045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Je onderneemt samen met een of meerdere vennoten. De situatie is nu zo dat je de samenwerking wilt stopzetten. Dit heeft natuurlijk een grote impact, zowel emotioneel als financieel.  Op deze pagina lees je meer informatie over het uittreden uit een vof.

Uittreden vof, inhoudsopgave

 1. Betekenis uittreden vof
 2. Wanneer is uittreden uit de vof mogelijk?
 3. Uittredingsovereenkomst vof
 4. Conflict met vennoot oplossen middels mediation
 5. Juridisch advies bij uittreden vof

 

Betekenis uittreden vof

Een vof is een samenwerking tussen twee of meer personen. Uittreden uit de vof betekent dat een van de vennoten de samenwerking opzegt. De vof wordt dan ontbonden. Juridisch betekent dit dat de vof niet meer bestaat. En dat de vennoten het vermogen (bezittingen en schulden) onderling moeten vereffenen (=verdelen).

In de vof-overeenkomst kunnen andere afspraken staan, bijvoorbeeld dat de andere vennoten de vof kunnen voortzetten als een van de vennoten opzegt. Deze afspraken staan in een zogeheten voortzettingsbeding. De vof kan dan worden voortgezet door de niet opzeggende vennoot of vennoten.

Wanneer is uittreden uit de vof mogelijk

In de vof-overeenkomst staat wanneer uittreden uit de vof mogelijk is. Meestal staat ergens in het begin van de overeenkomst wanneer kan worden opgezegd, hoe kan worden opgezegd en welke opzegtermijn geldt.

Het kan ook zijn dat jullie in de vof-overeenkomst hebben afgesproken dat de vof-overeenkomst is aangegaan voor een bepaalde duur (bijvoorbeeld 5 jaar) en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is. In dat geval kun je de rechter vragen om de vof te beëindigen.

Is er geen vof-overeenkomst? Dan ben je op grond van de wet vrij om de samenwerking met de andere vennoten op te zeggen. De opzegging moet wel redelijk en billijk zijn.

Let op: op grond van de wet is het niet mogelijk om een andere vennoot uit de vof te zetten. Dit kan alleen als jullie dit zijn overeengekomen in de vof-overeenkomst.

Aansprakelijkheid vof na uittreden

Het is dus vrij makkelijk om uit de vof te treden. In principe is een simpele opzegging voldoende. We zien in de praktijk dat vaak wordt vergeten om onderling goede afspraken te maken over de beëindiging van de vof. Dit kan grote financiële gevolgen hebben. Als je uit de vof treedt, blijf je namelijk hoofdelijk en privé aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. Dit geldt alleen voor de schulden die zijn ontstaan vóór jouw uittreding. Dit betekent dat je nog jarenlang na jouw uittreding kan worden aangesproken door een schuldeiser die geld van jou wil zien.

Gelukkig is deze situatie makkelijk te voorkomen door goede afspraken te maken met de voortzettende vennoot of vennoten en de schuldeisers. Zorg er dan ook voor dat deze afspraken goed op papier staan. Wij kunnen je hierbij helpen.

Ik wil mijn aansprakelijkheid beperken 

Uittredingsovereenkomst vof

In de uittredingsovereenkomst staan de afspraken die de vennoten onderling maken over de uittreding van een vennoot. Je kunt hierbij denken aan afspraken over de volgende onderwerpen:

 • Datum waarop de vennoot uit de vof treedt
 • Afspraken over verdeling van bezittingen en eventueel goodwill
 • De vergoeding die aan de uittredende vennoot moet worden betaald
 • Aansprakelijkheid voor schulden van de vof
 • Eventueel concurrentiebeding
 • Geheimhoudingsbeding

Conflict met vennoot oplossen middels mediation

Het kan zijn dat jullie het niets eens zijn over de verdeling van het vermogen. Of over de uitkoopsom die aan de uittredende vennoot moet worden betaald. Mediation kan dan een oplossing bieden. Een procedure bij de rechtbank is voor beide partijen niet bevredigend. Het kost niet alleen veel geld, maar het duurt ook lang voordat een uitspraak komt. Dit is bij mediaton anders.

Let op: vaak staat ook in de vof-overeenkomst dat partijen er eerst samen uit moeten komen.

Een mediator is een onafhankelijke derde die met de vennoten om de tafel gaat zitten en samen tot een oplossing probeert te komen. Een oplossing die de vennoten samen kiezen. Een procedure bij de rechtbank kan zo worden voorkomen. Lukt het niet om samen tot overeenstemming te komen, dan is een procedure altijd nog mogelijk.

Onze jurist Milad Rahnama’i is erkend mediator en heeft ruime ervaring in het bemiddelen bij zakelijke conflicten.

Juridisch advies bij uittreden vof

Wil je de vof stopzetten? Of wil je uittreden uit de vof? Zorg dat je geen onnodige risico’s loopt en maak goede afspraken. Wij helpen je hier graag bij. Heb je een vraag over bijvoorbeeld hoofdelijke aansprakelijkheid? Of wil je weten wat er bij uittreding tussen de vennoten onderling kan worden afgesproken? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Wacht niet te lang en neem vrijblijvend contact met ons op. Het eerste gesprek is gratis en zonder verplichtingen.

Neem contact op 

Oprecht betrokken.

Lef, oplossingsgericht en creatief.

Meer over ons

Gratis intake.

Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie