045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Je hebt een conflict met je leverancier. Het bedrijf levert bijvoorbeeld niet de kwaliteit dienstverlening die je mag verwachten. Of heeft een product of dienst niet of niet op tijd geleverd. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor jouw bedrijfsvoering. Op deze pagina lees je wat je kunt doen.

Rechten bij conflict met leverancier

 • Niet of te laat geleverd
  Heeft je leverancier een product of dienst niet of te laat geleverd? Dan heb je alsnog recht op levering van het product of de dienst zoals afgesproken.
 • Verkeerd of kapot geleverd
  Heeft je leverancier een verkeerd of kapot product geleverd? Dan heb je recht op herstel of vervanging. Als een dienst niet conform afspraak is uitgevoerd, dan heb je recht op verbetering van de dienstverlening.
 • Betaling uitstellen
  Als je leverancier zich niet houdt aan de afspraken kun je jouw betaling uitstellen totdat de leverancier de verplichtingen uit de overeenkomst wel correct nakomt. Dit wordt ook wel opschorting genoemd. De regels rondom opschorting zijn ingewikkeld. Raadpleeg dan ook altijd eerst een jurist of advocaat voordat je jouw betalingsverplichtingen opschort.

Neem contact op met onze jurist mr. M. Rahnama’i voor een gratis intakegesprek

Bel 045 - 511 26 57
of stuur een e-mail

Conflict met leverancier oplossen

Het eerste wat je probeert is natuurlijk om het conflict met de leverancier zelf op te lossen. Hierbij kun je de volgende stappen volgen.

 1. Controleer de overeenkomst en algemene voorwaarden
  Hierin staat namelijk wat jullie hebben afgesproken en wat jullie rechten en plichten zijn.
 2. Neem contact op met de leverancier
  Vaak leidt dit al tot oplossing van het probleem. Zorg er wel voor dat je het probleem op tijd aankaart. Anders loop je het risico dat je je rechten verspeelt. Doe dit ook altijd schriftelijk en binnen een redelijke termijn.
 3. Stuur een schriftelijke ingebrekestelling
  Hierin stel je de leverancier in de gelegenheid om het probleem alsnog op te lossen. Je moet de leverancier hiervoor een redelijke termijn geven. Over het algemeen is een termijn van 14 dagen redelijk. Maar afhankelijk van de omstandigheden kan dit ook langer zijn. Geef ook de gevolgen aan wanneer de leverancier de afspraken opnieuw niet nakomt.
 4. Laat jouw zaak beoordelen
  Zo weet je zeker of je in je recht staat. Een jurist kan je adviseren over wat te doen. Alsnog nakoming verlangen of de overeenkomst ontbinden en schadevergoeding vorderen.
 5. Schakel een ervaren jurist in
  Lukt het niet om het conflict met de leverancier onderling op te lossen? Schakel dan een jurist in.

Mediation inzetten bij conflict met leverancier

Soms kan mediation uitkomst bieden. Bij mediaiton ga je in overleg met de leverancier samen op zoek naar een oplossing. Een mediator begeleidt deze gesprekken. Een mediator is onpartijdig en neemt geen beslissingen. De beslissingen worden door partijen zelf genomen.

Mediation is een goede aanpak als je gebruik wilt blijven maken van de producten of diensten van leverancier en je de relatie graag goed wil houden. Voorwaarde voor mediation is natuurlijk wel dat je bereid bent om met de leverancier in gesprek te gaan. Dit onder leiding van een onafhankelijke mediator. Onze jurist Milad Rahnama’is is tevens mediator.

Juridische hulp bij conflict met leverancier

Heb je een conflict met een leverancier en heb je juridische hulp nodig? Neem dan contact met ons op. We leggen je graag uit wat je kunt doen en wat je rechten en plichten zijn. Wacht niet te lang en neem contact met ons op. Het eerste gesprek is kosteloos en vrijblijvend.

Neem contact op 

Oprecht betrokken.

Lef, oplossingsgericht en creatief.

Meer over ons

Gratis intake.

Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie