RechtOp Juristen
Kerkraderweg 13, Heerlen
Tel. 045 5112657


Algemene voorwaarden opstellen, Heerlen, Limburg

Algemene voorwaarden opstellen, de kleine lettertjes

Hulp bij algemene voorwaarden, Heerlen, Zuid-Limburg

Veel bedrijven hanteren algemene voorwaarden, ook wel de ‘kleine lettertjes’ genoemd. In de algemene voorwaarden staan bepalingen die u standaard bij het sluiten van een overeenkomst wil laten gelden. Dat is gemakkelijk omdat u bepaalde afspraken niet iedere keer afzonderlijk in het contract hoeft vast te leggen. Hierdoor kan de overeenkomst beperkt blijven tot de hoofdlijnen en kunnen veel discussies tijdens het onderhandelen worden voorkomen.

In de algemene voorwaarden kan van alles worden geregeld zoals:

  • betalingsvoorwaarden;
  • gevolgen van niet (tijdige) betaling;
  • uitsluiten c.q. beperken van uw aansprakelijkheid;
  • forumkeuze: aanwijzen van de bevoegde rechter bij het ontstaan van geschillen;
  • eigendomsvoorbehoud;
  • wijze waarop de overeenkomst kan worden beëindigd.

Voor u als ondernemer is het hebben van algemene voorwaarden van groot belang. Indien er een conflict ontstaat, kunnen uw algemene voorwaarden het verschil maken tussen de zaak winnen of verliezen. Het opstellen van algemene voorwaarden is maatwerk. Wij kunnen uw algemene voorwaarden opstellen of uw bestaande voorwaarden beoordelen en waar nodig aanpassen, toegespitst op uw specifieke onderneming en de daarbij behorende risico’s.

Ter beschikking stellen van algemene voorwaarden

Het hebben van algemene voorwaarden is niet voldoende. U dient uw algemene voorwaarden van toepassing te verklaren in uw offerte of opdrachtbevestiging. Veel ondernemers denken dat het publiceren van algemene voorwaarden op de website of het deponeren van de voorwaarden bij bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel met de mededeling dat dit is gebeurd voldoende is. Dat is bijna nooit het geval. Hoofdregel is dat algemene voorwaarden voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst ter hand moeten worden gesteld. Wij raden u dan ook  aan om uw voorwaarden altijd mee te sturen bij de offerte/opdrachtbevestiging, te vermelden dat de voorwaarden zijn meegestuurd en om de klant de offerte of opdrachtbevestiging te laten ondertekenen. Stelt u de algemene voorwaarden niet op de juiste wijze ter beschikking, dan kan de wederpartij de voorwaarden vernietigen. Dat betekent dat u geen beroep meer kunt doen op uw voorwaarden.

Inhoud van algemene voorwaarden

Ook aan de inhoud van uw algemene voorwaarden worden eisen gesteld. De voorwaarden mogen niet ´onredelijk bezwarend´ zijn. Dat betekent dat u in uw voorwaarden niet alleen aan uw eigen belangen mag denken. U dient ook rekening te houden met de belangen van uw wederpartij. Verder is het van belang dat de bepalingen helder worden geformuleerd. Als er twijfel bestaat over hoe een bepaling moet worden uitgelegd, wordt de voor de consument meest gunstige interpretatie gekozen. Is een beding ´onredelijk bezwarend´ dan kan deze bepaling worden vernietigd en kunt u geen beroep meer doen op de betreffende bepaling.

Laat u goed adviseren over de inhoud van uw algemene voorwaarden en zorg dat uw voorwaarden van toepassing zijn. Heeft u een vraag over algemene voorwaarden of wilt u algemene voorwaarden laten opstellen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Neem contact op