RechtOp Juristen
Kerkraderweg 13, Heerlen
Tel. 045 5112657


No cure no pay advocaat Heerlen, Zuid Limburg

Gratis juridisch spreekuur

Maak gebruik van ons gratis intakegesprek

De praktijk laat zien dat veel mensen met een juridisch probleem geen contact met een advocaat durven op te nemen, uit angst voor hoge kosten. Om de spreekwoordelijke drempel te verlagen bieden wij een gratis intakegesprek aan, zodat u met ons kunt kennismaken. Tijdens dit gesprek legt u uw probleem aan ons voor. Naar aanleiding hiervan kunnen wij beoordelen of juridische bijstand nodig is en kan een inschatting worden gemaakt van uw kansen en de juridische kosten. Het vroegtijdig inwinnen van juridisch advies is van cruciaal belang. Een goede start is immers het halve werk. Juist omdat die goede start zo belangrijk is en er geen belemmeringen mogen zijn om contact met ons op te nemen, is het eerste gesprek kosteloos en geheel vrijblijvend. Dit gesprek kan ook in de avonduren of zelfs in het weekend worden ingepland. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Neem contact op

Aantrekkelijke tarieven

Uurtarief

Omdat wij vinden dat juridische bijstand betaalbaar moet blijven, hanteren wij aantrekkelijke tarieven. Ons uurtarief ligt onder de gangbare tarieven binnen de professionele juridische dienstverlening en bedraagt
€ 115,- exclusief BTW, 5% kantoorkosten en verschotten. Verschotten zijn externe kosten die wij voor uw zaak moeten maken en die aan u worden doorberekend, zoals kosten voor aangetekende verzending, griffierechten, deurwaarderskosten, uittreksels uit de registers van de Kamer van Koophandel etc. In beginsel ontvangt u iedere maand een factuur met een specificatie van de werkzaamheden die wij voor u hebben verricht. Uiteraard is het ook mogelijk om tussentijds een urenspecificatie op te vragen. Op deze manier blijven de kosten overzichtelijk.

No cure, no pay/No cure, less pay

Wij behandelen ook veel zaken op basis van ‘no cure, no pay’ of ‘no cure, less pay’. Bij  ‘no cure, no pay’ betaalt u ons alleen indien een vooraf overeengekomen resultaat is behaald. Bij geen succes bent u ons niets verschuldigd! Bij ‘no cure, less pay’ bent u ons een lage basisvergoeding verschuldigd voor onze werkzaamheden en alleen indien het overeengekomen resultaat wordt behaald, bent u ons een extra vergoeding verschuldigd.

Over de hoogte van de vergoeding kunnen verschillende afspraken worden gemaakt. Er kan worden overeengekomen dat de juridische kosten een bepaald percentage bedragen van het behaalde resultaat. De hoogte van het percentage is uiteraard afhankelijk van uw zaak. Doorgaans hanteren wij een percentage van 25% (incl. BTW). Het is ook mogelijk af te spreken dat u ons een van tevoren overeengekomen vast geldbedrag bent verschuldigd, indien een bepaald resultaat wordt behaald.

Niet iedere zaak is geschikt voor ‘no cure, no pay’/‘no cure, less pay’. Dit is afhankelijk van onder meer de aard, de complexiteit en het belang van uw zaak. Wilt u de mogelijkheden met ons bespreken? Neem dan direct contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Vast bedrag

Het is ook mogelijk om van tevoren in overleg een vast bedrag voor de behandeling van uw zaak of opdracht overeen te komen (een zogenaamde ‘fixed fee’). Het voordeel hiervan is dat u van tevoren precies weet waar u aan toe bent. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Neem contact op