045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

De corona vaststellingsovereenkomst is haast een nieuw begrip geworden. Sinds de uitbraak van het coronavirus begin 2020 krijgen veel werknemers een vaststellingsovereenkomst aangeboden vanwege de financiële gevolgen van de corona-crisis. Op deze pagina lees je wat jouw rechten zijn.

Mag mijn werkgever mij ontslaan met een vaststellingsovereenkomst vanwege corona?

Ja, een is namelijk een overeenkomst tussen jou en jouw werkgever waarin de voorwaarden voor ontslag worden geregeld. Bij een vaststellingsovereenkomst ga je dus akkoord met jouw ontslag.

Niet verplicht om te tekenen
Goed om te weten is dat je niet verplicht bent om een vaststellingsovereenkomst te tekenen.Teken je niet? Dan zal jouw werkgever een moeten opstarten vanwege bedrijfseconomische redenen.  Dit geldt alleen als je een vast contract hebt of een tijdelijk contract met een tussentijds opzegbeding. Het UWV zal dan beoordelen of er door de corona-crisis arbeidsplaatsen zijn vervallen, of jij de juiste persoon bent die voor ontslag in aanmerking komt en of er geen mogelijkheden zijn om jou binnen een redelijke termijn te herplaatsen in een andere passende functie binnen het bedrijf van jouw werkgever.

Heb je een tijdelijk contract zonder tussentijds opzegbeding? Dan kan jouw werkgever geen UWV-procedure opstarten. De enige manier om het arbeidscontract dan tussentijds te beëindigen is om een vaststellingsovereenkomst te sluiten. Dat betekent dus dat je een betere onderhandelingspositie hebt als je een tijdelijk contract hebt zonder tussentijds opzegbeding.

Corona vaststellingsovereenkomst: wel of niet akkoord gaan met ontslag?

Wel tekenen
Je bent dus niet verplicht om een vaststellingsovereenkomst te tekenen. In sommige gevallen kan dit wel verstandig zijn.  Bijvoorbeeld als de kans groot is dat het UWV toestemming zal geven voor ontslag en je een hogere vergoeding meekrijgt of vrijgesteld wordt van werk als je vrijwillig instemt met jouw ontslag. Het kan ook zijn dat je zelf ook graag weg wilt omdat bijvoorbeeld sprake is van een arbeidsconflict. Of omdat je simpelweg toe bent aan een nieuwe uitdaging.

Niet tekenen
In de volgende situaties is het niet verstandig om een vaststellingsovereenkomst te tekenen:

  • je bent ziek en verwacht niet dat je op korte termijn zal herstellen. Je kunt dan jouw rechten op een uitkering verspelen
  • je hebt een tijdelijk contract zonder tussentijds opzegbeding. Je kunt dan pas aanspraak maken op een WW-uitkering nadat de oorspronkelijke einddatum is verstreken
  • je werkgever wil een te lage vergoeding betalen.

Corona vaststellingsovereenkomst: gratis controle door een arbeidsrechtspecialist

Heb je een “corona vaststellingsovereenkomst” gekregen? Neem dan contact met ons op. Onze ervaring is dat veel werknemers niet goed weten wat hun rechten zijn. Werkgevers houden vaak een worst voor: “als je snel tekent, krijg je een extra vergoeding mee”.  Achteraf blijkt dan dat deze worst toch niet zo groot is als gedacht. Houd altijd in gedachten dat jouw werkgever een eigen belang heeft. Wij komen op voor jouw belangen.

Wij controleren het ontslagvoorstel van jouw werkgever gratis. We kijken dan onder meer naar de opzegtermijn, of de beëindigingsdatum reëel is en of er een eerlijke beëindigingsvergoeding wordt aangebonden. We kijken ook of zaken als een concurrentiebeding voor jou geen belemmering vormen in het vinden van een nieuwe baan. Ook controleren we of je met deze vaststellingsovereenkomst nog steeds in aanmerking komt voor een WW-uitkering. Deze controle is voor jou gratis. In de meeste gevallen kunnen wij onze werkzaamheden namelijk declareren bij jouw werkgever.

 

 

Oprecht betrokken.

Lef, oplossingsgericht en creatief.

Meer over ons

Gratis intake.

Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie