045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Heb je problemen met jouw schildklier, zoals een trage schildklier of juist een te snel werkende schildklier? Dan kan dit tot allerlei vervelende klachten leiden, zoals ernstige vermoeidheid, hersenmist, prikkelbaarheid, slaapproblemen, hoofdpijn, stemmingswisselingen, concentratiestoornissen, geheugenproblemen, onrust, hartkloppingen, psychische klachten etc. Vaak gaan problemen met de schildklier gepaard met auto-immuunziekten, zoals de ziekte van Hashimoto of Graves. Op deze pagina lees je meer informatie over het thema ” arbeidsongeschikt door schildklier”

Arbeidsongeschikt door schildklier

Over het algemeen kunnen mensen met een schildklieraandoening zoals Hashimoto en Graves gewoon (blijven) werken. Helaas blijkt in de praktijk dat een deel van de mensen klachten heeft of blijft houden en daardoor tegen allerlei problemen aanlopen, zo ook op de werkvloer.

Bijvoorbeeld omdat je:

 1. pas bent gediagnosticeerd en (nog) niet goed bent ingesteld op schildkliermedicatie,
 2. omdat je al langer schildklierproblemen hebt maar tijdelijk ontregeld bent door bijvoorbeeld een opvlamming,
 3. omdat je tot de categorie behoort die restklachten behoudt ondanks medicatie.

Indien jouw schildklierklachten dusdanig ernstig zijn dat je je jouw eigen werk niet meer kunt verrichten, ben je volgens de wet arbeidsongeschikt.

Ziek melden

Als je voelt dat het niet goed gaat op het werk, is het belangrijk om je ziek te melden. Signalen dat het niet goed met je gaat: in de ochtend sta je op zonder energie en vraag je je al af hoe je de dag moet doorkomen, je kunt je niet goed concentreren waardoor je meer fouten maakt en minder productief bent. Je bent prikkelbaar en continue moe. Het weekend gebruik je om bij te slapen. Of wellicht neem je steeds vaker vrije dagen op om te herstellen.

Blijf je gewoon doorwerken, dan loop je niet alleen het risico dat jouw lijf op een gegeven moment zelf ingrijpt, maar ook dat jouw werkgever een ontslagprocedure gaat opstarten wegens niet goed functioneren. Dit terwijl het helemaal niet goed om disfunctioneren. Je bent chronisch ziek en hebt moeite om dit te combineren met jouw werkzaamheden.

De regels over ziekmelden staan vermeld in jouw arbeidscontract, cao of bedrijfsreglement. Kijk dan ook wat hierin staat over de manier waarop je je moet ziek melden.

Re-integratietraject

Als je je hebt ziek gemeld, kom je in een re-integratietraject. Je krijgt dan te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Kort gezegd komt het erop neer dat jij en jouw werkgever samen moeten werken aan jouw re-integratie. Jouw werkgever is verplicht om maximaal 2 jaar (104 weken) minimaal 70% van jouw loon door te betalen tijdens ziekte. In beginsel kun je tijdens deze periode ook niet worden ontslagen. Als je ziek bent, heb je namelijk ontslagbescherming.

Zodra je je hebt ziekgemeld, ontvang je een uitnodiging voor een consult bij de bedrijfsarts. Als je langer dan 6 weken ziek bent, wordt er een probleemanalyse opgemaakt en een plan van aanpak. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om jouw schildklieraandoening te combineren met het werk en hier een goede balans in te vinden. In het eerste jaar wordt er vooral gekeken naar de mogelijkheden om jouw eigen functie te kunnen blijven uitoefenen.

Onze ervaring is dat werknemers het vaak lastig vinden om de werkgever, de bedrijfsarts, en/of arbeidsdeskundigen te overtuigen van de ernst van hun klachten. Een veelgehoorde opmerking bij schildklieraandoeningen is immers “je ziet er helemaal niet ziek uit”. Dit terwijl je van binnen helemaal opgebrand bent. Wij kunnen je hierbij helpen. We hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van zieke werknemers tijdens het re-integratietraject.

Blijkt uiteindelijk dat terugkeer in eigen functie niet mogelijk is? Dan wordt er gekeken naar een andere functie binnen de organisatie en vervolgens naar een functie buiten de organisatie.

Na twee jaar ziekte, kun je in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV, een WIA-uitkering. 

Neem direct contact op met onze arbeidsrecht jurist mr. Milad Rahnama’i voor een gratis intakegesprek.

Bel 045 - 511 26 57
of stuur een e-mail

Advies en begeleiding door Recht op Juristen

Heb je een schildklieraandoening en zit je er momenteel doorheen? Wij zijn er voor je. Recht op Juristen is gespecialiseerd in arbeidsrecht en heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van zieke werknemers. Wij staan vooral werknemers bij en kunnen je adviseren over jouw rechten en plichten.

Waarschijnlijk heb je allerlei vragen:

 • Ik wil mij nog niet ziekmelden. Wat kan ik doen om te voorkomen dat ik uitval?
 • Moet ik mijn werkgever mededelen waarom ik ziek ben?
 • Hoe ziet het re-integratietraject eruit?
 • Wat als mijn werkgever of de bedrijfsarts mijn klachten niet serieus neemt?
 • Kan ik nog wel blijven werken bij deze werkgever?
 • Wil ik hier nog wel blijven werken?
 • Wat als ik het niet eens ben met het advies van de bedrijfsarts?
 • Kan ik worden ontslagen als ik mij “te vaak” ziekmeld?
 • Ik heb psychische klachten en vind het niet fijn om dit met mijn leidinggevende te bespreken. Is wel verstandig om dit aan te kaarten? En in welk stadium?
 • Wat is het verschil tussen de bedrijfsarts en mijn huisarts/internist?

We geven jou inzicht in de juridische mogelijkheden en stellen samen jouw doelen vast. Wil je uiteindelijk weer terug naar je eigen (of aangepast werk)? Misschien ben je wel tot de conclusie gekomen dat het werk niet meer bij jou past. Wij kunnen jou van A tot Z begeleiden gedurende het re-integratietraject. Afhankelijk van jouw wensen of doelen kun je ervoor kiezen jouw zaak volledig uit handen te geven. Andere optie is dat wij jou op de achtergrond adviseren. Denk hierbij aan het voorbereiden van correspondentie, gesprekken met de werkgever, de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige, het UWV etc.)

Wil je zelf weg? Dan zullen we vroeg of laat met jouw werkgever in onderhandeling treden met als doel een beëindiging met wederzijds goedvonden (vaststellingsovereenkomst) tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden.

1 reactie