045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Je huurt of verhuurt een woning. Je krijgt dan te maken met allerlei regels. Deze regels worden samen huurrecht genoemd. Op deze pagina lees je meer over huurrecht.

Huurrecht, inhoudsopgave

 1. Huurcontract
 2. Huurbescherming
 3. Conflict met verhuurder
 4. Woning verhuren
 5. Huurder betaalt niet
 6. Problemen met huurder

Huurcontract

Als je een woning gaat huren, is het belangrijk om te weten wat je rechten en plichten zijn. In het huurcontract staan de afspraken tussen huurder en verhuurder. Je kunt hierbij denken aan de volgende onderwerpen:

 • Ingangsdatum van het huurcontract
 • Duur het van het huurcontract
 • De hoogte van de huurprijs
 • Verhoging van de huurprijs
 • Servicekosten
 • Waarborgsom

De huurrecht regels omtrent woonruimte zijn van dwingend recht. Dat betekent dat hier niet ten nadele van de huuder van mag worden afgeweken in het huurcontract . Welke regels precies gelden is onder meer afhankelijk van het type huurcontract en de hoogte van de huurprijs.

Let op, bemiddelingskosten mogen nooit in rekening worden gebracht. Deze kun je terugvorderen. Hetzelfde geldt voor de kosten voor het opstellen van het huurcontract.

Als je een woning huurt ontvang je meestal van de verhuurder een huurcontract met het verzoek dit te tekenen. Het is belangrijk om te weten waar je jouw handtekening onder zet. Laat je huurcontract dan ook altijd beoordelen door een jurist huurrecht.

Huurbescherming

Een huurder die een woning huurt heeft huurbescherming. Dat betekent dat een huurder niet zomaar uit huis kan worden gezet.

De verhuurder moet de huurovereenkomst opzeggen. Gaat de huurder niet akkoord met de opzegging? Dan moet de verhuurder naar de rechter stappen. De verhuurder kan de huurder dus niet zomaar op straat zetten “omdat de huur is opgezegd”. Doet de verhuurder dit wel, dan is sprake van huisvredebreuk.

De rechter zal de huurovereenkomst alleen ontbinden als sprake is van een wettelijke opzeggingsgrond:

 1. De huurder gedraagt zich niet als goed huurder. Er is bijvoorbeeld sprake van een grote huurachterstand.
 2. De verhuurder heeft de woning nodig voor eigen gebruik. Bijvoorbeeld omdat de verhuurder zelf in de woning wil wonen (kan pas nadat verhuurder 3 jaar eigenaar is). Of omdat de woning moet worden gesloopt of gerenoveerd.
 3. De huurder weigert een redelijk voorstel voor een nieuwe huurovereenkomst. Dit komt bijna niet voor.
 4. De verhuurder wil een bestemmingsplan verwezenlijken. Dit komt ook bijna niet voor.

Deze regels gelden voor standaard huurcontracten voor onbepaalde tijd. Raadpleeg bij een huuropzegging altijd een huurrecht jurist.

Milad Rahnama'i

Neem direct contact op met onze huurrecht jurist mr. Milad Rahnama’i voor een gratis intakegesprek.

Bel 045 511 2657
of stuur een e-mail

Huurbescherming tijdelijk huurcontract

Bij een tijdelijk huurcontract geldt een beperkte huurbescherming. Een tijdelijk huurcontract loopt af op de overeengekomen einddatum. Dat betekent dat de huurder de woning moet verlaten op de datum die staat vermeld in het huurcontract. Alleen tijdens de looptijd van een tijdelijk huurcontract heeft de huurder huurbescherming. Deze huurbescherming houdt in dat de verhuurder een tijdelijk huurcontract in principe niet tussentijds kan opzeggen.

Let op, een tijdelijk contract is niet alleen maar tijdelijk omdat er “tijdelijk” boven staat. Een tijdelijk contract moet aan allerlei voorwaarden voldoen. Voldoet het “tijdelijke” huurcontract niet aan de voorwaarden voor een tijdelijk huurcontract, dan geldt het contract automatisch voor onbepaalde tijd.

Conflict met verhuurder

Tijdens de huurperiode kunnen allerlei conflicten ontstaan. Bijvoorbeeld als de verhuurder weigert een lekkage te verhelpen. De verhuurder is verantwoordelijk voor groot onderhoud. Denk hierbij aan het schilderen van de buitenkant, het verhelpen van een lekkage en het repareren van de cv-installatie.

Klein onderhoud zoals een lekkende kraan komt voor rekening van de huurder. Een lijst met werkzaamheden die worden aangemerkt als klein onderhoud vindt je in het

Is er sprake van achterstallig onderhoud? En weigert de verhuurder dit op te lossen? Dan heeft de huurder recht op een tijdelijke huurprijsvermindering.

Andere veelvoorkomende conflicten met de verhuurder gaan over:

 • opzegging van de huurovereenkomst (is niet altijd rechtsgeldig)
 • huurverhoging
 • oplevering van de woning
 • terugbetalen van de borg

> meer informatie over geschil met verhuurder

Huur je een woning en heb je een conflict met je verhuurder? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Neem contact op met een jurist huurrecht

Woning verhuren

Bij het verhuren van een woning moet je rekening houden met allerlei regels. Mag je de woning wel verhuren? Bij een koopwoning mag dit bijvoorbeeld niet als de hypotheekakte dit verbiedt. Een huurwoning mag je in principe niet onderverhuren, tenzij de verhuurder hier toestemming voor geeft.

Heb je aan appartement dat je wilt verhuren? Dan moet je rekening houden met de regels van de Vereniging van Eigenaren (VvE).

Wil je kamers gaan verhuren? Dan gelden er specifieke regels die per gemeente verschillen. Vaak heb je hier een vergunning voor nodig.

Soorten huurcontracten

Verder zijn er verschillende soorten huurcontracten. Het soort huurovereenkomst is afhankelijk van jouw specifieke situatie. Wil je de woning bijvoorbeeld verhuren met de bedoeling om de woning daarna zelf weer te bewonen? Dan is een huurovereenkomst met diplomatenclausule een goede optie.

Staat je woning te koop en wil je de woning daarom (tijdelijk) verhuren? Dan kan dit op grond van de Leegstandswet. De huurder heeft dan geen huurbescherming. Ook voor kamerverhuur gelden andere regels, met name ten aanzien van de duur van de huurovereenkomst.

Wil je een woning verhuren? Laat je van tevoren goed informeren over de verschillende mogelijkheden en de duur van het huurcontract. Laat je huurcontract opstellen door een huurrecht specialist. Dit voorkomt problemen achteraf.

Ik wil een huurcontract laten opstellen

Huurder betaalt niet

De belangrijkste verplichting van de huurder is natuurlijk het betalen van de huur. In de huurovereenkomst staat wanneer de huur moet worden betaald. Als de huurder de huur niet of stelselmatig te laat betaalt, dan kun je de rechter verzoeken om de huurovereenkomst te ontbinden. Wij kunnen je hierbij helpen. In de regel geldt dat sprake moet zijn van een huurachterstand van minimaal drie maanden.

Problemen met huurder

Als verhuurder kun je ook met andere problemen te maken krijgen. Bijvoorbeeld een huurder die overlast veroorzaakt, een wietplantage opzet of een huurder die de woning zonder jouw toestemming onderverhuurt. Wij kunnen je helpen om dit soort huurders aan te pakken. Het is belangrijk om een goed dossier op te bouwen. Als verhuurder sta je namelijk 1-0 achter, aangezien een huurder wordt beschermd.

> meer informatie over geschil met huurder

Heb je een rechtsbijstandsverzekering?

 • Wij controleren gratis of er dekking is
 • Laat je zaak gratis door ons behandelen. Of vraag een gratis second opinion aan.
 • Verzekeraar betaalt onze kosten
Kosten: gratis Meer informatie

Gratis intake. Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie