RechtOp Juristen
Kerkraderweg 13, Heerlen
Tel. 045 5112657


Echtscheiding regelen Heerlen, Zuid-Limburg

Echtscheiding regelen omgeving Heerlen, Zuid-Limburg

Wij helpen u goede afspraken te maken

Een echtscheiding is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Het is een emotionele periode in uw leven waarin allerlei afspraken moeten worden gemaakt. Er duiken allerlei vragen op. Hoe moet het bijvoorbeeld met de kinderen, de woning en de financiën? Moet ik partneralimentatie betalen of heb ik juist recht op alimentatie? Hoe wordt ons vermogen verdeeld? Allemaal vragen die komen kijken bij een echtscheiding en waar wij u graag over adviseren.

Echtscheiding op gezamenlijk verzoek

Samen scheiden heeft als voordeel dat u met elkaar in gesprek blijft en niet lijnrecht tegenover elkaar komt te staan. Dit is vooral van belang indien er kinderen in het spel zijn. Bovendien worden er afspraken gemaakt waar beide partijen ook achter staan. Dit bespaart u veel energie, tijd en geld en voorkomt dat u belandt in een zogeheten vechtscheiding. De praktijk laat zien dat de door partijen zelf gemaakte afspraken beter worden nageleefd dan een eenzijdige beslissing van de rechtbank, juist omdat partijen deze afspraken samen en in goed overleg hebben gemaakt. Belangrijk voordeel is verder dat een echtscheiding op gezamenlijk verzoek snel en goedkoop kan worden geregeld. Ons motto luidt dan ook: scheiden doet u samen en in goed overleg!

Een gezamenlijke echtscheiding is echter alleen mogelijk indien bij u beiden de wil aanwezig is om samen tot een oplossing te komen. Het is niet nodig dat u al overeenstemming heeft bereikt over de onderwerpen die moeten worden geregeld. Wij kunnen u tijdens het gehele proces van overleg en onderhandeling begeleiden. Wij geven u advies over uw rechten en plichten en geven aan welke mogelijkheden er zijn. U mag erop rekenen dat wij ons neutraal opstellen. Tevens zorgen wij ervoor dat u beiden over dezelfde informatie beschikt, zodat goede en werkbare afspraken kunnen worden gemaakt. Afspraken waar u beiden volledig achter staat en die u ook kunt nakomen.

Onderwerpen waar u rekening mee dient te houden

Om u een idee te geven van de onderwerpen waar u rekening mee dient te houden tijdens een echtscheiding, hebben wij een aantal onderwerpen voor u op een rij gezet.

Kinderen

Indien u minderjarige kinderen heeft, bent u verplicht om bij de scheiding een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan staan bijvoorbeeld afspraken over zorg en omgang, onderwijs, sport, medische zorg, indeling van vakanties, feestdagen en verjaardagen, kinderalimentatie en communicatie tussen de ouders.

Partneralimentatie

Een van de meest gestelde vragen in een echtscheidingsprocedure is de vraag: ‘moet ik partneralimentatie betalen?’ Hoofdregel is dat de partner die er door de scheiding financieel op achteruit gaat recht heeft op partneralimentatie, tenzij de andere partner dit niet kan betalen. Het is mogelijk om in het echtscheidingsconvenant afwijkende afspraken te maken over de hoogte van de partneralimentatie. Ook is het mogelijk af te spreken dat helemaal geen partneralimentatie wordt betaald.

Echtelijke woning

Een andere belangrijke vraag is wat er met de woning moet gebeuren. Gaat het om een huurhuis, dan kan gewoon worden afgesproken wie er in de woning zal blijven wonen. De rechter kan dan worden verzocht te bepalen dat deze partner tot huurder wordt benoemd. Gaat het om een koophuis, dan ligt de zaak complexer. De woning kan worden verkocht waardoor de overwaarde of onderwaarde tussen beide partijen moet worden verdeeld. Ook is het mogelijk dat één partner de woning overneemt en de andere partner uitkoopt. Indien beide opties financieel niet haalbaar zijn, kan worden overeengekomen dat de woning pas wordt verdeeld op het moment dat de financiële middelen er wel zijn. De partner die in de tussentijd in het huis blijft wonen dient dan een gebruiksvergoeding te betalen aan de vertrekkende partner.

Inboedel en overige zaken

Er dient ook een overzicht te worden gemaakt van alle bezittingen en schulden. Indien u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, is het uitgangspunt dat alles zoveel mogelijk gelijk wordt verdeeld. Het is natuurlijk ook mogelijk om hier afwijkende afspraken over te maken. De verdeling van de inboedel levert in de praktijk vaak problemen op omdat bepaalde zaken emotionele waarde hebben. Er wordt doorgaans een lijst opgesteld van alle spullen die verdeeld dienen te worden en vervolgens wordt bepaald wie welke spullen krijgt.

Procedure

Nadat alle gemaakte afspraken zijn neergelegd in het echtscheidingsconvenant, wordt het convenant samen met het echtscheidingsverzoek ingediend bij de rechtbank. In de meeste gevallen hoeft u niet op de zitting te verschijnen. De rechtbank gaat namelijk uit van de gemaakte afspraken in het convenant dat in gezamenlijk overleg tot stand is gekomen. De rechtbank geeft in dat geval al binnen enkele weken een beschikking af. Die beschikking wordt vervolgens ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Op dat moment is uw scheiding definitief.

Wilt u samen scheiden? Wij bieden u de mogelijkheid op gezamenlijk verzoek te scheiden tegen een vaste prijs. Dat geeft u zekerheid in een periode waar niets meer zeker lijkt te zijn. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Neem contact op