045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

We brengen veel van onze tijd door op het werk. Het is dan ook niet raar dat er conflicten ontstaan. Sommige arbeidsconflicten zijn niet zo één-twee-drie op te lossen. Daar is meer voor nodig. Hierbij wordt arbeidsrecht mediation steeds vaker ingezet. Op deze pagina lees je hier meer over.

Arbeidsrecht mediation, inhoudsopgave

 1. Wat is arbeidsrecht mediation?
 2. Waarom arbeidsrecht mediation?
 3. Wat als mediation bij een arbeidsconflict mislukt?
 4. Is mediation verplicht bij een arbeidsconflict?

Wat is arbeidsrecht mediation?

Arbeidsrecht mediation is een snelle en goedkope manier om een arbeidsconflict op te lossen. Denk hierbij aan:

 • een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemers
 • een conflict tussen werknemers onderling
 • een geschil tussen leidinggevende en werknemer
 • een conflict naar aanleiding van een functiewijziging
 • een arbeidsconflict met een zieke werknemer

Mediation arbeidsconflict

Arbeidsconflicten ontstaan vaak door miscommunicatie. Arbeidsrecht mediation is dan ook uitermate geschikt voor het oplossen van arbeidsconflicten. Bij mediaton gaan partijen namelijk met elkaar in gesprek. Een onafhankelijke en onpartijdige derde (de mediator) helpt hierbij.

Het uitgangspunt van mediation is dat partijen zelf zoeken naar oplossingen. Beide partijen moeten zich hierin kunnen vinden. De mediator legt dus geen beslissingen op zoals een rechter dat doet. Een mediator zorgt ervoor dat partijen met elkaar in gesprek treden. Deze bemiddelt dus tussen partijen. Een mediator brengt het gesprek op gang en zorgt ervoor dat alle partijen aan het woord komen. Verder zorgt een mediator voor wederzijds begrip.

Waarom arbeidsrecht mediation?

 • Sneller

De precieze duur van het mediation-traject is natuurlijk afhankelijk van de aard en ingewikkeldheid van het arbeidsconflict. Gemiddeld zijn er zo’n 2 tot 4 bijeenkomsten nodig. Een gemiddeld mediation-traject duurt dus enkele weken. Dat is aanmerkelijk sneller dan een juridische procedure.

 • Goedkoper

Mediaton is over het algemeen een stuk goedkoper dan een juridische procedure. Dit omdat partijen samen één mediator kiezen. Bij een juridische procedure hebben partijen ieder een eigen advocaat. Daarbij liggen ook de uurtarieven van een advocaat een stuk hoger.

 • Informeel

Arbeidsrecht mediation is gericht op herstel van de arbeidsrelatie. Doel is om het arbeidsconflict op te lossen. Belangrijk is dat ook niet-juridische argumenten aan bod komen. Denk hierbij aan communicatieproblemen en emoties. Op deze manier is de kans groot dat de relatie met de andere partij goed blijft.

 • Vertrouwelijk

Alles wat tijdens de mediation wordt besproken is vertrouwelijk. Dit wordt van tevoren ook schriftelijk vastgelegd. Er kan dus in alle openheid over het arbeidsconflict worden gesproken. Hierdoor ontstaat erkenning en waardering. Vaak heeft de andere partij zich niet gerealiseerd hoe de ander zich voelt.

Neem direct contact op met onze mediator en jurist mr. Milad Rahnama’i.

Bel 045 - 511 2657
Of stuur een e-mail

Wat als mediation bij een arbeidsconflict mislukt

Soms blijk uit de gesprekken dat het niet mogelijk is om de arbeidsrelatie te herstellen. De enige oplossing is dan dat de werknemer uit dienst gaat. Het mediation-traject wordt dan omgezet in een exit-mediation. De werkgever kan de werknemer dan een voorstel doen om het contract onderling te beëindigen. Gaat de werknemer hiermee akkoord? Dan zet de mediator de afspraken op papier in een vaststellingsovereenkomst.

Mediation is helaas geen wondermiddel. Soms is het niet mogelijk om het conflict op te lossen.  Een juridische procedure is dan onvermijdelijk indien de werknemer geen vaststellingsovereenkomst wil tekenen. Heb je eerst voor mediation gekozen? Dan sta je vaak een stuk sterker in een procedure.  Je hebt er dan immers alles aan gedaan om de arbeidsrelatie te herstellen.

Wil je een werknemer ontslaan? Ook hier kunnen we je bij helpen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 045 – 511 26 57.

Is mediation verplicht bij een arbeidsconflict

Mediation zieke werknemer

Als sprake is van een arbeidsconflict melden veel werknemers zich ziek. Vaak adviseert de bedrijfsarts mediation. Het is belangrijk dat je het advies van de bedrijfsarts opvolgt. Je bent namelijk verplicht om mee te werken aan de re-integratie van je werknemer. Het UWV kijkt aan het einde van de ziekteperiode of je voldoende re-integratieinspanningen hebt verricht. Oordeelt het UWV dat je onvoldoende hebt gedaan? Dan kun je een loonsanctie krijgen. Dit houdt in dat je het salaris van je langer moet doorbetalen. De loonsanctie bedraagt maximaal 1 jaar.

Ook in andere gevallen kan het niet meedoen aan arbeidsrecht mediation gevolgen hebben. Wil je de werknemer bijvoorbeeld ontslaan wegens een verstoorde arbeidsrelatie? Dan kijkt de kantonrechter of je voldoende hebt gedaan aan herstel van de arbeidsrelatie. Heb je geen arbeidsrecht mediation ingezet? Dan kan de rechter het verzoek om de werknemer te ontslaan afwijzen. De rechter kan ook bepalen dat je aan de werknemer een hogere ontslagvergoeding moet betalen.

Ben je op zoek naar een mediator arbeidsecht? Milad Rahnama’i is een uitstekende mediator en is gespecialiseerd in mediation bij arbeidsconflicten. Wacht niet te lang en neem contact met ons op voor een vrijblijvend. Dan vertellen we direct wat we voor jou kunnen betekenen. Ook kunnen we jou  tijdens het gesprek een indicatie geven voor de kosten.

Neem contact op

Oprecht betrokken.

Lef, oplossingsgericht en creatief.

Meer over ons

Gratis intake.

Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie