045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Personeel ontslaan is nooit leuk. Maar soms komt er een moment dat je van een werknemer afscheid wilt of zelf moet nemen. Op deze pagina lees je meer over ontslag van een werknemer.

Personeel ontslaan, inhoudsopgave

 1. Personeel ontslaan met vast contract
 2. Personeel ontslaan om bedrijfseconomische redenen
 3. Werknemer ontslaan om persoonlijke redenen
 4. Werknemer op staande voet ontslaan
 5. Ik wil personeel ontslaan, wat zijn de kosten?

Personeel ontslaan met vast contract

Sinds de invoering van de Wet werk en Zekerheid is het lastig om personeel met een vast contract te ontslaan. Er moet sprake zijn van een geldige ontslagreden. En je moet een goed ontslagdossier hebben opgebouwd. Hiermee moet je naar het UVW of de kantonrechter. Deze zal dan beoordelen of er voldoende reden is om de werknemer te ontslaan. Welke procedure moet worden gevolgd is afhankelijk van de reden van ontslag.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Het is verstandig om altijd eerst te proberen om het ontslag van de werknemer onderling te regelen. Dit wordt een ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. Je kunt de werknemer een voorstel doen om het contract te beëindigen. De gemaakte afspraken worden dan op papier gezet in een vaststellingsovereenkomst.

Onderdeel van zo’n regeling is een ontslagvergoeding. Deze kan gelijk of hoger zijn dan de transitievergoeding. Het voordeel van een vaststellingsovereenkomst is dat dit sneller is en meer zekerheid biedt. De meeste ontslagzaken worden op deze manier geregeld.

Personeel ontslaan om bedrijfseconomische redenen

Als het niet goed gaat met je bedrijf kun je het ontslag van een werknemer aanvragen om bedrijfseconomische redenen.

Voorbeelden van bedrijfseconomische redenen:

 • Dreigend faillissement
 • Slechte financiële situatie
 • Structureel minder werk of omzet
 • Reorganisatie
 • Sluiten van een vestiging

Ontslagprocedure UWV

Het ontslag van een werknemer om bedrijfseconomische redenen verloopt via het UWV. Je zal een ontslagaanvraag moeten indienen bij het UWV. Het UWV beoordeelt de ontslagaanvraag op de volgende punten:

 • Er moet sprake zijn van een bedrijfseconomische reden.
 • De juiste werknemer moet voor ontslag zijn voorgedragen. Dit wordt ook wel het afspiegelingsbeginsel genoemd.
 • Het is niet mogelijk om de werknemer te herplaatsen.

Als aan deze voorwaarden is voldaan zal het UWV de ontslagvergunning verlenen. Heb je toestemming van het UWV? Dan kun je het arbeidscontract opzeggen. Hierbij moet je rekening houden met de opzegtermijn.

Wil je een werknemer ontslaan om bedrijfseconomische redenen? Neem contact met ons op voor een gratis intakegesprek.

Ik wil een gratis intake

Werknemer ontslaan om persoonlijke redenen

Het kan ook zijn dat je een werknemer wilt ontslaan omdat deze niet goed functioneert of zich niet goed gedraagt. Maar hoe pak je dit aan? We leggen het je graag uit.

Werknemer functioneert niet/werknemer gedraagt zich niet

Je kunt een werknemer om persoonlijke redenen ontslaan als de werknemer niet goed functioneert of zich niet goed gedraagt. Voorbeelden van wangedrag:

 • geweld gebruiken tegen collega’s
 • regelmatig te laat komen
 • Veiligheidsinstructies niet nakomen
 • bedrijfsregels overtreden

Ontslag via kantonrechter

Wil je een werknemer ontslaan om persoonlijke redenen, dan zal je naar de kantonrechter moeten stappen. Voordat je dit doet kun je eerst proberen om het ontslag met de werknemer onderling te regelen. De werknemer zal hier alleen mee willen instemmen, als de werknemer zelf ook liever weg wilt. En als dit ook voor je werknemer voordelig is. Er zal dan ook onderhandeld moeten worden over de hoogte van de transitievergoeding (ook wel: ontslagvergoeding).

Ontslagdossier opbouwen

Als je een werknemer wilt ontslaan om persoonlijke redenen zal je een ontslagdossier moeten opbouwen. Zonder een goed dossier heeft de procedure bij de kantonrechter weinig kans van slagen.

 • Verbetertraject
  Doorloop met de werknemer een verbetertraject. Zorg dat duidelijk wordt vastgelegd welke punten er verbeterd moeten worden. En evalueer dit regelmatig. Dat wil zeggen eens in de 2 tot 3 weken. Biedt de werknemer eventueel een cursus of aanvullende scholing aan. Of schakel een coach in. Een verbetertraject zal in de meeste gevallen zo’n drie maanden duren.
 • Leg zoveel mogelijk schriftelijk vast.
  Plan regelmatig (functionerings)gesprekken. Maak hier een gespreksverslag van en laat deze door de werknemer voor akkoord ondertekenen.
 • Bouw een ontslagdossier op.
  Verzamel zoveel mogelijk informatie waaruit blijkt dat je werknemer niet goed functioneert of  zich niet goed gedraagt. Noteer bijvoorbeeld de dagen en tijdstippen dat je werknemer te laat komt.

Neem direct contact op met onze arbeidsrecht jurist mr. Milad Rahnama’i voor een gratis intakegesprek.

Bel 045 - 511 26 57
of stuur een e-mail

Werknemer op staande voet ontslaan

Als je werknemer zich ernstig heeft gedragen kun je de werknemer om dringende reden ontslaan. Dit wordt ook wel een ontslag op staande voet genoemd. Een ontslag op staande voet is niet zonder risico’s. Hier worden strenge eisen aan gesteld. Dit omdat de werknemer bij een ontslag op staande voet direct zonder inkomen komt te zitten. De werknemer heeft bij een ontslag op staande voet ook geen recht op een WW-uitkering.

Redenen voor ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet is alleen aan de orde als de werknemer iets ernstigs heeft gedaan. Er moet sprake zijn van een zogeheten dringende reden.

Voorbeelden van dringende redenen zijn:

 • Diefstal
 • Fraude
 • Geweld tegen collega’s
 • Herhaaldelijk te laat komen ondanks waarschuwingen
 • Concurreren met werkgever

Het is belangrijk dat je het bestaan van de dringende reden ook kunt bewijzen.

Werknemer op non actief stellen

Bij een ontslag op staande voet moet je snel handelen. Je moet de werknemer in principe direct ontslaan. Anders is er geen sprake meer van een ontslag op staande voet. Heb je meer tijd nodig om onderzoek te doen? Dan kun je de werknemer op non-actief stellen. De werknemer mag dan tijdelijk geen werkzaamheden verrichten.

De kans is groot dat de werknemer het ontslag op staande voet aanvecht. Bij een ontslag op staande voet heeft de werknemer immers per direct geen inkomen meer. Een onterecht ontslag op staande voet kan grote financiële gevolgen hebben. Laat je dan ook altijd goed informeren voordat je een werknemer op staande voet ontslaat.

Ik wil een werknemer op staande voet ontslaan 

Ik wil personeel ontslaan, wat zijn de kosten?

Wat de kosten zijn om personeel te ontslaan is natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie. De volgende omstandigheden spelen hierbij een rol:

 • Hoogte van de transitievergoeding
  Als sprake is van een onvrijwillig ontslag heeft de werknemer recht op een transitievergoeding, tenzij sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. De hoogte hiervan is afhankelijk van de duur van het dienstverband, namelijk 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 geldt niet langer de eis dat de werknemer minimaal twee jaar in dienst moet zijn. De werknemer heeft bij ontslag al vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding.
 • Duur van het ontslagtraject
  Als de werknemer instemt met het ontslag, dan is sprake van een kort ontslagtraject. Het ontslag kan dan worden geregeld met een vaststellingsovereenkomst. Gaat de werknemer niet akkoord met een beëindiging met wederzijds goedvinden? Dan moet je naar de rechter of het UWV stappen. Deze procedures duren uiteraard langer. Totdat het dienstverband met de werknemer eindigt, moet je het loon van de werknemer doorbetalen.
 • Kosten van juridisch advies of juridische hulp
  Als je een werknemer wil ontslaan moet je rekening houden met allerlei regels. Een onterecht ontslag kan grote financiële gevolgen hebben. Het is dan ook belangrijk om juridische hulp in te schakelen. Zodat je niet onnodig fouten maakt en het ontslag zo snel en efficiënt mogelijk verloopt. De kosten van juridische hulp zijn afhankelijk van het ontslagrecht. Een vaststellingsovereenkomst is binnen enkele uren opgesteld, maar een procedure bij de kantonrechter kost natuurlijk meer tijd.

Wil je een werknemer ontslaan?  En heb je hierbij juridisch advies of juridische hulp nodig? Neem contact met onze arbeidsrecht juristen.

Oprecht betrokken.

Lef, oplossingsgericht en creatief.

Meer over ons

Gratis intake.

Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie