045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Geschil met verhuurder? Helaas komt dit vaak voor.  Je verhuurder weigert bijvoorbeeld een lekkage te verhelpen, wil de huur opzeggen of weigert de borg (volledig) terug te betalen. Op deze pagina lees je meer informatie over veelvoorkomende geschillen met een verhuurder.

Geschil met verhuurder, inhoudsopgave

 1. Geschil met verhuurder over achterstallig onderhoud
 2. Wanneer kan verhuurder de huur opzeggen?
 3. Geschil met verhuurder over terugbetaling borg

Geschil met verhuurder over achterstallig onderhoud

Achterstallig onderhoud is de grootste oorzaak van geschillen tussen huurder en verhuurder. De verhuurder is verantwoordelijk voor groot onderhoud, zoals het schilderen van de buitenkant van de woning of reparaties aan het dak. Kleine herstellingen, zoals een kapotte kraan, komen voor rekening van de huurder.

Tip: heb je een geschil met je verhuurder over achterstallig onderhoud? Spreek je verhuurder hier dan altijd schriftelijk op aan. Dit kan ook per mail. Geef je verhuurder een redelijke termijn om de gebreken te herstellen. Een termijn van minimaal twee weken is over het algemeen redelijk.

Gebeurt er niets? Schakel dan juridische hulp in. Wij hebben ervaring op het gebied van huurrecht en kunnen je adviseren over wat te doen. Ga in ieder geval niet eigenhandig de huur stopzetten of verlagen. Het is belangrijk dat je je aan de regels houdt en de juiste procedure volgt. Wij kunnen je hierbij helpen. Neem contact met ons op via het telefoonnummer 045 – 511 26 57.

Ik wil contact met een huurrecht jurist

Wanneer kan verhuurder de huur opzeggen?

Je verhuurder kan een huurcontract niet zomaar opzeggen. Je verhuurder moet hiervoor een geldige reden hebben. Hieronder lees je wat jouw rechten zijn als jouw verhuurder het contract wilt opzeggen.

Opzeggen tijdelijk huurcontract

 • Sinds de invoering van de is het mogelijk om een tijdelijk huurcontract aan te gaan.
 • Bij een tijdelijk huurcontract eindigt de huurovereenkomst na het verstrijken van de termijn die in de huurovereenkomst staat vermeld.
 • Een tijdelijk huurcontract kan worden aangegaan voor maximaal twee jaar. Huur je een onzelfstandige woning zoals een kamer? Dan geldt er een maximale termijn van vijf jaar.
 • Tijdelijke huurcontracten die zijn aangegaan op of na 1 juli 2016 eindigen dus automatisch wanneer de overeengekomen tijd voorbij is. Je verhuurder hoeft dus niet op te zeggen.

Let op: je verhuurder is verplicht om minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden voor het einde van de huur schriftelijk aan te geven dat het huurcontract eindigt. Dit wordt ook wel “aanzeggen” genoemd. Doet je verhuurder dit niet of niet op tijd? Dan heb je automatisch een vast huurcontract gekregen.

Opzeggen huurcontract onbepaalde tijd

Bij een huurcontract voor onbepaalde tijd staat er geen einddatum in het huurcontract. Het huurcontract eindigt dan ook niet vanzelf. Jouw verhuurder kan het huurcontract alleen opzeggen als hij hier een geldige reden voor heeft.

Voorbeelden van situaties waarin het huurcontract door je verhuurder kan worden opgezegd:

 • Je gedraagt je niet als goed huurder. Dat is bijvoorbeeld het geval als je de huur niet of stelselmatig te laat betaalt. Of als je overlast veroorzaakt.
 • Je verhuurder heeft de woonruimte zelf dringend nodig.
 • Je gaat niet akkoord met een redelijk aanbod van je verhuurder om een nieuw huurcontract aan te gaan.

Tip: Heeft je verhuurder geen geldige reden om het huurcontract op te zeggen? Maak dan altijd bezwaar tegen de huuropzegging. Je kunt in de meeste gevallen nooit zomaar op straat worden gezet. Als je bezwaar maakt tegen de huuropzegging, zal je werkgever altijd eerst naar de rechter moeten stappen om de huurovereenkomst te laten beëindigen. Alleen als de rechter oordeelt dat er sprake is van een geldige reden, dan zal de rechter het huurcontract beëindigen.

Heb je een geschil met je verhuurder over de opzegging van je huurcontract? Wacht niet te lang en neem contact met ons op. We helpen je graag verder.

Milad Rahnama'i

Neem direct contact op met onze huurrecht jurist mr. Milad Rahnama’i voor een gratis intakegesprek.

Bel 045 511 2657
of stuur een e-mail

Geschil met verhuurder over terugbetaling borg

Je huurovereenkomst is opgezegd, maar je verhuurder weigert je borg (volledig) terug te betalen. Dit komt helaas vaak voor.

Recht op terugbetaling borg

Je hebt recht op terugbetaling van je borg als je aan twee voorwaarden hebt voldoen.

 • Je hebt de woning goed opgeleverd
  Je bent verplicht om de woning op te leveren in dezelfde staat als waarin je de woning hebt ontvangen. Voordat het huurcontract eindigt zal er meestal een voorinspectie plaatsvinden. Je verhuurder geeft dan aan wat er nog moet gebeuren om de woning in dezelfde staat te brengen als voorheen. Is je verhuurder van mening dat jij schade hebt veroorzaakt, dan zal je verhuurder dit ook moeten bewijzen. Ook moet de verhuurder jou de kans geven om de schade zelf te (laten) herstellen. Doet je verhuurder dit niet? Dan kan je verhuurder de kosten voor herstel ook niet verrekenen met de borg.
 • Je hebt geen betalingsachterstand
  Als sprake is van een betalingsachterstand kan je verhuurder de borg verrekenen met de openstaande huur.

Tip: Weigert je verhuurder de borg (volledig) terug te betalen? Stuur dan een aangetekende brief naar je verhuurder met het verzoek de borg terug te betalen. De termijn voor terugbetaling staat in de huurovereenkomst.

Zijn jullie geen termijn overeengekomen? Dan moet je de verhuurder een redelijke termijn geven. Een termijn van twee weken wordt over het algemeen gezien als een redelijke termijn.

Ik wil mijn borg terug krijgen 

 

Heb je een rechtsbijstandsverzekering?

 • Wij controleren gratis of er dekking is
 • Laat je zaak gratis door ons behandelen. Of vraag een gratis second opinion aan.
 • Verzekeraar betaalt onze kosten
Kosten: gratis Meer informatie

Gratis intake. Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie