045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

mr. Chantalle Tholen

Chantalle heeft Nederlands recht gestuurd aan de Universiteit van Maastricht. Ze is cum laude afgestudeerd en behoorde tot de  3% beste studenten van de faculteit der rechtsgeleerdheid. In 2009 heeft zich Recht op Juristen opgericht samen met Milad Rahnama’i. Inmiddels heeft zij veel ervaring opgedaan. En veel klanten naar tevredenheid bijgestaan.

Specialisaties

Chantalle is gespecialiseerd in arbeidsrecht en treedt met name op voor werknemers. Ze adviseert en begeleidt werknemers onder meer bij de volgende onderwerpen:

  • (dreigend) ontslag
  • arbeidsconflict
  • ziekte en re-integratie (burn out)
  • loondoorbetaling
  • functiewijziging
  • terugbetalen studiekosten
  • etc.

Lidmaatschappen

Chantalle is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)

Werkwijze

Chantalle is een echte perfectionist. Ze is pas tevreden als de klant ook tevreden is. Chantalle is oprecht betrokken en werkt oplossingsgericht. Ze probeert dan ook altijd om het geschil eerst buiten de rechter om op te lossen. Lukt dit niet? Dan staat ze je graag bij in een gerechtelijke procedure.

Heb je een juridische vraag?  Bel 045 – 5 11 26 47 of mail Chantalle voor een gratis intakegesprek, zonder verplichtingen.

Neem contact op met Chantalle 

Oprecht betrokken.

Lef, oplossingsgericht en creatief.

Meer over ons

Gratis intake.

Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie