045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Ontevreden over rechtsbijstandverzekering? Goed nieuws! Het Europese Hof heeft het recht op vrije advocaatkeuze verruimd. Op deze pagina lees je wat jouw rechten zijn.

Ontevreden over rechtsbijstandverzekering? Maak gebruik van jouw recht op vrije advocaatkeuze!

In Nederland is het zo dat een rechtshulpverlener in loondienst van de verzekeringsmaatschappij (bijvoorbeeld DAS) in beginsel een dossier behandelt en ook de procedure voert.

Wat veel mensen niet weten is dat zij recht hebben op vrije advocaatkeuze. Dat betekent dat je zelf een advocaat of jurist mag kiezen die jouw zaak behandelt. Je hoeft dus niet akkoord te gaan met de behandeling van jouw zaak door een jurist van bijvoorbeeld DAS, ARAG of Achmea. Je bent hier volledig vrij in.

Europese richtlijn: vrije keuze van een advocaat

Het recht op vrije advocaatkeuze volgt uit een Europese richtlijn “Richtlijn 2009/138”. In artikel 201 van deze richtlijn is hierover het volgende bepaald: 

“ 1. In elke overeenkomst inzake rechtsbijstandverzekering moet uitdrukkelijk worden bepaald dat 

a) indien een advocaat of andere persoon die volgens het nationaal recht gekwalificeerd is, wordt gevraagd de belangen van de verzekerde in een gerechtelijke of administratieve procedure te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen, de verzekerde vrij is om deze advocaat of andere persoon te kiezen; 

Nederland heeft deze regels uitgewerkt in artikel 4:67 en 4:68 van de Wet op het Financieel toezicht (Wft).

Klachten rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekeraars als DAS, ARAG en Achmea hun eigen medewerkers jouw dossier te laten behandelen. Veel mensen hebben echter niet veel vertrouwen in de juristen van de verzekeraar.  Veelgehoorde klachten zijn:

  • “Mijn behandelaar is niet goed bereikbaar”
  • “ Het duurt een eeuwigheid voordat mijn zaak in behandeling wordt genomen”
  • “Mijn rechtsbijstand doet niets”
  • “ Ik kan mijn behandelaar alleen via mail of telefoon bereiken”
  • “De jurist van DAS wil dat ik akkoord ga met een schikking”

Is jouw verzekeraar van mening dat jouw zaak geen redelijke kans van slagen heeft? Dan kun je een beroep doen op de . Je kunt dan vragen om een gratis second opinion door een onafhankelijke advocaat of jurist.

Neem contact op met onze jurist mr. M. Rahnama’i voor een gratis intakegesprek

Bel 045 - 511 26 57
of stuur een e-mail

Wanneer recht op vrije advocaatkeuze?

De praktijk is nu zo dat de kosten van een advocaat of jurist naar keuze pas door de rechtsbijstandverzekeraar worden vergoed op het moment dat een gerechtelijke procedure of administratieve procedure (bijvoorbeeld ontslagprocedure bij het UWV) is opgestart of moet worden opgestart. Dat betekent dat je het in de voorfase, de buitengerechtelijke procedure, moet doen met de medewerker van bijvoorbeeld DAS.

Ook bij een buitengerechtelijk traject?
Vraag is echter of je niet al eerder een beroep kan doen op de vrije advocaatkeuze. Ik meen dat dit wel het geval is. Het Europese Hof heeft namelijk onlangs (14 mei 2020) een uitspraak gedaan waarin is geoordeeld dat het begrip “gerechtelijke procedure” in de zin van de richtlijn ruim moet worden uitgelegd:

“Elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechtelijke instantie, zelfs een voorafgaande fase, moet dus worden geacht onder het begrip “gerechtelijke procedure” te vallen.

Hieruit kan worden afgeleid dat je al in een eerder stadium een beroep kunt doen op het recht op vrije advocaatkeuze.

Kanttekening is wel dat deze uitspraak is gedaan naar aanleiding van een procedure in België. De vraag die het hof in deze zaak moest beantwoorden was of de Belgische bemiddelingsprocedure viel onder het begrip gerechtelijke procedure. Omdat in België een ander rechtssysteem geldt is het Verbond van Verzekeraars van mening dat deze uitspraak niet van toepassing is op de Nederlandse rechtsbijstandverzekeringen. Ik ben het hier niet mee eens. De overwegingen van het hof zijn wel degelijk relevant voor de Nederlandse situatie, zeker in een zaak waarbij de buitengerechtelijke procedure kan leiden tot een definitieve vaststelling van jouw rechtspositie. Hier zal echter in de loop van de tijd meer duidelijkheid over komen.

Ontevreden over rechtsbijstandverzekering? Recht op Juristen neemt jouw zaak wel serieus

Ben je ontevreden over jouw rechtsbijstandverzekering? En ben je op zoek naar iemand die oprecht betrokken is bij jouw probleem? Dan spreekt ons kantoor jou wellicht aan. Wij staan erom bekend erg betrokken te zijn met onze klanten. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Meer over ons 

 

1 reactie

Oprecht betrokken.

Lef, oplossingsgericht en creatief.

Meer over ons

Gratis intake.

Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie