RechtOp Juristen
Kerkraderweg 13, Heerlen
Tel. 045 5112657


Incasso, no cure no pay juridische hulp, Heerlen

Incasso

Incasseren vordering

Niet alleen bedrijven, maar ook particulieren kunnen een geldvordering hebben, die helaas onbetaald blijft. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u geld heeft geleend dat niet wordt terugbetaald, indien uw werkgever weigert uw loon te betalen of indien uw huurder de verschuldigde huurpenningen niet (tijdig) voldoet.

Wij helpen u graag met het incasseren van uw geldvordering. Bij het starten van het incassotraject wordt in goed overleg met u de te volgen strategie bepaald. Soms kan het wenselijk zijn om de tegenpartij uit te nodigen voor een gesprek waarin deze vriendelijk wordt verzocht het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen. Vaak zijn hardere maatregelen gewenst. Indien een op maat gemaakte sommatiebrief niet leidt tot betaling van uw vordering, kunnen wij in overleg met u een gerechtelijke procedure starten.

Wilt u uw vordering incasseren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een gratis gesprek.

Neem contact op

Verweer voeren tegen vordering

Niet zelden zijn vorderingen onterecht. Er kunnen tal van redenen zijn waarom u verweer wilt voeren tegen een bepaalde vordering. Zo kunt u het niet eens zijn met de hoogte van de vordering omdat bijvoorbeeld niet conform afspraak is gefactureerd. Of u bent van mening dat de tegenpartij in het geheel geen vordering op u heeft. Ook kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de in rekening gebrachte incassokosten. Wij zien regelmatig dat er te hoge kosten in rekening worden gebracht. Sinds 1 juli 2012 is er een nieuwe wet van toepassing die als doel heeft om particulieren te beschermen tegen hoge incassokosten. De praktijk laat echter zien dat veel bedrijven zich nog niet aan deze wetgeving houden.

Wordt u geconfronteerd met een vordering waar u het niet mee eens bent, dan kunt u geheel vrijblijvend uw zaak aan ons voorleggen. Wij beoordelen dan of uw verweer tegen het gevorderde juridisch stand zal houden en zullen – indien dit verweer voldoende kans van slagen heeft – het verweer aan de wederpartij voorleggen of in een eventuele gerechtelijke procedure naar voren brengen.

Is er een vordering tegen u ingesteld en wenst u verweer te voeren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een gratis gesprek.

Neem contact op