RechtOp Juristen
Kerkraderweg 13, Heerlen
Tel. 045 5112657


Incasso, no cure no pay juridische hulp, Heerlen

Incasso, no cure no pay juridische hulp, Heerlen

Wat te doen met klanten die niet betalen

Vrijwel iedere ondernemer krijgt er wel eens mee te maken: klanten die niet betalen. In de meeste gevallen zijn klanten gewoonweg vergeten de factuur te voldoen en gaan zij na een herinnering alsnog over tot betaling van de factuur. Helaas krijgt elk bedrijf ook wel eens te maken met wanbetalers. Onze ervaring leert dat veel bedrijven geen goed debiteurenbeleid hanteren en veel te lang wachten met het incasseren van hun openstaande facturen. Dat kost geld! Immers, hoe langer u wacht met incasseren, des te groter is de kans dat de vordering uiteindelijk niet wordt betaald. RechtOp Juristen behandelt incassozaken op basis van no cure no pay. Vraag naar de mogelijkheden!

Debiteurenbeleid

Een incassobeleid begint met zorgvuldig opgestelde algemene voorwaarden. Deze voorwaarden verschaffen uw klanten duidelijkheid en kunnen uw rechtspositie aanzienlijk versterken. Per 1 juli 2012 is er een nieuwe wetgeving in werking getreden, waarin de minimale en maximale incassokosten zijn vastgesteld. Ten aanzien van bedrijven kunt u in uw voorwaarden afwijkende afspraken maken over de hoogte van incassokosten en kunt u hogere incassokosten bedingen. De hoogte van de incassokosten kan uw klant een prikkel geven om de factuur (tijdig) te voldoen. Zo kan worden voorkomen dat u de vordering uit handen moet geven. Voldoen uw algemene voorwaarden aan de nieuwe wetgeving en zijn deze afgestemd op uw specifieke bedrijfsvoering? Wij kunnen uw algemene voorwaarden beoordelen en daar waar nodig aanpassen. Heeft u nog geen algemene voorwaarden, dan stellen wij deze graag voor u op.

Informatie over algemene voorwaarden

Verder is het van belang dat u de betalingstermijnen stipt in de gaten houdt. Indien de betalingstermijn is verstreken, dient u uw klant een specifiek op uw bedrijf toegespitste betalingsherinnering te sturen. Deze herinneringsbrief dient in veel gevallen te zijn gericht op het behouden van de goede relatie met de klant, maar dient ook juridisch correct te zijn zodat de brief als basis kan dienen voor een eventuele gerechtelijke procedure. Wij helpen u graag met het opstellen van een juridisch correcte herinneringsbrief die is toegesneden op uw specifieke organisatie.

In deze fase is het verder van belang dat u nagaat waarom de klant de factuur niet heeft voldaan. Ligt de reden van wanbetaling in de geleverde prestatie, dan is het raadzaam hierop in te spelen, niet alleen vanuit commercieel oogpunt maar ook om kostbare tegenvorderingen te voorkomen. Is er sprake van betalingsonmacht? Dan verdient het aanbeveling snel een betalingsregeling te treffen die in een overeenkomst wordt vastgelegd. Wij helpen u graag met het opstellen van een dergelijke overeenkomst.

Incassoprocedure

Indien de debiteur ondanks uw herinnering niet overgaat tot betalen, staan wij u graag bij in de incassoprocedure. In samenspraak met u kan worden bepaald of wordt gekozen voor een harde aanpak of juist voor een klantvriendelijke benadering, zodat de goede relatie met de debiteur behouden blijft. Wij kunnen de debiteur een sommatiebrief sturen, waarbij de debiteur in gebreke wordt gesteld en wordt aangemaand om het openstaande bedrag alsnog te voldoen. In veel gevallen gaat de debiteur na deze brief al over tot betaling. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunnen wij in overleg met u een gerechtelijke procedure opstarten.

Wilt u uw vordering incasseren of heeft u een vraag over incasso? Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op