RechtOp Juristen
Kerkraderweg 13, Heerlen
Tel. 045 5112657


socialezekerheid_header

Sociaal zekerheidsrecht

Sociale zekerheid, wat is dat?

Het sociaal zekerheidsrecht is een rechtsgebied waar vrijwel iedereen mee te maken heeft. Zo kunt u vanwege langdurige ziekte zijn aangewezen op een WAO-, WIA- of Ziektewetuitkering. Ook kan het zijn dat u door werkloosheid in de WW bent beland of dat u een beroep moet doen op de bijstand. Maar ook de sociale voorzieningen zoals de kinderbijslag (AKW) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zijn onderdeel van het sociaal zekerheidsrecht. Het sociaal zekerheidsrecht is dus een zeer ruim rechtsgebied, dat dient als financieel vangnet voor mensen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om met arbeid een inkomen te verwerven.

Wet- en regelgeving

Nederland kent een zeer uitgebreid stelsel van regelgeving op het terrein van de sociale zekerheid. Een kleine greep uit de wetten die onder het sociaal zekerheidsrecht vallen:

  • Algemene kinderbijslagwet (AKW),
  • Algemene nabestaandenwet (ANW),
  • Algemene ouderdomswet (AOW),
  • Wet werk en bijstand (WWB),
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO),
  • Werkloosheidswet (WW),
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet arbeidsongeschiktheid (WAO),
  • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten (Wajong).

De wetgeving is zeer complex en verandert voortdurend. Vanwege bezuinigingen worden de regels de laatste jaren steeds strenger toegepast. Zo kan het gebeuren dat u jarenlang een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft ontvangen en dat u opeens (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt wordt verklaard terwijl uw klachten in de tussentijd niet zijn gewijzigd. Of u wordt geconfronteerd met een opschorting van uw bijstandsuitkering, omdat de uitkeringsinstantie vindt dat u onvoldoende informatie heeft verschaft.

De uitkeringsinstantie voert de beslissing gewoon uit, ook als u het hier niet mee eens bent en in bezwaar wilt gaan. Dat is ingrijpend, zeker als u voor uw dagelijks leven bent aangewezen op de betreffende uitkering. Het is dan ook van belang om snel en adequaat te reageren.

Onze diensten

Wij staan u graag terzijde indien u een conflict heeft met een uitkeringsinstantie. Hoewel u in beginsel ook zelf bezwaar kunt aantekenen, is het raadzaam een specialist in te schakelen. Als burger staat u immers alleen tegenover een machtige bureaucratische instelling zoals de gemeente het UWV of de Sociale Verzekeringsbank. Wij beschikken over de kennis om u op deskundige wijze bij te staan. Van belang is dat u in een zo vroeg mogelijk stadium contact met ons opneemt, omdat bezwaar tegen een beslissing meestal na zes weken niet meer mogelijk is.

Niet alleen in de conflictfase, maar ook in de beginfase bieden wij begeleiding, bijvoorbeeld bij het indienen van een aanvraag of bij het vervullen van verplichtingen die door de desbetreffende instantie aan u worden opgelegd.

Heeft u een conflict met een uitkeringsinstantie of heeft u vraag op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een gratis gesprek.

Neem contact op