045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Er is niets vervelender dan een werkgever die jouw loon niet betaalt. Of dat nou is vanwege een conflict, ontslag of omdat je werkgever het geld gewoon niet heeft Je werkt immers niet voor niets. Op deze pagina lees je wat je kunt doen.

Inhoudsopgave

 1. Werkgever weigert loon te betalen
 2. Werkgever kan loon niet betalen
 3. Werkgever betaalt loon niet op tijd
 4. Werkgever betaalt loon niet na ontslag
 5. Wat te doen als salaris niet wordt uitbetaald?

Werkgever weigert loon te betalen

Het kan zijn dat je werkgever je loon niet wil betalen. Bijvoorbeeld omdat je op staande voet bent ontslagen, omdat er geen werk meer is of omdat je werkgever vindt dat je niet voldoende meewerkt aan je re-integratie. Het kan ook zijn dat je werkgever gewoon van je af wilt. Een loonopschorting of loonstopzetting is vaak een voorbode voor ontslag.

Het betalen van loon is een van de belangrijkste verplichtingen van een werkgever. Je werkgever kan dan ook niet zomaar beslissen om je loon stop te zetten. Je werkgever moet hier altijd een geldige reden voor hebben. Ook moet je werkgever altijd eerst waarschuwen voordat een  loonstop kan worden toegepast.

Als je werkgever je loon weigert te betalen, stuur dan een brief naar je werkgever waarin je vraagt om het loon alsnog te betalen. Wil je advies over wat te doen? Neem dan contact met ons op. Het eerste gesprek is gratis en zonder verplichtingen.

Neem direct contact op met onze arbeidsrecht jurist mr. Milad Rahnama’i voor een gratis intakegesprek.

Bel 045 - 511 26 57
of stuur een e-mail

Werkgever kan loon niet betalen

In sommige gevallen kan je werkgever het loon niet betalen. Bijvoorbeeld als je werkgever financiële problemen heeft. Is je werkgever failliet? Of dreigt je werkgever failliet te gaan? Dan heb je mogelijk recht op een uitkering wegens betalingsonmacht van het UWV. Dit wordt ook wel de loongarantieregeling genoemd. Het UWV neemt dan de betalingsverplichting van je werkgever over.

Het UWV betaalt het volgende:

 • Het loon over maximaal 13 weken voor de opzegging van je arbeidscontract.
 • Het loon over de opzegtermijn tot maximaal 6 weken na de opzegging van je arbeidscontract
 • Het vakantiegeld, de vakantiedagen, niet afgedragen pensioenpremies etc. over maximaal 1 jaar voor het einde van je arbeidscontract.

Klik hier voor meer informatie over deze uitkering van het UWW.

Werkgever betaalt loon niet op tijd

Het komt vaak voor dat werkgevers het loon niet op tijd betalen. Maar wanneer is eigenlijk sprake van achterstallig loon?

In de arbeidsovereenkomst of cao staat meestal wanneer je werkgever het loon moet betalen. Soms staat er een specifieke datum vermeld. Meestal staat er dat het salaris wekelijks, maandelijks of per 4 weken wordt betaald. Het salaris moet dan uiterlijk op de laatste dag van de week, maand of periode van 4 weken worden betaald.

Is er geen specifieke datum van betaling afgesproken? Dan staat in de wet dat het loon aan het einde van de volgende maand moet worden betaald.

Voorbeeld

In het arbeidscontract van Sander staat niets vermeld over de datum van loonbetaling. Sander heeft in juni gewerkt. Het loon van juni moet dan uiterlijk 31 juli worden uitbetaald.

Werkgever betaalt loon niet na ontslag

Je werkgever moet jouw loon doorbetalen tot de einddatum van je contract. Dit geldt niet bij een ontslag op staande voet. Bij een ontslag op staande voet eindigt je arbeidscontract per direct. Je hebt dan geen recht op loon, tenzij het ontslag op staande voet onterecht is gegeven.

Bij een beëindiging van je contract heb je recht op een financiële eindafrekening. In de eindafrekening staat vermeld waar je recht op hebt, zoals:

 • loon
 • transitievergoeding
 • niet opgenomen vakantiedagen
 • vakantiegeld
 • dertiende maand of eindejaarsuitkering
 • bonus of provisie
 • openstaande onkostenvergoedingen

Het kan ook zijn dat je nog een schuld hebt bij je werkgever en dat je werkgever is overgegaan tot verrekening. Voorbeelden van posten die vaak worden verrekend zijn opleidingskosten, schadevergoeding, te veel opgenomen vakantiedagen.

Wat te doen als salaris niet wordt uitbetaald?

 • Blijf jouw verplichtingen nakomen

  Je werkgever betaalt je loon niet. Wat de reden ook is, het is in ieder geval belangrijk dat je jouw verplichtingen blijft nakomen. Ben je niet ziek? Blijf dan gewoon doorwerken, ook als je loon niet wordt betaald. Doe je dit niet? Dan loop je het risico dat je jouw rechten verspeelt. Je kunt zelfs worden ontslagen.

 • Stuur een aangetekende brief

  Stuur je werkgever een aangetekende brief. Geef hierin aan dat jouw salaris nog niet is betaald. Geef je werkgever een redelijke termijn om het salaris alsnog te betalen. Een termijn van twee weken is redelijk.

 • Win juridisch advies in

  Heb je na twee weken nog steeds geen betaling ontvangen? Schakel dan een jurist in. Wij kunnen een sommatiebrief naar je werkgever versturen. Hierin zullen wij ook aanspraak maken op de wettelijke verhoging. Deze kan oplopen tot maximaal 50% van je brutosalaris.

 • Start een loonvorderingsprocedure

  Vaak is deze brief al voldoende om je werkgever tot betaling te dwingen. Helaas gaat niet iedere werkgever direct over tot betaling. In dat geval moet er een loonvorderingsprocedure worden opgestart. Wij kunnen je hierbij helpen.

  Ik wil juridisch advies

Heb je een rechtsbijstandsverzekering?

 • Wij controleren gratis of er dekking is
 • Laat je zaak gratis door ons behandelen. Of vraag een gratis second opinion aan.
 • Verzekeraar betaalt onze kosten
Kosten: gratis Meer informatie

Gratis intake. Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie