouw rechten worden beschermd en dat het ontslagproces correct verloopt.

Advies bij ontslag met wederzijds goedvinden

Heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen of dreigt er ontslag? Onze deskundige arbeidsrechtjuristen staan voor je klaar. Neem contact met ons op en bespreek jouw ontslagkwestie. Wij zullen dan snel beoordelen wat de beste aanpak is in jouw situatie.