045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Janshen-Hahnraths heeft een herstructurering binnen het bedrijf aangekondigd, waardoor er ruim honderd mensen worden ontslagen. Kom je voor ontslag in aanmerking? Dan is de kans groot dat je een vaststellingsovereenkomst hebt ontvangen of op korte termijn zult ontvangen. Op deze pagina lees je meer informatie over jouw juridische positie op het moment dat je een vaststellingsovereenkomst hebt ontvangen.

Ontslag via een vaststellingsovereenkomst 

Werkgevers proberen altijd eerst om het ontslag in onderling overleg te regelen. Dit bespaart beide partijen tijd en geld. Bij een ontslag in onderling overleg worden afspraken gemaakt over het einde van het dienstverband. Hierbij worden verschillende zaken besproken, zoals de einddatum van het arbeidscontract, de hoogte van de beëindigingsvergoeding (ontslagvergoeding), eventuele vrijstelling van werk, de eindafrekening, post-contractuele bedingen zoals een concurrentiebeding en/of relatiebeding. Deze afspraken worden  vervolgens vastgelegd in een schriftelijke beëindigingsovereenkomst, die binnen het arbeidsrecht bekend staat als de vaststellingsovereenkomst of als de afkorting “VSO”.

Het is verstandig om deze overeenkomst te laten beoordelen door een arbeidsrechtjurist. Door akkoord te gaan met deze overeenkomst stem je namelijk vrijwillig in met jouw ontslag. Deze overeenkomst is bindend en definitief. Het is dan ook belangrijk om goed geformeerd te zijn over jouw rechten en plichten.

Let op, je bent niet verplicht om een vaststellingsovereenkomst te tekenen! Indien er geen overeenstemming wordt bereik over het einde van jouw arbeidsovereenkomst, zal Janshen-Hahnraths een procedure bij het UWV moeten opstarten.

Neem direct contact op met onze arbeidsrecht jurist mr. Milad Rahnama’i voor een gratis intakegesprek.

Bel 045 - 511 26 57
of stuur een e-mail

UWV-procedure
Bij de gaat het UWV beoordelen of er sprake is van een rechtsgeldige reden voor ontslag. Janshen-Hahnraths zal de herstructurering/reorganisatie dan met stukken moeten kunnen onderbouwen. Het UWV beoordeelt dan de situatie aan de hand van de volgende punten:

  • Janshen-Hahnraths moet aannemelijk maken dat er structureel arbeidsplaatsen vervallen door maatregelen die om bedrijfseconomische redenen nodig zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering.
  • Janshen-Hahnraths moet aantonen dat de juiste volgorde voor ontslag is vastgesteld. Dit wordt ook wel het afspiegelingsbeginsel genoemd.
  • Janshen-Hahnraths moet aantonen dat er geen mogelijkheden zijn om de jou binnen een redelijke termijn te herplaatsen in een andere passende functie

Tijdens deze procedure krijg je ook de kans om jouw standpunt kenbaar te maken. Als het UWV besluit dat er inderdaad een geldige reden is voor ontslag, kan Janshen-Hahnraths het dienstverband beëindigen. Janshen-Hahnraths moet hierbij wel de geldende opzegtermijn respecteren. De tijd die het UWV nodig heeft voor de procedure wordt afgetrokken van de opzegtermijn, maar er blijft altijd minstens een opzegtermijn van 1 maand over.

Janshen-Hahnraths vaststellingsovereenkomst laten controleren

Janshen-Hahnraths adviseert haar werknemers om hun vaststellingsovereenkomst te laten beoordelen door een gespecialiseerde arbeidsrecht jurist. Wij zijn gespecialiseerd in ontslagrecht en kunnen de vaststellingsovereenkomst grondig controleren. De kosten hiervan worden door jouw werkgever vergoed. Bij het controleren van de vaststellingsovereenkomst kijken wij naar verschillende onderwerpen, waaronder:

  • Correcte opzegtermijn,
  • Vrijstelling van werk, met of zonder behoud van salaris,
  • Bescherming van WW-rechtenm
  • Hoogte van de beëindigingsvergoeding en mogelijkheid tot onderhandeling,
  • Eindafrekening, inclusief uitbetaling van verlofdagen,
  • Postcontractuele verplichtingen zoals het concurrentiebeding, relatiebeding en geheimhoudingsverplichting,
  • Verstrekking van een positief getuigschrift en/of positieve referenties

Wil je de vaststellingsovereenkomst door ons laten beoordelen? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier of bel 045 – 511 2657. 

Wist je dat je meestal een vergoeding krijgt voor een juridische check van de vaststellingsovereenkomst?