045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Dat klinkt mooi. Maar helaas heb je je buren niet voor het uitkiezen. Een geschil met de buren heeft een grote impact op je leven. Op deze pagina lees je meer informatie over jouw rechten plichten bij een geschil met je buren.

Geschil met buren, inhoudsopgave

 1. Geluidsoverlast buren
 2. Geschil met buren over bomen, struiken en overhangende takken
 3. Geschil met buren over schutting of andere erfafscheiding
 4. Geschil met buren over toegang tot grond
 5. Wat te doen bij burenruzie?

Geluidsoverlast buren

Je buren schreeuwen, slaan met deuren of draaien ‘s nachts regelmatig harde muziek. Ze veroorzaken overlast. Uiteraard zul je bepaalde “overlast” moeten dulden. Maar als de overlast zo ernstig is dat sprake is van onrechtmatige hinder, dan moet je stappen ondernemen.

Het is altijd belangrijk om eerst met elkaar te praten. Laat je buren weten dat je last hebt van hun geluiden. Probeer hier afspraken over te maken.

Komen jullie er onderling niet uit? Stuur dan een aangetekende brief waarin je aangeeft dat je overlast ervaart. Vraag je buren om de overlast binnen een redelijke termijn te staken. Blijft de overlast aanhouden? Dan kun je naar de rechter stappen.

Tip: zorg ervoor dat je de overlast van begin af aan vastlegt. Maak geluidsopnames en houdt een logboek bij wanneer en hoe lang je precies overlast ervaart.

Geschil met buren over bomen, struiken en overhangende takken

Hoe ver moet een boom van de erfgrens staan?

Een boom mag niet binnen 2 meter van de erfgrens worden geplant. Voor heggen en struiken geldt een afstand van 50 cm vanaf de erfgrens. Dit wordt ook wel de verboden zone genoemd. In sommige gevallen mag een boom, struik of heg wel binnen een afstand van 2 of 0,5 meter van de erfgrens staan:

 • Als de boom of struik niet hoger is dan de schutting,
 • Als de gemeente kortere afstanden tot de erfgrens toelaat
 • Als er sprake is van verjaring: de boom, struik of heg staat er al minstens 20 jaar

Als een boom, struik of heg binnen de verboden zone staat (binnen een afstand van 2 of 0,5 meter) dan moeten deze gesnoeid, verplaatst of verwijderd worden.

Overhangende takken

Heb je last van overhangende takken? Dan mag je deze niet zomaar zelf snoeien. Stel je buren eerst schriftelijk in de gelegenheid om de overhangende takken binnen een redelijke termijn zelf te snoeien. Een termijn van 4 tot 6 weken is een redelijke termijn.

Indien nodig moeten de buren toegang krijgen tot jouw grond. Weigeren je buren actie te ondernemen? Dan mag je het deel dat overhangt tot aan de erfgrens zelf snoeien. Je moet dit wel van tevoren in de brief hebben aangegeven.

Geschil met buren over schutting of andere erfafscheiding

Wanneer mag je een schutting plaatsen?

Een schutting mag je plaatsen of weghalen, zolang deze op jouw eigen grond staat. Staat de schutting op de erfgrens dan is deze gezamenlijk eigendom. Dat betekent dat jullie beiden verantwoordelijk zijn voor het onderhoud hiervan. Je mag de schutting niet zomaar zelf vervangen of weghalen. Je hebt hiervoor toestemming nodig van je buren.

Weet je niet waar de erfgrens precies loopt? Dan kun je informatie opvragen bij het kadaster. Ook kun je het kadaster vragen om een grensreconstructie te laten verrichten. Het kadaster komt dan langs en laat zien waar de erfgrens ligt.

Is er nog geen erfafscheiding, maar wil je wel een schutting of een muur plaatsen? Dan zijn je buren verplicht om hieraan mee te werken én om hier de helft van te betalen. Je moet er wel rekening mee houden dat een erfafscheiding achter je huis maximaal twee meter hoog mag zijn.

Het kan natuurlijk ook zijn dat je zelf niet mee wilt werken aan het plaatsen of vervangen van een erfafscheiding. In dat geval is mediation misschien een oplossing.

Geschil met buren over toegang tot grond

Ladderrecht

Als je aan het verbouwen bent of onderhoud moet plegen aan je woning, dan mag je de grond van je buren gebruiken. Dit wordt ook wel het ladderrecht genoemd. Dit mag alleen als je de buren hier tijdig van op de hoogte stelt. En als dit de enige manier is om jouw woning te verbouwen of te onderhouden.

Jouw buren mogen de toegang tot hun grond niet weigeren. Doen ze dit toch? Stuur dan een aangetekende brief waarin je nogmaals vraagt om gebruik te maken van hun grond. Helpt dit niet, schakel dan juridische hulp in.

Wat te doen bij burenruzie?

 • Praat met elkaar

  Het is altijd belangrijk om eerst het gesprek met elkaar aan te gaan. Waar liggen de knelpunten? Probeer samen tot een oplossing te komen en afspraken te maken. Dat is altijd beter dan een juridische procedure.

 • Mediation burenruzie

  Komen jullie er onderling niet uit, maar willen jullie het conflict wel op een fijne manier oplossen? Dan kan de inzet van mediation nuttig zijn. De uitkomst van een procedure bij de rechter leidt namelijk niet altijd tot een bevredigend resultaat. Er wordt dan wel een knoop doorgehakt, maar het geschil blijft bestaan. Dat is bij mediation anders.

  Een mediator is een onafhankelijke derde die met partijen om de tafel gaat zitten en samen een oplossing probeert te bereiken. Een oplossing die partijen samen kiezen. De gang naar de rechter kan dan voorkomen worden. Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen, dan kan er altijd nog een procedure worden opgestart. Milad Rahnama’i is mediator en heeft ruime ervaring in het bemiddelen tussen ruziënde buren.

  > meer informatie over mediation 

 • Juridische procedure

  Soms is de ruzie met je buren zo hoog opgelopen dat overleg helemaal niet meer mogelijk is. Een juridische procedure is dan meestal de enige oplossing. Het juridisch traject begint met het sturen van een brief. Als ook dit niet tot een oplossing leidt, dan kan een rechtszaak worden aangespannen.

  Heb je een rechtsbijstandsverzekering? Dan is het goed komt om te weten dat je recht hebt op vrije advocaatkeuze. Dat betekent dat je zelf mag kiezen door welk kantoor je bijgestaan wilt worden. Jouw verzekeraar moet deze kosten betalen. Je hebt dit recht alleen als er een procedure bij de rechtbank moet worden opgestart.

  Is de verzekeraar van mening dat je geen goede zaak hebt? Dan kun je op kosten van jouw verzekeraar een second opinion laten uitvoeren.
  > meer informatie over conflict met rechtsbijstandverzekeraar 

Neem contact op

 

Heb je een rechtsbijstandsverzekering?

 • Wij controleren gratis of er dekking is
 • Laat je zaak gratis door ons behandelen. Of vraag een gratis second opinion aan.
 • Verzekeraar betaalt onze kosten
Kosten: gratis Meer informatie

Gratis intake. Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie