RechtOp Juristen
Kerkraderweg 13, Heerlen
Tel. 045 5112657


Huurrecht juridische hulp Heerlen, Zuid-Limburg

Huurrecht juridische hulp Zuid-Limburg

Onze diensten omtrent huurrecht

Wij adviseren en procederen voor zowel huurders als verhuurders op het gebied van het huurrecht. U kunt hierbij denken aan de volgende onderwerpen:

 • opstellen en/of beoordelen van huurovereenkomsten,
 • opstellen van huisreglementen,
 • beëindigen van huurovereenkomsten,
 • incasseren van achterstallige huur,
 • aanpassen van huurprijs,
 • opschorting en verrekening,
 • onderhoud en gebreken,
 • onderverhuur,
 • medeverhuur,
 • aanbrengen van verbeteringen,
 • overlast.

Heeft u een vraag over huurrecht, de huur of verhuur van een woonruimte? Neem dan contact met ons op voor een kosteloos en vrijblijvend gesprek.

Neem contact op

U bent huurder

Wilt u een woning huren? Dan ontvangt u doorgaans van de verhuurder een huurcontract, met het verzoek de overeenkomst te ondertekenen. In de huurovereenkomst worden de afspraken tussen huurder en verhuurder over bijvoorbeeld de huurprijs en huurperiode vastgelegd. Wij zien echter regelmatig dat in het huurcontract eenzijdige bepalingen zijn opgenomen die in het nadeel van de huurder kunnen werken. Het is dus belangrijk dat u weet waar u uw handtekening onder zet. Wij beoordelen graag uw huurovereenkomst en komen op voor uw huurrecht.

Conflicten

Tijdens de huurperiode kunnen allerlei conflicten ontstaan. De verhuurder weigert bijvoorbeeld een lekkage te verhelpen. Kunt u uw verhuurder hierop aanspreken? Mag u uw betalingen stoppen of de reparaties zelf laten verrichten en de kosten vervolgens verrekenen met de huurprijs? Mag uw verhuurder de huurprijs verhogen? Blijf niet met dit soort vragen zitten. Wij informeren u graag over uw rechten en plichten.

Rechtsbescherming

Als huurder geniet u veel rechtsbescherming. Bepaalde wettelijke regels zijn dan ook van dwingend recht. Dat betekent dat hier niet ten nadele van de huurder van kan worden afgeweken. Zo kunt u als huurder niet zo maar uit uw huis worden gezet. De opzeggingsredenen zijn beperkt. Uw verhuurder kan de huurovereenkomst bijvoorbeeld opzeggen als u zich niet als een goed huurder heeft gedragen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake indien u uw betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt. De opzegging moet minimaal drie maanden van tevoren geschieden per aangetekende brief. Als uw verhuurder overgaat tot opzegging leidt dit niet automatisch tot beëindiging van de huurovereenkomst. Gaat u niet akkoord met de opzegging, dan moet uw verhuurder toestemming vragen aan de rechter om de huurovereenkomst te beëindigen.

Ik wil graag een vrijblijvend gesprek

U bent verhuurder

Wilt u de woning verhuren, laat u dan tijdig adviseren over de inhoud van het huurcontract. Dit kan achteraf veel problemen voorkomen. Is de voor bepaalde tijd gesloten huurovereenkomst wel zo tijdelijk als u denkt? Staat er in het contract een verbod om hennep te kweken? Heeft de huurder domicilie gekozen in het gehuurde? Dit soort bedingen kunnen uw toch al zwakke rechtspositie als verhuurder aanzienlijk verbeteren. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Problemen

Als verhuurder kunt u met allerlei problemen te maken krijgen. Zo zijn er huurders die de verschuldigde huur niet of niet op tijd betalen. Huurders die overlast veroorzaken, een hennepkwekerij exploiteren of huurders die de woning zonder uw toestemming onderverhuren. Wij kunnen u helpen dergelijke huurders aan te pakken.

Ik wil graag een vrijblijvend gesprek