RechtOp Juristen
Kerkraderweg 13, Heerlen
Tel. 045 5112657


consumentenrecht_header

Rechten van consumenten

Consumentenrecht

U heeft iedere dag met het consumentenrecht te maken, bewust of onbewust. Bijvoorbeeld als u boodschappen doet in de supermarkt, een nieuwe auto koopt bij de garage of als u een aannemer inhuurt voor uw badkamer. Het consumentenrecht biedt regels die de rechten en plichten van u als consument in het handelsverkeer vastleggen. Het consumentenrecht heeft betrekking op diverse terreinen, zoals consumentenkoop, koop op afstand (bijvoorbeeld kopen via internet), energie- en telefoonabonnementen, verzekeringen en reizen.

Wet- en regelgeving

Doordat het consumentenrecht zoveel terreinen bestrijkt, zijn ook diverse wetten en regels van toepassing, zoals het Burgerlijk Wetboek, de Wet bescherming persoonsgegevens, de Colportagewet etc. Veel regelgeving is tot stand gekomen onder invloed van de Europese Unie en is van dwingend recht. Dat betekent dat van deze wettelijke regels niet mag worden afgeweken, ook niet in de algemene voorwaarden. De praktijk laat echter zien dat consumenten regelmatig worden doorverwezen naar voorwaarden die in strijd zijn met dwingendrechtelijke regels.

Consument, ken uw rechten!

Veelal doen zich geen problemen voor bij de koop van een product. U koopt een brood bij de bakker, betaalt hiervoor en daarmee is de koopovereenkomst afgehandeld. Anders is het bijvoorbeeld als u een televisie koopt die al na één jaar stuk gaat. Maar al te vaak wordt u van het kastje naar de muur gestuurd. De verkoper geeft aan dat u bij de fabrikant moet zijn en de fabrikant stuurt u weer terug naar de verkoper. Of de verkoper deelt u mede dat de garantietermijn is verstreken waardoor hij niets meer voor u kan betekenen. Heeft de verkoper gelijk? Kunt u de verkoper verplichten de gebreken kosteloos te herstellen of te vervangen?

In dit soort situaties kunt u zich beroepen op verschillende regelingen en wetten die in het leven zijn geroepen om consumenten te beschermen. De wet bepaalt dat u kosteloos herstel kunt vorderen, indien het gekochte product niet deugdelijk is. Daarbij is niet van belang dat een eventuele garantieperiode al is verstreken. Maar wanneer is een product niet deugdelijk? Dat zal onder meer afhangen van de aard van het product, de mededelingen die de verkoper heeft gedaan, maar ook van bijvoorbeeld de prijs van de televisie. Van een dure televisie mag u natuurlijk meer verwachten dan van een goedkope televisie.

Wij zien in de praktijk dat veel verkopers zich niet houden aan de wettelijke regels en dat consumenten niet goed op de hoogte blijken te zijn van hun rechten. Wij informeren u graag over uw rechten en plichten.

Bent u gedagvaard?

Indien u een dagvaarding heeft ontvangen van een bedrijf of leverancier, dan kunnen wij u bijstaan in een gerechtelijke procedure. Wij zullen eerst bekijken of het nog mogelijk is om het geschil buitengerechtelijk, dat wil zeggen zonder tussenkomst van de rechter, op te lossen. Procederen kost immers veel geld. Mocht dit niet meer tot de mogelijkheden behoren, dan informeren wij u in alle eerlijkheid over uw kansen en behartigen wij uw belangen in een gerechtelijke procedure.

Over het consumentenrecht en alles wat daarbij komt kijken, kunnen wij boeken schrijven. Bent u ontevreden over de aanschaf van een product of de wijze waarop de verkoper u behandelt of wilt u gewoon meer informatie over het consumentenrecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een gratis gesprek.

Neem contact op