045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Stel, je hebt jouw zoon of dochter en diens partner geld geleend, bijvoorbeeld € 10.000,-.
De relatie is inmiddels stuk gelopen. Je wilt het geld terugvorderen van de ex-partner van jouw zoon of dochter. Kan dit juridisch?

Geld terugvorderen van ex-partner zoon of dochter juridisch gezien mogelijk?

Of je het geleende geld kan terugvorderen is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Schriftelijke of mondelinge afspraken?

Van belang is of er schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Vaak staat er niets op papier en zijn enkel mondelinge afspraken gemaakt over de lening en de terugbetaling. Hoewel een mondelinge overeenkomst ook rechtsgeldig is, kan dit wel voor bewijsproblemen zorgen.

In de wet staat namelijk dat je als eisende partij moet bewijzen dat het geld is geleend. Zeker als de ex-schoonzoon of dochter aangeeft dat geen sprake is van een lening maar van een gift.

Aanknopingspunten bij mondelinge afspraken

Ook als er geen schriftelijke afspraken zijn gemaakt kan een goede jurist toch voldoende aanknopingspunten vinden om het geld terug te vorderen. Is het geleende bedrag per bank overgemaakt? Dan is natuurlijk van belang naar welke bankrekening? Die van jouw dochter of zoon, diens ex-partner of
naar een gezamenlijke bankrekening? Ook de omschrijving is van belang. Staat hier bijvoorbeeld “lening” bij dan is ook hiermee het bewijs geleverd dat sprake is van belang. Hetzelfde geldt voor eventuele terugbetalingen. Van welke bankrekening is dit gebeurd en wat staat er bij de omschrijving?

Andere omstandigheden

Natuurlijk spelen ook andere omstandigheden mee. Waren jouw dochter en diens ex-partner bijvoorbeeld getrouwd. Zo ja, onder huwelijkse voorwaarden? Waar is het geleende geld aan besteed? Is er discussie over de hoogte van het geleende bedrag of de termijn van terugbetaling? Dit alles is van belang voor de vraag of je het geld kan terugvorderen.

Hoe kan ik geld terugvorderen van ex partner van zoon/dochter?

Dit kan met een simpele brief waarin je om terugbetaling verzoekt. Als het geld niet wordt terugbetaald, dan kun je een jurist inschakelen. Deze kan een strenge sommatiebrief sturen. Soms schrikt dit voldoende af en wordt het bedrag geheel terugbetaald. Of er wordt er een regeling getroffen als het om een hoog bedrag gaat.

Als verschillende brieven de ex-partner van jouw zoon of dochter niet tot betaling kunnen bewegen, dan kun je een gerechtelijke procedure opstarten. Is de vordering lager dan € 25.000,-? Dan kun je dit in principe zelf doen. Het is natuurlijk beter om hier een ervaren jurist voor in te schakelen.

Neem contact op met onze jurist mr. M. Rahnama’i voor een gratis intakegesprek

Bel 045 - 511 26 57
of stuur een e-mail

Wat zijn de kosten?

Natuurlijk zijn ook de kosten belangrijk. Afhankelijk van de hoogte van de vordering en de kansen in een procedure kunnen wij de zaak in behandeling nemen op basis van een succes fee of. Je betaalt ons dan alleen bij succes een vooraf afgesproken bedrag. Niet iedere zaak leent zich hiervoor. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Heb je een rechtsbijstandsverzekering?

  • Wij controleren gratis of er dekking is
  • Laat je zaak gratis door ons behandelen. Of vraag een gratis second opinion aan.
  • Verzekeraar betaalt onze kosten
Kosten: gratis Meer informatie

Gratis intake. Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie