045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Klanten bepalen het succes van je onderneming. Zonder klanten geen omzet. Helaas komt het ook weleens voor dat klanten ontevreden zijn en een factuur niet betalen. Op deze pagina lees je wat je kunt doen bij een conflict met een klant.

Conflict met klant, inhoudsopgave

 1. Conflict met klant oplossen
 2. Klant betaalt niet, wat nu?
 3. Conflict met klant voorkomen
 4. Juridische hulp bij conflict met klant

Conflict met klant oplossen

Het eerste wat je probeert is natuurlijk om het conflict met je klant zelf op te lossen. Hierbij kun je het volgende stappenplan volgen.

 1. Ga met de klant in gesprek
  Achterhaal wat het probleem is. Heb je iets verkeerd gedaan? Bijvoorbeeld een verkeerd product of een gebrekkig product geleverd. Bied dan aan om het product te herstellen, repareren of vervangen. De klant moet je hier altijd de gelegenheid toe geven.
 2. Reageer op tijd
  Heb je een ingebrekestelling ontvangen? Wacht niet af en reageer op tijd. Reageer je niet binnen de gestelde termijn? Of geef je aan dat je het product niet gaat herstellen terwijl de klant hier wel recht op heeft? Dan ben je in verzuim. Dat betekent dat de klant op jouw kosten iemand anders kan inschakelen.
 3. Laat de zaak beoordelen door een jurist
  Zo weet je zeker of je in je recht staat. Bij ons is het eerste intakegesprek gratis.
 4. Schakel dan een jurist in
  Lukt het niet om het conflict met de klant zelf op te lossen? Schakel dan een jurist in. Deze bekijkt dan wat de beste strategie is. Soms is verstandig om direct actie te ondernemen. Soms is het beter om even of te wachten. In veel gevallen kan het conflict met je klant zonder procedure worden opgelost.

Neem contact op met onze jurist mr. M. Rahnama’i voor een gratis intakegesprek

Bel 045 - 511 26 57
of stuur een e-mail

Klant betaalt niet, wat nu?

Ingebrekestelling

Betaalt je klant niet? Dan kun je de klant een ingebrekestelling sturen. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren. In de ingebrekestelling geef je de klant een redelijke termijn om de factuur alsnog te betalen.

Gaat je klant niet over tot betaling? Dan kun je wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen.

Zakelijke klanten zijn na het verstrijken van de betalingstermijn direct in verzuim. Zij zijn dan direct incassokosten en wettelijke rente verschuldigd. In principe geldt de overeengekomen betalingstermijn. Ben je geen betalingstermijn overeengekomen? Dan geldt een wettelijke betaaltermijn van 30 dagen.

Is jouw klant een consument? Dan kun je pas incassokosten in rekening brengen nadat je een zogeheten 14-dagenbrief hebt gestuurd. In deze brief geef je de klant minimaal 14 dagen de tijd om de factuur te betalen. Deze brief moet aan een aantal eisen voldoen. Zo moet je in de brief vermelden dat er incassokosten in rekening worden gebracht als je klant niet betaalt. Ook moet je de hoogte van de incassokosten vermelden. De hoogte hiervan is wettelijk geregeld.

Wil je jouw incassovordering uit handen geven? Neem dan contact met ons op. Dan vertellen we direct wat we voor jou kunnen betekenen.

Neem contact op 

Andere mogelijkheden bij openstaande factuur

 • Opschorting
  Als je klant ten onrechte niet betaalt kun je jouw verplichtingen uitstellen. Als je nog een product of dienst moet leveren, kun je aangeven dat je je jouw product of dienst pas levert als de klant heeft betaald. Dit wordt ook wel opschorting genoemd. Dit mag alleen als er voldoende samenhang is tussen de openstaande betaling en jouw verplichtingen.
 • Verrekening
  Krijgt je klant nog geld van jou? Dan kun je jouw factuur verrekenen met het geld dat je klant nog van jou tegoed heeft. Verrekening is een wettelijk recht. Wil je een beroep doen op verrekening? Dan moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Zo moet jouw factuur opeisbaar zijn. Dat betekent dat de betalingstermijn moet zijn verstreken. Is deze nog niet verstreken? Dan mag je ook niet verrekenen. Verder moet jouw vordering voldoende vaststaan.
 • Retentierecht
  Heb je goederen van een klant onder je? Dan kun je een beroep doen op het retentierecht. Een garagehouder kan bijvoorbeeld de auto niet teruggeven zolang de factuur niet is betaald. Ook hier geldt de eis dat er voldoende samenhang moet zijn.
 • Ontbinding
  In sommige gevallen kun je de overeenkomst ontbinden. Soms is dat een betere optie dan nakoming verlangen. Wij kunnen je adviseren over wat te doen.

Conflict met klant voorkomen

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Hieronder een aantal tips waarmee een conflict met een klant kan worden voorkomen.

 • Controleer altijd met wie je zaken doet. Je kunt dit controleren via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarin staat wie eigenaar is, wie bevoegd is om overeenkomsten te sluiten en voor welk bedrag.
 • Maak vooraf duidelijk wat je voor de klant kan betekenen en zorg dat de verwachtingen over en weer duidelijk zijn.
 • Zet de gemaakte afspraken duidelijk op papier
 • Zorg ervoor dat je algemene voorwaarden hebt waar je op kan terugvallen. Het hebben van algemene voorwaarden is niet voldoende. Deze moeten ook op de juiste manier worden gebruikt

Juridische hulp bij conflict met klant

Heb je een conflict met je klant en juridische hulp nodig? Neem dan contact met ons op. We leggen je graag uit welke stappen je het beste kunt zetten. Het eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. Ons kantoor is gevestigd in Heerlen, Zuid-Limburg, maar wij nemen zaken door het hele land aan.

Ik wil gratis intake 

Oprecht betrokken.

Lef, oplossingsgericht en creatief.

Meer over ons

Gratis intake.

Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie