045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Een arbeidsconflict met je leidinggevende of collega is heel vervelend. Het kan de werksfeer goed verpesten. Op deze pagina lees je meer over wat te doen bij een arbeidsconflict.

Arbeidsconflict, inhoudsopgave

  1. Arbeidsconflict betekenis
  2. Conflicten op het werk, voorbeelden
  3. Hulp bij conflict met werkgever
  4. Overspannen door arbeidsconflict
  5. Ziek door werk 
  6. Mediation bij arbeidsconflict
  7. Arbeidsconflict en ontslag

Arbeidsconflict betekenis

Een arbeidsconflict is een conflict op het werk. Een discussie op het werk is niet hetzelfde als een arbeidsconflict. Van een arbeidsconflict is pas sprake als de tegenstellingen zodanig zijn dat jij je gefrustreerd en gedwarsboomd voelt.

Meestal gaat het niet om één specifieke situatie. Het is vaak de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen. Vaak spelen ook privéomstandigheden een rol. Een arbeidsconflict is natuurlijk voor beide partijen vervelend. Maar meestal ben je als werknemer de dupe. In veel gevallen leidt een arbeidsconflict tot overspannenheid of een burn out.

Conflicten op het werk, voorbeelden

De meeste conflicten op het werk bestaan tussen werkgever en werknemer. Voorbeelden van onderwerpen die vaak leiden tot een arbeidsconflict:

Hulp bij conflict met werkgever

Veel werkgevers pakken conflicten op het werk niet goed op.  Meestal gaat het van kwaad tot erger. Wil je je baan graag behouden? Dan moet het arbeidsconflict snel worden opgelost.  De eerste stap is dan in gesprek gaan met je werkgever. Dit kan eventueel onder leiding van een mediator. Komen jullie er samen niet uit? Dan moeten partijen kijken naar een andere oplossing. Dit kan zijn een ontslag met een vaststellingsovereenkomst.

Is de situatie zo ernstig dat sprake is van een dreigend ontslag. Of overweeg je zelf ontslag te nemen? Neem dan direct contact met ons op. Wij luisteren graag naar jouw situatie en kunnen je adviseren over wat te doen. Het is in ieder geval belangrijk dat je zelf geen ontslag neemt. Je bent dan namelijk verwijtbaar werkloos. Hierdoor heb je geen recht op een WW-uitkering.
> juridische hulp bij arbeidsconflict 

Neem direct contact op met onze arbeidsrecht jurist mr. Milad Rahnama’i voor een gratis intakegesprek.

Bel 045 - 511 26 57
of stuur een e-mail

Overspannen door arbeidsconflict

Het komt vaak voor dat werknemers overspannen raken door een arbeidsconflict. Dat is niet meer dan logisch. Een arbeidsconflict brengt veel stress met zich mee. Het is algemeen bekend dat stress leidt tot allerlei lichamelijke en psychische klachten. Veelvoorkomende klachten bij een arbeidsconflict zijn: vermoeidheid, hoofdpijn, slecht slapen, onrustig gevoel, kort lontje, concentratieverlies etc.

Ziekmelden bij arbeidsconflict

Ben je overspannen door een arbeidsconflict en kun je het werk even niet meer aan? Meld je ziek.

Je werkgever is dan verplicht een bedrijfsarts in te schakelen. Helaas zien we in de praktijk dat werkgevers een ziekmelding niet accepteren. En dat dit tot allerlei discussies leidt. Werkgevers dreigen vaak het loon stop te zetten als je niet snel weer aan het werk gaat. Laat je niet onder druk zetten. Geef aan dat je een bedrijfsarts wilt bezoeken. Alleen de bedrijfsarts kan oordelen of je ziek bent en weer aan het werk kunt.

Situationele arbeidsongeschiktheid

Oordeelt de bedrijfsarts dat je niet echt ziek bent? Maar is volgens de bedrijfsarts wel sprake van een arbeidsconflict? Dan is er sprake van situationele arbeidsongeschiktheid. Je bent volgens de wet dan niet echt “ziek”. Maar door het arbeidsconflict kun je bij deze werkgever niet meer werken.

Meestal wordt er een interventieperiode ingelast van maximaal één of twee weken. In deze periode hoef je niet te werken. De bedoeling is dat jij en je werkgever afspraken maken over de oplossing van het arbeidsconflict. In de meeste gevallen betekent dat het opstarten van een mediation-traject.

Is er sprake van situationele arbeidsongeschiktheid? Dan heb je alleen recht op doorbetaling van loon als je werkgever schuld heeft aan het conflict. Je kunt je voorstellen dat hierover snel discussie bestaat. Meestal raakt de arbeidsrelatie hierdoor nog meer verstoord.

Ziek door werk

Het kan ook zijn dat de bedrijfsarts oordeelt dat je echt ziek bent én dat er sprake is van een arbeidsconflict. Je klachten zijn dan zo ernstig dat je niet meer in staat bent om te werken. Ook niet bij een andere werkgever. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een burn-out. 

Je werkgever is in deze situatie verplicht om maximaal twee jaar je loon door te betalen. Het is belangrijk dat je de tijd krijgt om te herstellen. Pas in een later stadium moet er gewerkt worden aan een oplossing van het arbeidsconflict. Bijvoorbeeld door middel van mediation.

Ben je overspannen door een arbeidsconflict? Neem dan contact met ons op via 045 – 5112657. We luisteren graag naar je en kunnen je adviseren over wat te doen.

Natuurlijk kun je ons ook in een eerder stadium bellen. We kunnen je op de achtergrond adviseren en begeleiden. Denk hierbij aan het voorbereiden van gesprekken met je werkgever, de bedrijfsarts of de mediator.

Neem contact op voor gratis intake

Mediation bij arbeidsconflict

De bedrijfsarts adviseert bij een arbeidsconflict meestal mediation. Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar die helpt bij het vinden van een oplossing van het arbeidsconflict. Een mediator probeert het gesprek tussen jou en je werkgever in goede banen te leiden. Hij of zij onderzoekt waar het probleem ligt. En zoekt samen met partijen naar een oplossing. Het doel van mediation is in eerste instantie dat er weer een werkbare situatie ontstaat.

Blijkt tijdens het mediation-traject dat het arbeidsconflict niet kan worden opgelost? Dan wordt er gekeken naar overplaatsing. Behoort overplaatsing niet tot de mogelijkheden? Dan zal vroeg of laat ontslag volgen.

Een mediator hoort onafhankelijk te zijn. Heb je het gevoel dat de mediator partijdig is? Dan is er iets niet goed. Het is belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij de mediator.

Wie kiest de mediator uit? Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Als partijen het hier maar over eens zijn. Je kunt als werknemer dus ook zelf een mediator voordragen.

Bij ons kun je ook terecht voor mediation. Milad Rahnama’i is gespecialiseerd in arbeidsmediation.

Arbeidsconflict en ontslag

Wanneer het niet mogelijk is om het arbeidsconflict op te lossen, dan is er helaas (of misschien gelukkig) geen andere mogelijkheid dan ontslag. Ben je ziek? Dan heb je ontslagbescherming. Je werkgever mag je tijdens de eerste twee ziektejaren niet ontslaan. Het opzegverbod tijdens ziekte geldt niet als je akkoord gaat met een ontslag met wederzijds goedvinden door het tekenen van een vaststellingsovereenkomst.

Vaststellingsovereenkomst

In de meeste gevallen biedt je werkgever jou een vaststellingsovereenkomst aan. Als je deze tekent stem je vrijwillig in met je ontslag. Het is belangrijk om nooit direct akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst. Ook niet als je zelf weg wilt. In de meeste gevallen kun je namelijk onderhandelen over bijvoorbeeld de hoogte van je ontslagvergoeding of de opzegtermijn. Wij kunnen je hierbij helpen.

Wist je dat je meestal een vergoeding krijgt voor een juridische check van de vaststellingsovereenkomst?

Procedure wegens verstoorde arbeidsrelatie

Je werkgever kan er ook voor kiezen om een procedure te starten bij de kantonrechter met als ontslagreden een verstoorde arbeidsrelatie. Ben je echt ziek? Dan geldt het opzegverbod. Je kunt dan in principe niet worden ontslagen.

Een ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie is alleen mogelijk als je werkgever kan aantonen dat de reden voor ontslag helemaal los staat van jouw ziekte. Dat zal in veel gevallen moeilijk te bewijzen zijn. Het is in deze situatie belangrijk om je laten bijstaan door een arbeidsrechtjurist. We hebben veel ervaring op het gebied van arbeidsconflicten.

Heb je een rechtsbijstandsverzekering?

  • Wij controleren gratis of er dekking is
  • Laat je zaak gratis door ons behandelen. Of vraag een gratis second opinion aan.
  • Verzekeraar betaalt onze kosten
Kosten: gratis Meer informatie

Gratis intake. Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie