045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Wanneer je werk hebt verricht of producten hebt geleverd wil je worden betaald. Helaas gebeurt dat niet altijd. Onbetaalde facturen innen, dat probeer je natuurlijk eerst zelf. Lukt dit niet? Dan helpen we jou graag verder. Vaak kan dit op basis van Op deze pagina lees je hier meer over.

Onbetaalde facturen innen, inhoudsopgave

 1. Onbetaalde facturen innen, hoe verloopt de procedure?
 2. Gratis onbetaalde facturen innen
 3. Kosten incassoprocedure rechtbank

Onbetaalde facturen innen, hoe verloopt de procedure?

Buitengerechtelijk 

 1. Sommatiebrief
  Als je een incasso-opdracht bij ons indient, sturen wij eerst een sommatiebrief. Deze versturen wij zowel via de mail als per aangetekende post. Dit laatste zodat de klant nooit kan zegen dat hij geen brief heeft ontvangen. Het niet aannemen of ophalen van een aangetekende brief komt namelijk voor rekening van de klant.
 2. Tweede aanmaning
  Betaalt de klant niet? Dan sturen wij een tweede aanmaning. Als ook hier niet op wordt gereageerd? Dan nemen wij meestal telefonisch contact op met de klant.

Het sturen van brieven en bellen met de klant wordt het buitengerechtelijke incassotraject genoemd. In de meeste gevallen kunnen wij de onbetaalde facturen innen in het buitengerechtelijke traject. Helaas is dit niet altijd het geval. De volgende stap is dan het starten van een procedure bij de rechter. Dit is natuurlijk alleen zinvol als het bedrag hoog genoeg is. Anders kost het meer dan het je oplevert. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wij kunnen je hierover adviseren.

Neem contact op met onze jurist mr. M. Rahnama’i voor een gratis intakegesprek

Bel 045 - 511 26 57
of stuur een e-mail

Naar de rechter

Een procedure bij de rechter ziet er als volgt uit:

 1. Dagvaarding
  De procedure begint met het dagvaarden van de klant. In de dagvaarding staan de gronden en de hoogte van jouw vordering. Ook staat in de dagvaarding de dag en het tijdstip dat de klant voor de rechter moet verschijnen. Een deurwaarder bezorgt deze dagvaarding bij jouw klant. Soms schrikt dit af en besluit de klant alsnog te betalen.
 2. Reactie op dagvaarding
  De klant kan vervolgens reageren op de dagvaarding. Dit kan mondeling of schriftelijk. Let op: bij de kantonrechter kan de klant maximaal twee keer uitstel aanvragen van vier weken voor het geven van een schriftelijke reactie.
 3. Inhoudelijke behandeling
  Vervolgens vindt er een inhoudelijke behandeling. Meestal wordt er een zitting ingepland, maar de rechter kan ook beslissen dat er nog een schriftelijke ronde wordt ingelast.
 4. Uitspraak
  Daarna doet de rechter uitspraak. Na het vonnis schrijven we de klant nog een keer aan. We geven de klant de mogelijkheid om de vordering vrijwillig te betalen. Gaat de klant niet vrijwillig over tot betaling? Dan kun je beslag laten leggen.

Beslag leggen door deurwaarder

Gaat de klant niet over tot betaling? Dan kun je met uitspraak van de rechter naar een deurwaarder. De deurwaarder zal dan bekijken of er beslag kan worden gelegd op het inkomen en/of de bezittingen van een klant.

Gratis onbetaalde facturen innen

No cure no pay incasso

Wij behandelen veel incassozaken in de buitengerechtelijke procedure op basis van no cure no pay. Lukt het ons niet om de onbetaalde factuur te innen? Dan hoef je ons ook niets te betalen. Wij verhalen onze kosten op de klant.

Het innen van onbetaalde facturen is voor jou dan dus volledig gratis.

Niet alle vorderingen komen in aanmerking voor no cure, no pay. Dit is afhankelijk van de hoogte van de vordering, de aard van de vordering en of deze door de klant wordt betwist.

Ik wil mijn vordering indienen

Kosten incassoprocedure rechtbank

Lukt het ons niet om de onbetaalde facturen buitengerechtelijk te innen? Dan is de volgende stap het starten van een procedure bij de rechter. Wij kunnen deze procedure geheel voor jou verzorgen. Een procedure brengt vaak hoge kosten zich mee. We komen onze klanten graag tegemoet. Vaak spreken we met de klant een laag basisbedrag af met daaraan gekoppeld een succesfee. Op deze manier delen we met jou mee in de risico’s.

Wacht niet te lang en neem contact met ons op. Dan leggen we je graag uit wat de mogelijkheden zijn. 

Oprecht betrokken.

Lef, oplossingsgericht en creatief.

Meer over ons

Gratis intake.

Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie