RechtOp Juristen
Kerkraderweg 13, Heerlen
Tel. 045 5112657


arbeidsrechtpart_header

Jurist arbeidsrecht werknemers, omgeving Heerlen, Zuid-Limburg

Ontslag

Bij het woord arbeidsrecht denken veel mensen meteen aan ontslag. Er worden inderdaad veel procedures gevoerd over de beëindiging van het dienstverband. Je kunt bijvoorbeeld worden ontslagen omdat er een arbeidsconflict is ontstaan, omdat je niet (meer) aan het functieprofiel voldoet of omdat jouw arbeidsplaats door een reorganisatie komt te vervallen. Er kan op verschillende manieren een einde worden gemaakt aan de arbeidsrelatie. In sommige gevallen heb je ook recht op een ontslagvergoeding die tegenwoordig de transitievergoeding wordt genoemd.

Heb je een vraag over (dreigend) ontslag? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Neem contact op

Arbeidsrecht, meer dan ontslag

Het arbeidsrecht omvat echter veel meer dan het ontslagrecht. Het regelt de wederzijdse rechten en plichten. De werknemer geniet als traditioneel zwakkere partij veel rechtsbescherming. Zo zijn er een aantal wettelijke bepalingen waarvan niet mag worden afgeweken. Een proeftijd is bijvoorbeeld niet toegestaan bij tijdelijke contracten van 6 maanden of korter en dient voor zowel werkgever als werknemer gelijk te zijn. Ook mag de werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen als je ziek bent. Van andere wettelijke regels kan wel weer worden afgeweken, maar alleen als dit gebeurt in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Soms kunnen ook in de individuele arbeidsovereenkomst afwijkende afspraken worden gemaakt. Het arbeidsrecht is dus een onoverzichtelijk en complex rechtsgebied dat bovendien voortdurend in beweging is.

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn veel onderdelen van het arbeidsrecht gewijzigd. Lees hier meer over de wijzigingen van de WWZ.

Juist omdat het arbeidsrecht voortdurend aan verandering onderhevig is, is het voor jou als werknemer onmogelijk om op de hoogte te zijn van alle arbeidsrechtelijke regels. Wij informeren je graag over jouw rechten en plichten, zodat je precies weet waar je aan toe bent.

Onze diensten

RechtOp Juristen adviseert en procedeert over allerlei arbeidsrechtelijke kwesties. We kunnen de correspondentie of onderhandelingen met je werkgever verzorgen, je ondersteunen bij of meegaan naar gesprekken en indien nodig in een (ontslag) procedure verweer voeren bij de rechter of het UWV.  Je kunt bij ons terecht voor onder andere de volgende arbeidsrechtelijke onderwerpen:

Heb je een arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan contact met ons op voor een gratis intakegesprek.

Ik wil graag een vrijblijvend gesprek