045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Ben je depressief en zit je eraan te denken om ontslag te nemen? Niet doen! Het lijkt misschien aantrekkelijk om ontslag te nemen, maar je verspeelt hiermee allerlei rechten. Bovendien is de kans groot dat je op dit moment ook helemaal niet in staat bent om dit soort belangrijke beslissingen te nemen. In dit artikel leg ik je uit wat de gevolgen kunnen zijn.

Ontslag nemen door depressie. Wat zijn de consequenties?

Als je een depressie hebt ben je ziek, in juridische termen: arbeidsongeschikt. Jouw werkgever is op grond van de wet gehouden om de eerste twee jaar van jouw ziekte loon door te betalen. Daarna kom je mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering.

Ook geldt er een opzegverbod tijdens ziekte. Jouw werkgever mag je dus niet ontslaan omdat je depressief bent. Ben je toch ontslagen? Neem dan direct contact met ons (of een andere arbeidsrecht specialist ;)) op.

Neem direct contact op met onze burn out jurist mr. Chantalle Tholen voor een gratis intakegesprek.

Bel 045 - 511 26 57
of stuur een e-mail
 •  Geen recht op een ZW-uitkering
  Als je zelf ontslag neemt doe je afstand van jouw recht op loondoorbetaling tijdens ziekte. Dit wordt door het UWV gezien als een benadelingshandeling. Hierdoor heb je geen recht op een eventuele ziektewetuitkering.
 • Geen recht op een WW-uitkering
  Je kunt ook geen aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering (WW) als je zelf ontslag neemt wegens een depressie. Voorwaarde voor het krijgen van een WW-uitkering is namelijk dat je niet verwijtbaar werkloos bent. Als je zelf ontslag neemt, ben je verwijtbaar werkloos. Zie artikel 24 lid 2 WW:“ De werknemer is verwijtbaar werkloos geworden indien de dienstbetrekking is beëindigd door of op verzoek van de werknemer zonder dat aan de voortzetting daarvan zodanige bezwaren waren verbonden, dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van hem kon worden gevergd”.Op elke regel zijn natuurlijk uitzonderingen. Zo heb je toch recht op een uitkering als van jou niet kan worden gevergd dat je nog langer in dienst blijft. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als de behandeld arts/psycholoog adviseert om zo snel mogelijk ontslag te nemen. Dat was ook aan de orde in deze uitspraak.Hoofdregel is en blijft echter dat je verwijtbaar werkloos bent als je zelf ontslag neemt. Laat je dan ook altijd eerst goed informeren door een specialist voordat je zo’n belangrijke keuze neemt.
 • Geen recht op WIA-uitkering
  Als je na twee jaar ziekte nog depressief bent en niet of minder kunt werken, dan kun je misschien in aanmerking komen voor een zogeheten WIA-uitkering. Deze uitkering compenseert het verlies aan inkomsten. Als je zelf ontslag neemt, kun je hier natuurlijk geen aanspraak meer op maken.
 •  Geen recht op een transitievergoeding
  Neem je zelf ontslag, dan heb je ook geen recht op een transitievergoeding, in de volksmond ook wel ontslagvergoeding genoemd. De werkgever hoeft namelijk alleen een transitievergoeding te betalen als het initiatief tot ontslag bij jouw werkgever rust. Het is dan ook niet verstandig om hier zomaar afstand van te doen. Zeker niet als je al een tijd in dienst bent. De transitievergoeding is gelijk aan 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar.

Ontslag nemen wegens depressie kan leiden tot schadeplichtigheid

In sommige gevallen kun je ook niet zomaar ontslag nemen. Heb je bijvoorbeeld een tijdelijk contract? Dan mag je niet zelf ontslag nemen, tenzij er een zogeheten tussentijds opzegbeding in jouw contract staat.

Neem je toch ontslag, dan kan jouw werkgever jou aansprakelijk stellen en een schadevergoeding vorderen.

Depressie en vaststellingsovereenkomst

Het komt geregeld voor dat werknemers met een depressie (of andere psychische aandoeningen zoals een burn out) een vaststellingsovereenkomst onder hun neus geschoven krijgen. Dat is een overeenkomst waarbij het ontslag in onderling overleg wordt geregeld. Ga hier nooit zomaar mee akkoord, ook niet als je zelf weg wilt. Je bent namelijk ziek en kunt niet werken. Ook niet bij een andere werkgever. Door een vaststellingsovereenkomst te tekenen verspeel je wederom allerlei rechten.

Heb je een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst/VSO) ontvangen? Laat je dan goed adviseren. Wij kunnen je hierbij helpen.

 

1 reactie

Oprecht betrokken.

Lef, oplossingsgericht en creatief.

Meer over ons

Gratis intake.

Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie