045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Een conflict met je werkgever tijdens ziekte of re-integratie komt helaas vaak voor. Hier zit je natuurlijk niet op te wachten. Je bent ziek en kunt niet werken. Dat is al erg genoeg. Op deze pagina lees je wat jouw rechten zijn.

Conflict met werkgever tijdens ziekte, inhoudsopgave

 1. Conflict met werkgever tijdens ziekte, voorbeelden
 2. Ik heb een conflict met werkgever tijdens ziekte. Mag mijn werkgever mijn loon stopzetten?
 3. Kan ik ontslagen worden wegens een arbeidsconflict tijdens ziekte?
 4. Conflict met werkgever tijdens ziekte, wat nu?
 5. Hulp bij conflict met werkgever tijdens ziekte 

Conflict met werkgever tijdens ziekte, voorbeelden

Tijdens ziekte kunnen allerlei conflicten ontstaan. Dit kan al in een heel vroeg stadium beginnen. Bijvoorbeeld als je werkgever jouw ziekmelding niet accepteert. Het komt ook vaak voor dat de werkgever vindt dat de werknemer onvoldoende doet aan zijn of haar reintegratie. Hieronder staan een aantal voorbeelden van conflicten die kunnen ontstaan tijdens de ziekteperiode.

 • Werkgever accepteert ziekmelding niet
 • Niet eens met oordeel bedrijfsarts
 • Werkgever negeert advies bedrijfsarts
 • Niet eens met plan van aanpak
 • Vakantie opnemen tijdens re-integratie
 • Werkgever werkt niet mee aan re integratie
 • Discussie over aangepast werk/passend werk
 • Werkgever weigert betermelding
 • Conflict over de hoogte van salaris tijdens ziekte
 • Meewerken aan arbeidsdeskundig onderzoek
 • Inleveren lease auto tijdens ziekte
 • etc.

> juridische hulp bij arbeidsconflict 

Neem direct contact op met onze arbeidsrecht jurist mr. Milad Rahnama’i voor een gratis intakegesprek.

Bel 045 - 511 26 57
of stuur een e-mail

Ik heb een conflict met mijn werkgever tijdens ziekte. Mag mijn werkgever mijn loon stopzetten?

Loondoorbetaling bij ziekte

Als je ziek bent moet je werkgever je loon doorbetalen over een periode van maximaal 2 jaar. Je werkgever moet wettelijk minimaal 70% van je laatstverdiende salaris betalen. Is dit lager dan het minimumloon? Dan heb je de eerste 52 weken recht op het wettelijke minimumloon.

Soms moet je werkgever meer betalen dan 70% van je laatstverdiende salaris. Hoeveel loon er tijdens ziekte moet worden doorbetaald staat in je arbeidscontract of in de cao.

Loon stopzetten of opschorten

In sommige situaties mag je werkgever het loon opschorten of stopzetten:

 • Je voldoet niet aan de controlevoorschriften. Je bent bijvoorbeeld verplicht om een bedrijfsarts te bezoeken. Doe je dit niet? Dan kan je werkgever het loon opschorten.
 • Je weigert passende arbeid te verrichten.
 • Je werkt (zonder goede reden) niet mee aan het opstellen en evalueren van het plan van aanpak.
 • Je belemmert of vertraagt je eigen herstel.
 • je werkt niet mee aan een arbeidsdeskundig onderzoek.

Waarschuwingsplicht

Je werkgever moet je altijd eerst waarschuwen voordat je werkgever het loon kan stopzetten of opschorten  Doet je werkgever dit niet? Dan is de loonsanctie onterecht. Je kunt dan het loon vorderen én een wettelijke verhoging,

Werkgever betaalt loon niet tijdens ziekte. Wat nu?

Dit soort zaken zijn meestal niet zo zwart/wit. Meestal is over allerlei zaken discussie mogelijk. Zijn de aangeboden werkzaamheden bijvoorbeeld wel passend? Goed om te weten is dat het oordeel van de bedrijfsarts niet doorslaggevend is. Ben je het hier niet mee eens? Dan kun je een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts of een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Misschien heb je wel een goede reden waarom je het plan van aanpak niet wilt ondertekenen. Bijvoorbeeld omdat dit eenzijdig is opgesteld door je werkgever en je het hier niet mee eens is.

Onze ervaring is dat werkgevers al snel dreigen met het opschorten of stopzetten van het salaris. En soms zelf ontslag. In de meeste gevallen is dit echter onterecht. Heb je een conflict met je werkgever tijdens ziekte? Neem dan contact met ons op via 045 – 511 2657. We beoordelen graag jouw situatie en leggen je uit wat je het beste kunt doen. Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht, meer in het bijzonder in arbeidsconflicten.  Het eerste gesprek is gratis en zonder verplichtingen

Neem contact op 

Kan ik ontslagen worden wegens een arbeidsconflict tijdens ziekte?

Ontslagbescherming

Ben je ziek? Dan heb je ontslagbescherming. Dat betekent dat je tijdens de eerste twee ziektejaren niet mag worden ontslagen. Er gelden echter uitzonderingen. Zo kun je wel ontslagen worden als jouw werkgever een ontslagaanvraag heeft ingediend bij het UWV wegens bedrijfseconomische reden en je pas na de ontslagaanvraag ziek bent geworden. Of als je niet meewerkt aan jouw re-integratie.

Verstoorde arbeidsrelatie tijdens ziekte

Door de handelswijze van je werkgever is de arbeidsrelatie vaak zo verstoord dat je zelf ook niet meer bij je werkgever wilt werken. Ook niet als je weer (volledig) hersteld bent. Meestal eindigen dit soort zaken in een ontslag met wederzijds goedvinden.

Het is belangrijk dat je zelf geen ontslag neemt. Je hebt dan namelijk geen recht meer op een uitkering. Ook moet je nooit laten merken dat je zelf weg wilt. Dit verzwakt namelijk jouw onderhandelingspositie. Als je weg wilt, wil je natuurlijk wel weg met een zo hoog mogelijke ontslagvergoeding.

Zelf ontslag nemen?

Ben je aan het overwegen om zelf ontslag te nemen? Niet doen! Je hebt dan namelijk geen recht op een uitkering. We kunnen je helpen om een met een goede regeling weg te gaan. Wat een goede regeling is, is voor iedereen anders. Basisvoorwaarde is in ieder geval dat je na het ontslag een uitkering krijgt.

Vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte

Bij een conflict met je werkgever tijdens ziekte komt het vaak voor dat werkgevers een voorstel doen om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Je werkgever zit immers ook niet te wachten op een zieke werknemer, zeker niet als er sprake is van een arbeidsconflict.

Ga echter nooit zmaar akkoord met het voorstel van je werkgever. Ook niet als je zelf weg wilt. Het tekenen van een vaststellingsovereenkomst bij ziekte kan namelijk gevolgen hebben voor je uitkering. Bovendien valt er meestal meer te halen uit jouw ontslag. Denk hierbij aan een (hogere) ontslagvergoeding. Laat jouw situatie dan ook altijd beoordelen door een arbeidsrecht jurist.

Wist je dat je meestal een vergoeding krijgt voor een juridische check van de vaststellingsovereenkomst?

Conflict met werkgever tijdens ziekte. Wat nu?

 • Werkgever accepteert ziekmelding niet

  Het is niet aan je werkgever om te oordelen of je wel of niet ziek bent. Als je werkgever je ziekmelding niet accepteert, stuur dan een aangetekende brief naar je werkgever. Geef hierin aan per welke datum je je ziek hebt gemeld en dat je een bedrijfsarts wilt zien. Je werkgever is verplicht om hier gehoor aan te geven.

 • Niet eens met de bedrijfsarts

  De bedrijfsarts werkt in opdracht van jouw werkgever. De bedrijfsarts hoort onafhankelijk te zijn.  Het gezegde luidt echter niet voor niets: “wie betaalt, bepaalt”. Vaak oordeelt een bedrijfsarts dan ook in het voordeel van je werkgever. Ben je het niet eens met de bedrijfsarts? Weet dat je dan op kosten van je werkgever een second opinion kunt aanvragen bij een andere bedrijfsarts. Of een deskundigenoordeel bij het UWV.

  Een deskundigenoordeel bij het UWV kun je hier aanvragen. Deze kosten moet je wel zelf betalen en bedragen € 100,-  per aanvraag. De uitkomst van het deskundigenoordeel van het UWV is belangrijk voor jouw zaak. Wij kunnen je helpen met de aanvraag.

 • Werkgever betaalt loon niet tijdens ziekte

  Betaalt je werkgever geen loon meer tijdens ziekte? Schakel dan zo snel mogelijk juridische hulp in. Je werkgever mag jouw loon alleen in bepaalde situaties opschorten of stopzetten. Ook moet je werkgever altijd eerst waarschuwen. We beoordelen graag jouw situatie en kunnen indien nodig een loonvorderingsprocedure opstarten. Onze ervaring is dat het meestal niet zo ver hoeft te komen. Neem contact met ons op voor een gratis eerste advies.

  Ik wil gratis advies

Hulp bij conflict met werkgever tijdens ziekte

Is er sprake van een arbeidsconflict? En heb je hier hulp bij nodig? We zijn er voor je tijdens deze moeilijke periode. Op de eerste plaats is het belangrijk om te bepalen wat je wilt. Wil je bij je werkgever blijven werken of wil je weg? Als sprake is van een arbeidsconflict wil je meestal zelf ook weg. Hoe dan ook, we bepalen samen een strategie om voor jou het beste resultaat te bereiken. Dat kan zijn zolang mogelijk in dienst blijven zodat je je kunt richten op je herstel. Of zo snel mogelijk beëindigen tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden.

Wacht niet te lang en neem contact met ons. Dan vertellen we direct wat we voor jou kunnen betekenen. Het eerste gesprek is gratis en zonder verplichtingen. We zijn gevestigd in Heerlen, Zuid-Limburg maar onze klanten zitten door het hele land.

Heb je een rechtsbijstandsverzekering?

 • Wij controleren gratis of er dekking is
 • Laat je zaak gratis door ons behandelen. Of vraag een gratis second opinion aan.
 • Verzekeraar betaalt onze kosten
Kosten: gratis Meer informatie

Gratis intake. Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie