045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Hoe kan ik ontslagen worden? Een van de meest gestelde vragen. In dit artikel zet ik de mogelijkheden op een rij. Een werkgever heeft grofweg drie manieren om tot ontslag over te gaan. Dit los van het eventueel niet verlengen van een tijdelijk contract en ontslag binnen de proeftijd.

 1. Ontslag in onderling overleg
 2. Ontslagen worden via het UWV of de kantonrechter
 3. Op staande voet ontslagen

1. Ontslag in onderling overleg

Als jouw werkgever wil overgaan tot ontslag, dan zal in de meeste gevallen eerst worden geprobeerd om het ontslag onderling te regelen. Dit wordt ook wel een beëindiging met wederzijds goedvinden genoemd. Dit is de snelste vorm van ontslag en komt in de praktijk het meeste voor.

Jouw werkgever zal jou bij deze vorm van ontslag een voorstel doen om het arbeidscontract te beëindigen. Ben je akkoord met de voorwaarden?  Dan worden de gemaakte afspraken over onder meer einddatum, vrijstelling van werk, ontslagvergoeding etc. op papier worden gezet in een vaststellingsovereenkomst.

Let op, je bent niet verplicht om jouw ontslag op deze manier te regelen. Raadpleeg altijd eerst een arbeidsrecht jurist voordat je een vaststellingsovereenkomst tekent.
> lees meer over  de valkuilen bij het tekenen van een vaststellingsovereenkomst 

Wist je dat je meestal een vergoeding krijgt voor een juridische check van de vaststellingsovereenkomst?

2. Ontslagen worden via het UWV of de kantonrechter

Kom je er met jouw werkgever niet uit of jouw werkgever geen vaststellingsovereenkomst aangeboden? Dan kun je niet zomaar worden ontslagen.

Jouw werkgever moet dan ontslagprocedureopstarten bij het UWV of de kantonrechter.  Het UWV of de kantonrechter kijkt vervolgens of sprake is van een redelijke ontslaggrond én of herplaatsing mogelijk is.

Wanneer kun je ontslagen worden?

Je kunt alleen ontslagen worden als sprake is van een wettelijke ontslagreden. In de wet zijn de volgende redenen voor ontslag opgenomen:

 • bedrijfsbeëindiging of bedrijfseconomische redenen (de a-grond)
 • langdurige ziekte (b-grond)
 • regelmatig ziekteverzuim (c-grond)
 • disfunctioneren (d-grond)
 • verwijtbaar handelen of nalaten (e-grond)
 • werkweigering wegens ernstig gewetensbezwaar (f-grond)
 • verstoorde arbeidsrelatie (g-grond)
 • overige gronden (h-grond). Dit is een restcategorie. Voorbeelden: detentie, niet beschikken over tewerkstellingsvergunning, vermissing etc.
 • de cumulatie-grond (i-grond). Dit is een combinatie van de gronden d, e, g en h. Deze extra ontslaggrond geldt sinds 1 januari 2020 met de invoering van de

Welke procedure de werkgever in jouw situatie moet volgen (kantonrechter of UWV) is afhankelijk van de reden van ontslag. Simpel gezegd komt het erop neer dat jouw werkgever een ontslagprocedure bij het UWV moet opstarten bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen  en langdurige ziekte (de a- en b-grond).

Voor de overige ontslagredenen zal jouw werkgever een procedure bij de kantonrechter moeten opstarten.

3. Op staande voet ontslagen

Heb je iets gedaan dat niet door de beugel kan, dan kun je op staande voet (per direct) worden ontslagen. Je hebt dan geen inkomsten meer en geen recht op een WW-uitkering. Omdat een ontslag op staande voet zo’n grote gevolgen heeft, worden hier strenge eisen aan gesteld.

Wanneer kun je op staande voet ontslagen worden?

Wat je hebt gedaan (of nagelaten) moet zo ernstig zijn dat van jouw werkgever niet kan worden gevergd om de arbeidsovereenkomst nog te laten voortduren. Denk hierbij aan diefstal, fraude, geweld tegen collega’s etc. Verder moet het ontslag direct worden gegeven onder vermelding van de reden voor ontslag.

> wat te doen bij een ontslag op staande voet 

Ben je ontslagen of zit een ontslag eraan te komen? Neem dan contact op met een arbeidsrechtspecialist. Deze kan jou adviseren over jouw rechten, zodat je weet waar je aan toe bent. Heb je al een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Dan controleren wij de inhoud voor je.

Neem direct contact op met onze arbeidsrecht jurist mr. Milad Rahnama’i voor een gratis intakegesprek.

Bel 045 - 511 26 57
of stuur een e-mail

 

 

1 reactie