RechtOp Juristen
Kerkraderweg 13, Heerlen
Tel. 045 5112657


Huurrecht bedrijfsruimte, juridisch advies Limburg

Huurrecht bedrijfsruimte, juridisch advies Limburg

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kunnen zowel huurders als verhuurders van bedrijfsruimten adviseren en indien nodig bijstaan in procedures. U kunt hierbij denken aan geschillen over de volgende onderwerpen:

  • Duur van de huurovereenkomst,
  • Beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming,
  • Aanpassen van de huurprijs,
  • Wanbetaling en incasseren van huurpenningen,
  • Gebreken in of aan het gehuurde,
  • Schadevergoeding,
  • Contractsovername en indeplaatsstelling.

Heeft u vragen over de huur of verhuur van een bedrijfsruimte? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Neem contact op

Huurovereenkomsten, huurrecht bedrijfsruimte

Indien u een bedrijfsruimte gaat huren of verhuren wilt u een bepaalde zekerheid hebben. Om zowel huurder als verhuurder een bepaalde mate van zekerheid te bieden, wordt een huurovereenkomst opgesteld waarin de gemaakte afspraken worden neergelegd.

Het opstellen van huurovereenkomsten vergt bijzondere aandacht. Het huurrecht is namelijk een complex rechtsgebied. Over het algemeen geldt dat huurders meer rechtsbescherming genieten dan verhuurders. Huurders van woonruimten hebben weer meer juridische bescherming dan huurders van bedrijfsruimten en niet alle huurders van bedrijfsruimten hebben dezelfde rechtsbescherming. Dat is weer afhankelijk van het soort bedrijfsruimte. Omdat er veel grensgevallen zijn en onduidelijkheden bestaan vanwege de verschillen in bescherming, is het raadzaam om uw huurcontracten door een deskundige te laten opstellen. Er zijn namelijk veel standaardcontracten in omloop die onjuiste bepalingen bevatten. Wij helpen u graag met het opstellen of beoordelen van uw huurovereenkomst.

Soorten bedrijfsruimte

Bij de huur of verhuur van een bedrijfsruimte wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘detailhandelsbedrijfsruimten’ en ‘overige bedrijfsruimten’. Onder de detailhandelsbedrijfsruimten vallen bijvoorbeeld winkels, café’ s, restaurants, ambachtsbedrijven etc. Deze bedrijfsruimten dienen toegankelijk te zijn voor het publiek en dienen voor rechtstreekse levering van goederen of diensten. Bij overige bedrijfsruimten kunt u denken aan kantoorpanden, fabrieken, banken en groothandelsbedrijven. De indeling in de juiste categorie is van groot belang omdat elke categorie zijn eigen regels en rechtsbescherming kent.

Bij de huur en verhuur van een detailhandelsbedrijfsruimte staat bescherming van de huurder voorop. De wettelijke regels over bijvoorbeeld de duur van de huurovereenkomst (minimale huurperiode van vijf jaar) en over opzegging (opzegtermijn van tenminste één jaar) zijn van dwingend recht. Dat betekent dat hier niet ten nadele van de huurder van mag worden afgeweken, tenzij toestemming is gekregen van de rechter. Dit in tegenstelling tot de huur en verhuur van overige bedrijfsruimten, waar partijen in principe vrijelijk kunnen overeenkomen wat zij willen.

Wilt u meer informatie over de huur of verhuur van bedrijfsruimte? neem dan contact met ons op voor een gratis gesprek.

Neem contact op voor meer informatie