045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Heb je een schriftelijke waarschuwing van jouw werkgever ontvangen? Dan ben je vast geschrokken. Een schriftelijke waarschuwing krijg je namelijk niet zomaar. Dit is vaak een begin van een reeks gebeurtenissen die kunnen leiden tot ontslag. In de meeste gevallen is het belangrijk om bezwaar te maken tegen een formele waarschuwing. Op deze pagina lees je meer over de schriftelijke waarschuwing en wat je het beste kunt doen als je een schriftelijke waarschuwing hebt ontvangen.

Wat is een schriftelijke waarschuwing?

Met een schriftelijke waarschuwing laat jouw werkgever jou weten dat bepaald gedrag niet acceptabel is. Meestal gebeurt dit eerst mondeling in een privégesprek. Dit wordt dan schriftelijk bevestigd in een officiële waarschuwingsbrief, die meestal aangetekend wordt verstuurd en wordt opgenomen in het personeelsdossier.

Andere termen die veel worden gebruikt zijn: officiële waarschuwing, formele waarschuwing, officiële berisping.

Wanneer wordt een schriftelijke waarschuwing gegeven?

Als jouw gedrag in de ogen van de werkgever dusdanig ongewenst is dat dit moet worden vastgelegd, dan kan jouw werkgever jou een schriftelijke waarschuwing geven.

De officiële waarschuwing is nergens in de wet geregeld. Er zijn dan ook geen wettelijke regels over de vaag wanneer de werkgever een schriftelijke waarschuwing kan geven. Het hangt er dan ook vooral van af wat in de ogen van de werkgever acceptabel is en welke afspraken hierover zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst en/of de bedrijfsreglementen.

Wel kan uit diverse uitspraken van rechters worden afgeleid wanneer de werkgever rechtsgeldig een schriftelijke waarschuwing kan geven. Denk hierbij aan de volgende situaties:

 • Veelvuldig te laat op het werk komen
 • Werkweigering
 • Onterecht ziek melden
 • Disfunctioneren
 • Ongeoorloofd verlof opnemen
 • Ontoelaatbaar gedrag
 • Grensoverschrijdend benaderen van collega’s en of relaties
 • Werkgeverseigendommen gebruiken voor privédoeleinden
 • Het niet nakomen van andere verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst.

Voorbeeld schriftelijke waarschuwing werknemer

” Geachte mevrouw _______
 
Wij hebben helaas weer opnieuw klachten van diverse opdrachtgevers ontvangen over jouw functioneren en jouw gedrag. De klachten die we krijgen zijn als volgt:

– Je bent vaak te vroeg aanwezig op de locatie (lees: een half uur van tevoren). Dit terwijl we herhaaldelijk hebben aangegeven dat je pas enkele minuten voor de afgesproken tijd naar binnen moet gaan. Klanten vinden het niet prettig als je zo vroeg aanwezig bent.

– Je maakt niet goed genoeg schoon. Er is met name te weinig aandacht voor de kleinere objecten zoals de bureaustoelen, verwarmingen etc. Ook vergeet je vaak onder de bedden schoon te maken en de swiffer te gebruiken.

– Je bent onder werktijd veelvuldig aan het bellen en/of met je telefoon bezig. Telefoongebruik op welke wijze dan ook onder werktijd is niet toegestaan.

– Je mengt je ongevraagd in gesprekken met andere mensen en gaat met een grote mond de discussie aan. Dit tot grote ergernis van diverse opdrachtgevers.

We hebben jou reeds herhaaldelijk mondeling op voornoemde klanten aangesproken, echter lijkt er geen enkele verbetering te zitten in jouw gedrag. De klachten blijven binnenstromen met als gevolg dat we jou niet meer althans niet meer alleen kunnen inzetten bij bepaalde opdrachtgevers. Deze willen niet dat jij komt schoonmaken.

Hierbij ontvang je een officiële waarschuwing. We willen jou nog een laatste keer de gelegenheid geven om jouw gedrag en functioneren te verbeteren. Blijven er klachten komen, dan heeft dit helaas consequenties voor de voortzetting van jouw dienstverband.

Teneinde er zeker van te zijn dat deze brief je bereikt, zal deze per aangetekende post worden verzonden.

Wij gaan ervan uit je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.”

Niet eens met schriftelijke waarschuwing

Officiële waarschuwing niet tekenen

De kans is groot dat de werkgever jou vraagt om een handtekening te plaatsen onder de officiële waarschuwing. Je bent echter niet verplicht een schriftelijke waarschuwing te ondertekenen. We adviseren jou dan ook om een officiële waarschuwing niet te tekenen, zeker niet als je het niet eens bent met de schriftelijke waarschuwing. Een dergelijke brief kan namelijk in een ontslagprocedure tegen jou worden gebruikt.

Het kan voorkomen dat je tijdens een gesprek met de werkgever onder druk wordt gezet om te tekenen. Je kunt er ook voor kiezen om te tekenen met de tekst: “voor gezien, niet akkoord”.

Reageren op officiële waarschuwing

Het is verstandig om altijd schriftelijk te reageren op een officiële waarschuwing. Geef aan met welke punten je het niet eens bent en onderbouw dit met argumenten. Voorbeelden van argumenten die je in de brief kunt gebruiken:

 • Je bent het niet eens met het beeld dat wordt geschept in de officiële waarschuwing.
 • Je hebt een fout begaan, maar een officiële waarschuwing is een te zware straf.
 • Jouw collega’s doen dezelfde dingen, alleen jij ontvangt hier een officiële waarschuwing voor.
 • Jouw werkgever heeft niet gevraagd hoe jij over de situatie denkt en de werkgever heeft jou de officiële waarschuwing gegeven, zonder de situatie met jou te hebben besproken.
 • Je hebt naar eer en geweten gehandeld, toch krijg je een officiële waarschuwing voor hetgeen je hebt gedaan.
 • Hetgeen waarvoor je een officiële waarschuwing ontvangt was geruimde tijd bekend bij jouw werkgever echter heeft de werkgever dit altijd toegestaan.

Vraag de werkgever om de schriftelijke waarschuwing in te trekken en deze uit het personeelsdossier te verwijderen.

Indien de werkgever hier niet mee akkoord gaat, dan kan de werkgever via een procedure worden gedwongen om deze uit het dossier te verwijderen  indien de waarschuwing niet rechtsgeldig tot stand is gekomen. Dat wil zeggen volgens de eisen die een goed werkgever in acht moet nemen. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de rechtbank Gelderland. 

Heb je hulp nodig bij het reageren op een officiële waarschuwing? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem direct contact op met onze arbeidsrecht jurist mr. Milad Rahnama’i voor een gratis intakegesprek.

Bel 045 - 511 26 57
of stuur een e-mail

Ontslag na officiële waarschuwing

Een of meerdere officiële  waarschuwingen kunnen uiteindelijk leiden tot een ontslag, soms zelfs tot een ontslag op staande voet.

Er is geen wet die voorschrijft hoeveel officiële waarschuwingen er moeten zijn gegeven voordat een werkgever jou mag ontslaan. De gedragingen die jij hebt begaan moeten ernstig genoeg zijn om jou te mogen ontslaan. Daarnaast moeten de officiële waarschuwingen voldoende duidelijk zijn, zodat jij hier ook iets aan hebt kunnen doen of de situatie in het vervolg hebt kunnen voorkomen. Bovendien is van belang hoeveel tijd er is verstreken tussen de verschillende officiële waarschuwingen en/of jij bepaalde overtredingen ondanks eerdere waarschuwing(en) nogmaals hebt begaan.

Of een of meerdere officiële waarschuwingen voldoende zijn om jou te ontslaan is op voorhand moeilijk te stellen. Dit is namelijk van veel factoren afhankelijk. De juristen van Recht op Juristen hebben jarenlange ervaring op het gebied van ontslagrecht. Een werkgever is vaak in de veronderstelling dat de door werkgever gegeven waarschuwingen voldoende duidelijk waren. Daarnaast zijn werkgevers vaak van mening dat de overtredingen die een werknemer heeft begaan ernstig genoeg zijn om een werknemer te ontslaan. Uit de praktijk blijkt dat dit in beide situaties vaak niet het geval is.

Heb je een officiële waarschuwing ontvangen en dreigt er ontslag? Neem dan direct contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Oprecht betrokken.

Lef, oplossingsgericht en creatief.

Meer over ons

Gratis intake.

Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie