045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Voorlopig hebben we nog even te maken met de gevolgen van corona. We krijgen veel vragen over corona en vakantiedagen en het uitbetalen van vakantiegeld. In dit artikel heb ik de meest gestelde vragen op een rijtje gezet.

  1. Mag mijn werkgever vakantiedagen inhouden i.v.m. corona?
  2. Mag ik mijn vakantiedagen intrekken als werknemer?
  3. Mag mijn werkgever mijn verlof intrekken?
  4. Mag mijn werkgever mijn vakantiegeld niet uitbetalen of later uitbetalen?

Mag mijn werkgever vakantiedagen inhouden ivm corona?

Veel werkgevers willen hun werknemers verplicht vakantie laten opnemen. Dit omdat er door corona geen of onvoldoende werk is. Maar ja, niet iedereen staat erop te wachten om in deze tijd vakantie op te nemen. Een stedentrip of mooie reis zit er immers niet in. Hoe zit dit juridisch?

Jouw werkgever mag jou niet verplichten om vakantiedagen te nemen.In de wet staat namelijk dat iedere werknemer recht heeft op vakantie. Uitgangspunt hierbij is dat de vakantie wordt vastgesteld conform de wensen van de werknemer. Het kan zijn dat er in de arbeidsovereenkomst, cao of in het bedrijfsreglement afwijkende afspraken zijn gemaakt. Kijk dan ook altijd wat hierin staat over het opnemen van vakantie.

Je werkgever kan jou natuurlijk wel vragen om vakantie op te nemen. Het is echter aan jou of je hier wel of niet mee akkoord wilt gaan.

Wil je niet akkoord gaan? Dan moet je werkgever jouw salaris gewoon doorbetalen, ook als er geen werk is. Dit is geregeld in artikel 7:628 lid 1 BW dat per 1 januari 2020 is gewijzigd:

‘De werkgever is verplicht het naar tijdsruimte vastgestelde loon te voldoen indien de werknemer de overeengekomen arbeid geheel of gedeeltelijk niet heeft verricht, tenzij het geheel of gedeeltelijk niet verrichten van de overeengekomen arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen’

Dat er geen of onvoldoende werk is door corona komt voor rekening van jouw werkgever. Als er omzetverlies is, kan je werkgever mogelijk een beroep doen op de NOW-regeling.

Jurisprudentie
Relevant in dit kader is een uitspraak van de rechtbank Rotterdam waarin de  heeft geoordeeld dat de corona crisis geen gedwongen opname van 20% vakantie-uren rechtvaardigt.

Coronacrisis rechtvaardigt geen gedwongen opname van 20% vakantie-uren

Geldt dit ook voor ADV-dagen?

Mogelijk kan je werkgever jou wel verplichten om ADV-dagen op te nemen als er door corona minder werk is. De regels over vakantiedagen gelden namelijk niet voor ADV-dagen. Kijk dan ook altijd wat hierover is afgesproken in de arbeidsovereenkomst, het personeelsreglement of de cao.

Mag ik mijn vakantiedagen intrekken als werknemer?

Stel, je hebt voor deze zomer een mooie vakantie geboekt.  Jouw verlof is aangevraagd en goedgekeurd. Maar je vakantie kan door corona niet door gaan. Kun je jouw vakantiedagen dan nog intrekken? Of verplaatsen naar een later tijdstip? Nee, in principe moet je de geplande vakantiedagen gewoon opnemen.

Op iedere regel zijn natuurlijk uitzonderingen te bedenken. Soms moet je werkgever op grond van “goed werkgeverschap” toch akkoord gaan met jouw verzoek om intrekking. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen in de situatie dat je werkgever wel gewoon werk voor jou heeft. Het is dan immers maar de vraag in hoeverre het redelijk is om niet akkoord te gaan met jouw verzoek. Van belang kan ook zijn of je door het opname van vakantiedagen in de corona-periode helemaal geen vakantiedagen meer over hebt en dus feitelijk helemaal geen echte vakantie hebt gehad. Het doel van het opnemen van vakantiedagen is namelijk recupereren (bijkomen van het werk).

Heeft je werkgever onvoldoende werk? Of zorgt het intrekken van het verlof ervoor dat er later in het jaar roostertechnische problemen zullen ontstaan? Dan kun je niet van jouw werkgever verlangen dat de vakantiedagen worden gewijzigd.

Mag mijn werkgever mijn verlof intrekken door corona?

De omgekeerde situatie kan zich natuurlijk ook voordoen. Je werkgever wil jouw verlof intrekken omdat er opeens heel veel werk is. Of omdat het ziekteverzuim door corona is opgelopen. Dit doet zich bijvoorbeeld voor in de zorg. Mag je werkgever jouw verlof dan intrekken?

Dit mag alleen als sprake is van een gewichtige redenen. Of hiervan sprake is, is natuurlijk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Naar mijn mening is in de genoemde voorbeelden sprake van gewichtige redenen. Het is in ieder geval voldoende aanleiding voor een werkgever om met jou in gesprek te gaan over het verplaatsen van jouw verlof.  Je werkgever zal dan wel eventuele schade die je hierdoor lijdt moeten vergoeden.

Mag mijn werkgever mijn vakantiegeld niet uitbetalen of later uitbetalen?

Nee, in beginsel niet. Volgens de wet moet het vakantiegeld uiterlijk 30 juni zijn uitbetaald. Dit staat in  Sommige bedrijven hebben gekozen voor een ander vast moment. Dit staat dan in jouw arbeidsovereenkomst of cao. Vaak wordt het vakantiegeld in de maand mei uitbetaald.

Stel, jouw vakantiegeld wordt normaal in mei uitbetaald. Heeft je werkgever betalingsproblemen? Dan mag je werkgever het vakantiegeld in juni 2020 uitbetalen. Maar wat als je werkgever ook in juni niet kan betalen? Dan heb je recht op de wettelijke rente en wettelijke verhoging van maximaal 50% . Dit is alleen anders als je met jouw werkgever afspreekt dat het vakantiegeld later mag worden betaald. Deze afspraak moet schriftelijk worden vastgelegd. Bovendien geldt: vakantiegeld moet minstens één keer per kalenderjaar worden uitgekeerd.

Goed werkgeverschap en goed werknemerschap

De corona-crisis is een uitzonderlijke situatie. In deze bizarre tijd spelen de beginselen van goed werkgeverschap en goed werknemerschap een belangrijke rol. Overleg met elkaar. In overleg is vaak veel mogelijk. Houd rekening met elkaars belangen en probeer tot een goede oplossing te komen.

 

1 reactie