RechtOp Juristen
Kerkraderweg 13, Heerlen
Tel. 045 5112657


bestuursrecht_header

Bestuursrecht ondernemers

Ondernemer vs overheid

Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen burger en overheid. Vroeg of laat krijgt uw onderneming te maken met het bestuursrecht, bijvoorbeeld wanneer u uw bedrijfspand wilt uitbreiden of verbouwen en u hiervoor een vergunning of ontheffing dient aan te vragen. Of als het bestemmingsplan een ongunstige waardedrukkende invloed heeft op uw bedrijfspand.

Ook is het mogelijk dat u als ondernemer te maken krijgt met een besluit van de overheid waar u helemaal niet op zit te wachten. Bijvoorbeeld als de gemeente besluit om handhavend op te treden (last onder dwangsom/last onder bestuursdwang/bestuurlijke boete) indien u bijvoorbeeld uw bedrijfspand heeft verbouwd zonder hiervoor een vergunning aan te vragen. Of de gemeente besluit om aan een directe concurrent van u een ontheffing van het bestemmingsplan te verlenen. Wij kunnen u in dergelijke situaties adviseren over de te volgen strategie en procedure.

Bezwaar, beroep en hoger beroep

Tegen vrijwel elk besluit van de overheid kunt u bezwaar maken. Voorwaarde is wel dat u belanghebbende bent. Dat betekent dat uw belang een eigen, objectief, actueel en persoonlijk belang moet zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval indien uw aanvraag om een vergunning is afgewezen. Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar, dan kunt u het besluit van de overheid door de rechter laten toetsen. In de meeste gevallen is ook hoger beroep mogelijk.

Hoewel het bestuursrecht geen verplichte procesvertegenwoordiging kent, is het raadzaam juridische bijstand in te schakelen indien u wilt opkomen tegen een besluit van de overheid of wanneer anderen tegen een voor u gunstig besluit protesteren. De bestuurlijke wet- en regelgeving is namelijk zeer complex en is voortdurend aan verandering onderhevig. Het is van cruciaal belang dat alle relevante feiten tijdig en volledig naar voren worden gebracht. Een kleine misstap in de procedure kan grote gevolgen hebben, die niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden.

Onze diensten

Wij kunnen u voorzien van advies en bijstaan in diverse situaties waarbij u als bedrijf in aanraking komt met de overheid. U kunt hierbij denken aan de volgende situaties:

  • het aanvragen van vergunningen, het aanvragen van ontheffingen,
  •  het aanvragen van subsidies,
  • het aanvechten van boetes,
  • het indienen van zienswijzen,
  • het voeren van bezwaar-en beroepsprocedures,
  • het aanvragen van schadevergoeding,
  • het aanvragen van nadeelcompensatie,
  • ondersteuning bij conflicten met de overheid.

Heeft u vraag op het gebied van het bestuursrecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een gratis gesprek.

Neem contact op